Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1E00BD25 Erityisopettajan konsultatiivinen rooli (3 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet -Tiedät, mitä konsultatiivisuudella tarkoitetaan
-Toimit konsultatiivisesti työyhteisössä
-Tiedät tarkoituksenmukaiset vaikuttamiskanavat omassa työssäsi
Sisältö Osaamisperusteisuuden mukaisesti opintojakson sisältö määräytyy osaamistavoitteiden pohjalta ja toteutustapa sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat -
Toteutustavat -
Oppimateriaalit -
Kurssikirjallisuus -
Arviointikriteerit -
Arviointikehikot -
Lisätietoja opiskelijoille -
Linkit -

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 21.5.2018 18:25:36