Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tutkinto Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Tradenomi (AMK)
Laajuus/kesto 210 op / 3,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma
Kampus Teuvo Pakkalan kadun kampus
Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017 oli mukana seuraava tämän koulutuksen hakukohde:

Tietojenkäsittelyn tradenomilla on monipuoliset työelämässä tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan tiedot ja taidot kuten ohjelmointitaidot sekä taito kehittää digitaalisia tuotteita ja palveluita organisaatioiden liiketoiminnan tukemiseen. Digitaalisia tuotteita ja palveluita ovat esimerkiksi erilaiset pelit, yritysten verkkosivut, -kaupat ja -palvelut, sosiaalisen median sovellukset, mobiilipalvelut sekä IoT-teknologiaan perustuvat palvelut.

Tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä käytetään projektimaista oppimista ja uusimpia laiteriippumattomia frontend-tekniikoita. Opintojen aikana opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan interaktiivisia verkkopalveluja sekä toimitaan eri rooleissa ja tehtävissä opiskelun aikaisissa projekteissa. Liiketalouden ja markkinoinnin perusteiden opiskelemisen jälkeen osataan soveltaa teoriaa organisaatioiden liiketoiminnan tarpeisiin ja hyödyntää tietojenkäsittelyn sekä digitaalisen ja sosiaalisen median mahdollisuuksia organisaatioiden liiketoiminnan kehittämisessä eri osa-alueilla. Opiskelu rytmittyy toisiaan seuraaviin moduuleihin, joissa opitaan ensin uusia tietoja ja taitoja, ja sitten sovelletaan niitä käytäntöön erilaisissa projektitöissä.

Toinen opintovuosi (60 op) opiskellaan englannin kielellä, ja tällöin ryhmässä on mukana myös kansainvälisiä vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoita.

Koulutukseen kuuluu 30 opintopisteen harjoittelu työelämässä, 15 opintopisteen opinnäytetyö sekä työelämälähtöisiä projektiopintoja. Erillisiä suuntautumisvaihtoehtoja ei toteuteta vaan opiskelija erikoistuu vapaasti valittavien opintojen, projektien, harjoittelun ja opinnäytetyön kautta haluamalleen alalle. Erikoistumisaloja voivat olla esimerkiksi peliala, frontend-osaaja ja verkkokauppaosaaja.

Koulutus valmistaa tietojenkäsittelyn ammattilaisia alan erilaisiin tehtäviin. Kaikki alan tehtävät vaativat loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Tämän lisäksi tarvitaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja sekä suomeksi että englanniksi. Halutessaan opiskelija voi myös käydä opiskelemassa jossakin Oamkin lukuisista kansainvälisistä partnerikouluista.

Valmistunut voi työskennellä laaja-alaisesti eri tietojenkäsittelyn tehtävissä, esimerkiksi

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Tradenomin tutkinnosta lisäpotkua työelämään

Paula Vahtola valmistui hiljattain tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Hän suoritti tutkinnon 2,5 vuodessa.
27.6.2017 ::
Artikkelikuva

Kerralla pidemmälle

Pauli Anttila on aina tykännyt opiskelemisesta. Niinpä hänen polkunsa vei tietojenkäsittelyn tradenomiksi valmistumisen jälkeen…
Artikkelikuva

Oma start up rakenteilla

Teemu Kinnunen ja Ilpo Alatalo työstävät parhaillaan tiiminsä kanssa Gerty-peliä. Jos se löytää ostajat, perustaa pelitiimi oman…
Artikkelikuva

Projekti kantoi opinnäytetyöksi asti

Henri Haapala ja Niko Tolonen pääsivät opintojaksolla ideoimaan asiakkaan toimeksiantona mobiilisovellusta. Lopputuloksena…
Artikkelikuva

Opiskelijoilta ideoita yrityksille

Kun liki neljäsataa opiskelijaa ja neljän yritykset antamat toimeksiannot pistetään yhteen, syntyy lopputuloksena mitä…
Artikkelikuva

Opiskelijoilta laadukkaita töitä asiakkaille

Henna Kuvaja halusi kerätä opintopisteitä muutenkin kuin vain luennoilla istumalla. Niinpä hän haki opiskelijayritys Trapestin…
Artikkelikuva

Kaksi tutkintoa yhdellä kertaa

Miltä kuulostaisi opiskella kaksi korkeakoulututkintoa yhdellä kertaa? Tietojenkäsittelyn opintoja viimeistelevästä Lasse…
Artikkelikuva

Enemmän irti opiskelusta

Pelintekokerhossa opiskelijat alasta riippumatta pääsevät opettelemaan erilaisten pelien tekemistä. Idea kerhoon syntyi, kun…

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Astetta kovempi tutkinto
ALUMNIT
Opinnot antoivat odotuksia enemmän
OPISKELU
Oulu Game Labista pontta pelinkehitykseen
OPISKELU
Verkko-opiskelun porkkana joustavuudessa
OPISKELU
Tech Clubissa kaikki hyötyvät

VIDEOT