Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1E00BD23 Käyttäytymisen haasteet (5 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa määritellä haastavan käyttäytymisen keskeisiä käsitteitä ja kuvata niiden piirteitä pedagogisesta, psykologisesta, psykiatrisesta, neurologisesta ja yhteisöllisestä viitekehyksestä käsin. Hän tunnistaa käyttäytymisen haasteita kasvatusjärjestelmässä sekä yksilöllisestä että yhteisöllisestä näkökulmasta. Lisäksi opiskelija tunnistaa haasteisiin puuttumisen kannalta moniammatillisuuden tarjoamat edut.
Sisältö Käyttäytymis- ja tunne-elämän häiriöitä erilaisista viitekehyksistä; Haastavan käyttäytymisen käsitteitä, diagnostiikkaa ja tulkintoja; Lasten ja nuorten tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen häiriöiden ilmeneminen; Syrjäytyminen ja tunne-elämän tuen tarve; Epäsuotuisan kehityksen riskitekijöitä sekä hoito ja kuntoutus; Käyttäytymishäiriöiltä suojaavat tekijät ja suotuisan kehityksen tukeminen
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat -
Toteutustavat -
Oppimateriaalit -
Kurssikirjallisuus -
Arviointikriteerit -
Arviointikehikot -
Lisätietoja opiskelijoille Opinnot suoritetaan Oulun yliopiston täydennyskoulutuksen vaatimusten mukaisesti. Orientoiva johdantoluento on to 6.4.2.017 klo 16.15?17.45 Oulun yliopistolla, Luentosali KTK122. Luennot voi seurata myös reaaliajassa ac-yhteydellä sekä myöhemmin verkkotallenteina Optima-ympäristössä.

Opintojaksolle ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja.

Opinnot ovat osa erityispedagogiikan perusopintoja (25 op).

Opintojen toteutustapa:

-Luennolle osallistuminen/luentotallenteen katsominen
-Kirjallisuuden ja luennon tenttiminen sovitulla tavalla
-Reflektiopäiväkirja
-Yksi raportoitava vierailukäynti
Linkit -

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 21.5.2018 18:25:36