Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1E00BD22 Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä erityispedagogista toimintaa ja sen tavoitteita, tarkastella erityispedagogista toimintaa käytännössä, tunnistaa ja analysoida keskeisiä erityispedagogisia arvoja, soveltaa vammaisuuden yksilöllistä ja sosiaalista mallia, ymmärtää normaaliuden ja poikkeavuuden käsitteitä ja osaa kuvata alustavasti erityiskasvatuksen kehityslinjoja.
Sisältö Kurssin teemoina ovat erityiskasvatusta ohjaavat ideologiat, arvot ja periaatteet; käsitykset ihmisen olemuksesta, erilaisuudesta ja moninaisuudesta, erityispedagogiikka ja lähitieteet; lapsen kehityksen seuranta, havainnointi ja varhainen puuttuminen; yleinen, erityinen ja tehostettu tuki sekä hoito, opetus ja kuntoutus; yhteistyö, moniammatillisuus ja kasvatuskumppanuus sekä erityspedagogiikan kenttään, kohderyhmiin ja käytäntöön tutustuminen.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat -
Toteutustavat -
Oppimateriaalit -
Kurssikirjallisuus -
Arviointikriteerit -
Arviointikehikot -
Lisätietoja opiskelijoille Opinnot suoritetaan Oulun yliopiston täydennyskoulutuksen vaatimusten mukaisesti syksyllä 2016. Opinnot ovat osa erityisopedagogiikan perusopintoja (25 op).
Linkit -

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 22.5.2018 18:30:31