Yleiset valintaperusteet

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintaperustesuosituksessa on määritelty neljä eri valintatapaa. Valinta voidaan suorittaa pelkän valintakokeen, valintakokeen ja koulumenestyksen, pelkän koulumenestyksen tai valintakokeen ja työkokemuksen perusteella.

valintatavat2017.JPG

Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitä valintatapoja käyttävät sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Käyttämämme valintatavat aloituspaikkoineen on esitetty hakukohdekohtaisilla sivuilla

Pohjakoulutuksen mukaan hakijat ovat mukana käytössä olevissa valintatavoissa eikä hakijan tarvitse tätä itse valita. Valintatavoissa 2A/2B ja 3A/3B ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet ja muissa valintatavoissa kaikki hakijat.

Poikkeuksina edellä esitettyihin valintatapoihin ovat rakennusarkkitehtikoulutus, joka sisältää valintatavasta riippumatta soveltuvuuskokeen (50 pistettä) sekä rakennusmestarikoulutus, jossa huomioidaan valintatavasta riippumatta rakennusalan työkokemus (30 pistettä). 

Koulumenestys

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ammatillisen tutkinnon koulumenestystä ei pisteytetä.

Vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetun suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta (IB, EB ja RR) sekä ennen vuotta 1990 suoritetusta suomalaisesta ylioppilastutkinnosta tulee toimittaa todistusjäljennös hakuvaiheessa. 

Koulumenestys pisteytetään seuraavasti:

Koulumenestys2017 2a.JPG

Koulumenestys2017 2b.JPG

Koulumenestys2017 tekn.JPG

Koulumenestys2017 tik.JPG

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavan muuntokaavan mukaisesti:

Koulumenestys2017 ib.JPG

Taulukko IB- EB- ja RP-tutkintojen aineiden rinnastuksesta suomalaisen ylioppilastutkinnon aineisiin

Työkokemus

Oamkissa työkokemus on osa pisteytystä vain rakennusmestarikoulutuksessa. Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu rakennusalan työkokemus, joka on kertynyt hakuajan loppuun mennessä. Kaksi kuukautta rakennusalan työkokemusta tuottaa yhden pisteen.

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus. Työtodistuksesta tulee ilmetä työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistukset tulee lähettää ylimpään rakennusmestarikoulutuksen hakukohteeseen siten, että ne saapuvat hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 (postileiman päiväys ei riitä).

Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL-vakuutettu. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Valintakokeet

Kaikissa Oamkin hakukohteissa on maksuton valintakoe. Valintakokeisiin tai sen ensimmäiseen vaiheeseen hyväksytään kaikki hakukelpoiset hakijat eikä siihen tule erillistä valintakoekutsua. Poikkeuksena kulttuuriala sekä sosiaali- ja terveysalan varsinainen valintakoe, joihin lähetetään valintakoekutsu sähköpostitse. Mikäli et saa valintakoekutsua hakemaasi koulutukseen, tarkista sähköpostisi roskapostikansio ja ole tämän jälkeen tarvittaessa yhteydessä Hakijapalveluihin (hakijapalvelut@oamk.fi).

Lisätietoja Oulun ammattikorkeakoulun valintakokeista, niiden suorituspaikasta ja ajankohdasta on hakukohdekohtaisilla sivuilla

Hyväksytty valintakoetulos on edellytys valinnalle lukuunottamatta pelkästään koulumenestyksen perusteella valittavia. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. koulumenestyspisteet
  3. työkokemuspisteet
  4. hakutoivejärjestys

Tasapistetilanteessa käytettävät perusteet vaihtelevat valintatavasta riippuen. Esim. valintatavassa 1 ei huomioida koulumenestystä eikä työkokemusta, joten tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen 1. valintakoepisteiden ja 4. hakutoivejärjestyksen perusteella.

Jos edellä mainituilla perusteilla ei saada ero tasapistetilanteessa olevien hakijoiden välillä, Oamk valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.