Haku- ja valintaperusteet

Voit hakea ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen, kun sinulla on ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998,13 § momentit 1 - 5, 14 §, 29 § ) ja vähintään 6 kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta.

Ammatillisten opintojen opettajalla tulee olla vähintään kolmen vuoden (joissakin tapauksissa viiden vuoden) työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalta. Tarvittaessa tarkistamme työkokemuksesi pyytämällä työtodistukset haun aikana. 

Lisäksi edellytetään vähintään 6 kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta, koska koulutus on tarkoitettu pääasiassa ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville opettajille.

Vuoden 2016 opiskelijavalinnan perusteet

Vuoden 2018 opiskelijavalinnan perusteet julkaistaan syksyllä 2017. 

Vuoden 2016 haun valintaperusteet löydät vielä tästä: 

» Lataa tästä vuoden 2016 valintaperusteet lyhyesti
» Lataa tästä vuoden 2016 valintaperusteet laajat ohjeet (9 sivua)


Hakeminen

Seuraava haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen on todennäköisesti tammikuussa 2018. Vuonna 2017 järjestämme ammatillista opinto-ohjaajankoulutusta. 


Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

(A 986/1998, 16 §, 1 mom.)

Erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset ammatillisen koulutuksen erityisopettajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.