Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1E00BD29 Opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja hojks (3 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet -Tiedät koulutuksen järjestäjän/ korkeakoulun toimintaa ohjaavan arvopohjan
-Ohjaat opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan
-Tunnistat opiskelijan osaamisen ja tuen tarpeet yhdessä opiskelijan kanssa
-Laadit hojksin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
-Osaat ohjata hojks -prosessia
Sisältö Osaamisperusteisuuden mukaisesti opintojakson sisältö määräytyy osaamistavoitteiden pohjalta ja toteutustapa sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 21.9.2017 18:25:21