Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta saat monipuoliset tieto- ja viestintätekniikan tiedot ja taidot. Opiskelet yhden vuoden kokonaan englanniksi, jolloin saat valmiuksia työskennellä alan kansainvälisissä työtehtävissä.
Tietojenkäsittelyn asiantuntijaksi eri työtehtäviin

Tietojenkäsittelyn tradenomilla on monipuoliset työelämässä tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan tiedot ja taidot, kuten ohjelmointitaidot, sekä taito kehittää digitaalisia tuotteita ja palveluita organisaatioiden liiketoiminnan tukemiseen. Digitaalisia tuotteita ja palveluita ovat esimerkiksi erilaiset pelit, yritysten verkkosivut, -kaupat ja -palvelut, sosiaalisen median sovellukset, mobiilipalvelut sekä IoT-teknologiaan perustuvat palvelut.

Tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä käytetään projektimaista oppimista ja uusimpia laiteriippumattomia front end -tekniikoita. Opintojen aikana opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan interaktiivisia verkkopalveluja sekä toimitaan eri rooleissa ja tehtävissä opiskelun aikaisissa projekteissa. Liiketalouden ja markkinoinnin perusteiden opiskelemisen jälkeen osataan soveltaa teoriaa organisaatioiden liiketoiminnan tarpeisiin ja hyödyntää tietojenkäsittelyn sekä digitaalisen ja sosiaalisen median mahdollisuuksia organisaatioiden liiketoiminnan kehittämisessä eri osa-alueilla. Opiskelu rytmittyy toisiaan seuraaviin moduuleihin, joissa opitaan ensin uusia tietoja ja taitoja ja sitten sovelletaan niitä käytäntöön erilaisissa projektitöissä.

Toinen opintovuosi (60 op) opiskellaan englannin kielellä, ja tällöin ryhmässä on mukana myös kansainvälisiä vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoita.

Koulutukseen kuuluu 30 opintopisteen harjoittelu työelämässä, 15 opintopisteen opinnäytetyö sekä työelämälähtöisiä projektiopintoja. Erillisiä suuntautumisvaihtoehtoja ei toteuteta, vaan opiskelija erikoistuu vapaasti valittavien opintojen, projektien, harjoittelun ja opinnäytetyön kautta haluamalleen alalle. Erikoistumisaloja voivat olla esimerkiksi peliala, front end -osaaja ja verkkokauppaosaaja.

Koulutus valmistaa tietojenkäsittelyn ammattilaisia alan erilaisiin tehtäviin. Kaikki alan tehtävät vaativat loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Tämän lisäksi tarvitaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja sekä suomeksi että englanniksi. Halutessaan opiskelija voi myös käydä opiskelemassa jossakin Oamkin lukuisista kansainvälisistä partnerikouluista.

Valmistunut voi työskennellä laaja-alaisesti eri tietojenkäsittelyn tehtävissä, esimerkiksi

 • projektipäällikkö
 • verkkopalvelun ohjelmistokehitys
 • käyttöliittymän suunnittelu
 • ylläpito ja asiakaspalvelu
 • käytönvalvonta
 • ohjelmointi- ja testaustehtävät
 • www-sivujen suunnittelu ja toteutus
 • kuvan-, äänen- ja videonkäsittely
 • pelien suunnittelu ja toteutus
 • sosiaalisen median sisällöntuotanto ja asiantuntijatehtävät
 • käyttöohjeiden tekeminen, dokumentointitehtävät
 • asiakaspalvelu-, markkinointi-, myynti- ja koulutustehtävät.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Teuvo Pakkalan kadun kampus
Teuvo Pakkalan katu 19
90130 Oulu

Hakuaika monimuotototeutus

6.–20.9.2017

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika päivätoteutus

15.3.–5.4.2017

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Tradenomin tutkinnosta lisäpotkua työelämään

Paula Vahtola valmistui hiljattain tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Hän suoritti tutkinnon 2,5 vuodessa.