Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Ammatillinen erityisopettajankoulutus (60 op)

ERITYISPEDAGOGINEN OSAAMINEN 10
Erityispedagogisen osaamiseen liittyvät opinnot järjetetään yhteistyössä Oulun avoimen yliopiston kanssa.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1E00BD22 Erityispedagogiikan peruskurssi 5                   5
1E00BD23 K√§ytt√§ytymisen haasteet 5                   5
AMMATILLISEN ERITYISOPETTAJAN YHTEISTY√Ė- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN 15
Opiskelija toimii yhteistyössä erilaisissa erityisopetuksen verkostoissa sekä hyödyntää ja edistää yhteisöllistä asiantuntijuutta. Opiskelija soveltaa erityisopetus-, vuorovaikutus- ja kehittämisosaamistaan ammatillisessa koulutuksessa. Hän toimii eettisesti kaikissa tilanteissa.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1E00BD24 Opiskelijan kohtaaminen 4                   4
1E00BD25 Erityisopettajan konsultatiivinen rooli 3                   3
1E00BD26 Verkostot erityisopettajan ty√∂ss√§ 2                   2
1E00BD27 Verkostoharjoittelu 6                   6
AMMATILLISEN ERITYISOPETTAJAN PEDAGOGINEN OSAAMINEN 20
Erityisopettajaopiskelija tuntee ammatillisen erityisopetuksen toteuttamisen periaatteet ja käytännön järjestelyt. Hän ohjaa opiskelijan oppimista yksilöllisesti erilaisissa inklusiivisissa oppimisympäristöissä. Hän valitsee tarkoituksenmukaiset opetus- ja ohjausmenetelmät ja toimii eettisesti opiskelijan parhaaksi.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1E00BD28 Ammatillisen erityisopetuksen taustaa ja nykytila 2                   2
1E00BD29 Opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja hojks 3                   3
1E00BD30 Inklusiiviset oppimisymp√§rist√∂t 5                   5
1E00BD31 Opetusharjoittelu 10                   10
AMMATILLISEN ERITYISOPETTAJAN KEHITT√ĄMISOSAAMINEN 15
Opiskelija suunnittelee, arvioi, organisoi ja kehittää ammatillisen erityisopetuksen toimintaympäristöjä kokonaisuutena. Opiskelija arvioi omaa osaamisen, asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin kehittymistään.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1E00BD32 Ammatillisena erityisopettajana kehittyminen 5                   5
1E00BD33 Oman ty√∂n kehitt√§minen 5                   5
1E00BD34 Ammattitaitoa kehitt√§v√§t vaihtoehtoiset opinnot 5                   5
Tiedot haettu 29.3.2017 16:25:57