Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1E00BD27 Verkostoharjoittelu (6 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet -Toimit asiantuntijana erilaisissa yhteistyöverkostoissa
-Hyödynnät moniammatillista yhteistyötä opiskelijan parhaaksi
-Perehdyt ammatilliseen opiskeluun liittyviin työelämäyhteyksiin aidoissa ympäristöissä
-Edistät toiminnallasi erityisopetuksen vaikuttavuutta yhteistyöverkostoissa
Sisältö Osaamisperusteisuuden mukaisesti opintojakson sisältö määräytyy osaamistavoitteiden pohjalta ja toteutustapa sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat -
Toteutustavat -
Oppimateriaalit -
Kurssikirjallisuus -
Arviointikriteerit -
Arviointikehikot -
Lisätietoja opiskelijoille -
Linkit -

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 22.5.2018 18:30:32