Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1E00BD25 Erityisopettajan konsultatiivinen rooli (3 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet -Tiedät, mitä konsultatiivisuudella tarkoitetaan
-Toimit konsultatiivisesti työyhteisössä
-Tiedät tarkoituksenmukaiset vaikuttamiskanavat omassa työssäsi
Sisältö Osaamisperusteisuuden mukaisesti opintojakson sisältö määräytyy osaamistavoitteiden pohjalta ja toteutustapa sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 20.9.2017 08:25:29