Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1E00BD31 Opetusharjoittelu (10 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet -Toimit ammatillisen erityisopettajan tehtävissä asiantuntevasti, osaamisperusteisuutta edistäen vaihtelevissa oppimisympäristöissä
-Ohjaat opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja ja ammatillista kasvua
-Toimit dialogisesti opiskelijoiden kanssa
-Käytät oppimista edistäviä opetusmenetelmiä osaamistavoitteiden suuntaisesti ja pedagogisesti perustellen
-Toimit opiskelijoita aktivoiden ja innostaen
-Toimit oppilaitoksessa tutkinnon perusteiden ja erityisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti
-Tiedät ammatillista erityisopetusta säätelevät lait, asetukset ja ohjeet
Sisältö Osaamisperusteisuuden mukaisesti opintojakson sisältö määräytyy osaamistavoitteiden pohjalta ja toteutustapa sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 22.9.2017 18:25:29