Tradenomi (AMK), liiketalous

Tutkinto Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Tradenomi (AMK)
Laajuus/kesto 210 op / 3,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Kampus Teuvo Pakkalan kadun kampus
Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 Oulu
Hakukohteet

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistuvalla tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys yritysten ja organisaatioiden toiminnasta. Hänellä on hyvät valmiudet itsenäiseen tiedon hankintaan, analysointiin ja soveltamiseen. Hän ymmärtää taloudellisen toiminnan merkityksen. Hän pystyy toimimaan niin yksin työskentelevänä yrittäjänä tai asiantuntijana kuin myös tiimin jäsenenä. Hyvät vuorovaikutustaidot sekä suomen että vieraiden kielten osalta tukevat erinomaisia valmiuksia toimia työelämän muuttuvissa työtehtävissä.

Liiketalouden opinnoissa yhdistyvät teoriaopinnot, käytännön projektit, kieliopinnot sekä menetelmäosaaminen. Opinnot alkavat kaikille yhteisillä perusopinnoilla, joiden aikana tutustutaan liiketalouden eri osa-alueisiin. Yritysten ja organisaatioiden kanssa tehtävä yhteistyö alkaa heti opintojen alussa, ja näin päästään soveltamaan opittua teoriatietoa käytännön esimerkkien kautta. Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Ensimmäisen vuoden liiketalouden perusopintojen aikana opiskelija tekee oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (hops) ammattiopintoja varten. Toisesta opiskeluvuodesta alkaen opiskelija syventää osaamistaan valitsemansa osaamispolun mukaisesti, joiden laajuus on 30-45 opintopistettä. Syksyllä 2017 aloittaville opiskelijoille on tarjolla seuraavat osaamispolut:

Terwa-akatemiaan siirtyvät opiskelijat perustavat opiskelijatiimeissä yrityksiä, joissa liiketoimintaa harjoittamalla ja samalla kirjallisuutta lukemalla saadaan vankka ammattitaito yritystoiminnan pyörittämiseen. Akatemian valmentajat ovat opiskelijoiden tukena opinnoissa.

Monimuoto-opiskelija voi valita osaamispoluksi joko esimiestyön ja henkilöstöosaamisen tai taloushallinnon.

Osa opintokokonaisuuksista toteutetaan joustavasti opiskelijaryhmän koostumuksen mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään kansainvälinen korkeakouluyhteistyö ja suorittamaan osan opinnoista ulkomailla. Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut ammattiopinnot sisällytetään osaksi tutkintona.

Kattava ja monipuolinen yhteistyöverkosto sekä projektiopinnot antavat mahdollisuuden useisiin erityyppisiin työelämälähtöisiin projekteihin ja toimeksiantoihin. Näissä projekteissa toimitaan usein moniammatillisissa tiimeissä, joissa on opiskelijoita useilta koulutusaloilta ja eri maista - aivan kuten työelämässäkin. Projektit myös harjaannuttavat työelämässä yhä tärkeämpiä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistuneella tradenomilla on hyvät valmiudet työskennellä moninaisissa liiketalouteen liittyvissä tehtävissä työntekijänä, yrittäjänä ja asiantuntijana niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hyvät tietotekniset valmiudet, ongelmanratkaisukyky sekä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen ovat vaadittavia osaamisia useissa työtehtävissä. Oman ammattialan hyvä perusosaaminen, kyky seurata alan kehitystä sekä kehittää toimintoja ovat myös koulutuksessa kehittyviä taitoja. Liiketalouden tradenomin tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi markkinointiassistentti, markkinointi- tai myyntipäällikkö, myyntineuvottelija, ostaja, myymäläpäällikkö, pankkitoimihenkilö, sijoitusneuvoja, vakuutusvirkailija, henkilöstöassistentti tai kirjanpitäjä. Osa tradenomeista toimii jossain työuran vaiheessa yrittäjänä eri toimialoilla.

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Yrittäjyysoppia ja opintopisteitä kioskia pyörittämällä

Polkuautot parkkiin ja jätskijonoon. Lasten liikennepuistossa Hollihaassa pääsee taas nauttimaan kylmistä kesäherkuista ja…

Artikkelikuva

Mentorin vinkeillä valmiimpana työelämään

Tradenomiksi valmistuvan Samir Alianin ei tarvitse pohtia työelämään liittyviä kysymyksiä yksin. Hänen apunaan on pitkän uran…

Artikkelikuva

Opiskelijoilta ideoita yrityksille

Kun liki neljäsataa opiskelijaa ja neljän yritykset antamat toimeksiannot pistetään yhteen, syntyy lopputuloksena mitä…

Artikkelikuva

Akatemiasta intoa yrittäjyyteen

Miltä kuulostaisi opiskella oikeassa yritysympäristössä opintojen aikana? Tämä onnistuu liiketalouden koulutuksen…

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Käytännönläheisyys on valttia
OPISKELU
Opetusmuoto elämäntilanteen mukaan
OPISKELU
Työnantajan kanssa kasvotusten
ELAMINEN
"Ilman näitä kahta olisi koti-ikävä"
KAUPUNGIT
Kotini on linnani

VIDEOT