Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1E00BD24 Opiskelijan kohtaaminen (4 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet -Ymmärrät dialogisuuden merkityksen ihmisten välisessä kohtaamisessa
-Sovellat dialogisuuden periaatteita vuorovaikutustilanteissa
-Sisäistät välittämisen merkityksen
-Kuvaat useita kulttuureja
-Huomioit kulttuurin laaja-alaisen merkityksen opiskelijan ja opettajan kohtaamisessa
Sisältö Osaamisperusteisuuden mukaisesti opintojakson sisältö määräytyy osaamistavoitteiden pohjalta ja toteutustapa sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 21.9.2017 18:25:21