Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1E00BD32 Ammatillisena erityisopettajana kehittyminen (5 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet -Reflektoit omaa yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamistasi sekä erityispedagogista osaamistasi
-Reflektoit omaa asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin kehittymistä
-Ymmärrät työnohjauksen merkityksen työssä kehittymisessä sekä työn kehittämisessä
-Hyödynnät työnohjausta henkilökohtaisessa ammatilliseksi erityisopettajaksi kasvamisen prosessissaan
-Toimit aktiivisesti ja tavoitteellisesti ryhmätyönohjauksessa
Sisältö Osaamisperusteisuuden mukaisesti opintojakson sisältö määräytyy osaamistavoitteiden pohjalta ja toteutustapa sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat -
Toteutustavat -
Oppimateriaalit -
Kurssikirjallisuus -
Arviointikriteerit -
Arviointikehikot -
Lisätietoja opiskelijoille -
Linkit -

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 21.5.2018 18:25:36