Haku- ja valintaperusteet

Voit hakea ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen, kun sinulla on ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998,13 § momentit 1 - 5, 14 §, 29 § ) ja vähintään 6 kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta.

Ammatillisten opintojen opettajalla tulee olla vähintään kolmen vuoden (joissakin tapauksissa viiden vuoden) työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalta. Tarvittaessa tarkistamme työkokemuksesi pyytämällä työtodistukset haun aikana. 

Lisäksi edellytetään vähintään 6 kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta, koska koulutus on tarkoitettu pääasiassa ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville opettajille.

Vuoden 2018 opiskelijavalinnan perusteet

Opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka koostuu vuonna 2018 seuraavista osa-alueista:

Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta. 

»  Katso tästä vuoden 2018 valintaperusteet lyhyesti
»  Katso tästä tarkemmat ohjeet vuoden 2018 valintaperusteista

Hakeminen

Seuraava haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen on 10.-30.1.2018. 

Haku toteutetaan ammatillisten opettajakorkeakoulun yhteisenä hakuna ja Opintopolku.fi -palvelussa. Sähköinen hakemus aktivoituu Opintopolussa hakuaikana.  

 

Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

(A 986/1998, 16 §, 1 mom.)

Erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset ammatillisen koulutuksen erityisopettajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.