Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Laajuus (op): 60
Tyyppi: -
Tutkinto-ohjelma: Ammatillinen erityisopettajakoulutus
Tutkintonimike: -

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen lähtökohtia ovat osaamisperustaisuus, työelämäläheisyys, osallistava pedagogiikka sekä voimavara- ja ratkaisusuuntautunut työote.
Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen osaamisperustaisessa opetussuunnitelmassa osaamisen kehittyminen kuvataan opiskelijan oppimisprosessina. Opetussuunnitelmassa osaaminen ja ammatillisen osaamisen kehittyminen tulevat esiin osaamisalueiden ja osaamistavoitteiden kautta. Opetussuunnitelman osaamistavoitteita ohjaavat työelämän osaamisvaatimukset ja -tarpeet.
Osallistava pedagogiikka on opetussuunnitelman toteutuksen lähtökohta. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen toteutuksessa pyritään yhteistoiminnallisuuteen, positiiviseen keskinäiseen tukemiseen oppijoiden kesken sekä tiedon ja osaamisen yhteiseen rakentumiseen.
Voimavara- ja ratkaisusuuntautunut työote tarkoittaa opiskelijan voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamista sekä opiskelun ohjaamista osaamisen ja vahvuuksien kautta. Opiskelijan oman toimijuuden vahvistaminen ja vastuun ottaminen omista opinnoistaan on koulutuksen toteutuksen keskiössä.
Opetuksen suunnittelu pohjautuu opiskelijantuntemusta korostavaan lähestymistapaan ja selkeään näkemykseen ammatillisen erityisopettajan osaamisvaatimuksista. Ammatillista erityisopettajankoulutusta suunnitellaan ja kehitetään yhdessä työelämän edustajien kanssa.Tiedot haettu 22.5.2018 18:45:21