Haku- ja valintaperusteet

Voit hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen, kun sinulla on ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkoihin vaadittava koulutus ja työkokemus. Perussääntö on, että sinulla on oltava soveltuva korkeakoulututkinto ja ammattialasi työkokemusta vähintään kolme vuotta.

Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus.

Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen (tutkintojen yhteisten osien) opettajalla tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Yhteisten opintojen opettajia ovat esimerkiksi kielten ja matematiikan opettajat. Työkokemusta ei yhteisten opintojen opettajahakijoilta vaadita. 

Lisätietoa opettajankelpoisuudesta: A 1129/2014 17. § ja A 986/1998 § 13, § 13 a - c ja § 14

Valintaperusteet 2018

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka koostuu v. 2018 seuraavista osa-alueista:

Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.

» Katso tästä vuoden 2018 valintaperusteet lyhyesti
» Lataa tästä tarkemmat ohjeet vuoden 2018 valintaperusteista   

 

Hakeminen Opintopolussa ja liitteiden toimittaminen

Hakuaika on 10.–30.1.2018. Sähköinen hakemus aktivoituu Opintopolussa hakuaikana ja se tulee olla tallennettuna 30.1. klo 15 mennessä. Täytettyäsi hakemuksen, lähetä hakemuksesi tuloste ja liitteet ammatilliseen opettajakorkeakouluun 7.2.2018 klo 15 mennessä.

 » Tästä voit siirtyä täyttämään hakemuksesi Opintopolussa

Haku toteutetaan ammatillisten opettajakorkeakoulun yhteisenä hakuna. Löydät koulutuksemme Opintopolusta myös hakusanalla ammatillinen opettajankoulutus ja valitsemalla Ammatillinen opettajankoulutus, Oulu. 

Vuoden 2017 koulutukseen haki 665 hakijaa, joista valittiin 220 uutta opiskelijaa.  

Poikkeava tutkinto

Oppilaitos voi opetushenkilöstöä rekrytoidessaan poiketa korkeakoulututkinnon vaatimuksesta, jos opetusalalla ei ole opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa (A 986/1998, 13. § 2. momentti). Tällöin opettajalla tulee olla vähintään viisi vuotta käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. Edellä mainituilla perusteilla opetustehtävissä toimivat voidaan katsoa hakukelpoisiksi ammatilliseen opettajankoulutukseen oppilaitoksen lisäselvityksen perusteella.

Lisätietoa

Koulutuksen järjestäjä voi poiketa korkeakoulututkintoa koskevasta vaatimuksesta palkatessaan ammatillista opettajaa

  • jos opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa tai
  • jos korkeakoulututkintojen järjestelmässä ei ole opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Oppilaitos voi tehdä poikkeuksen, jos henkilöllä on

  • soveltuva erikoisammattitutkinto, muu soveltuva tutkinto tai koulutus
  • vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Mikäli toimit ammatillisten opintojen opettajana ja sinulla on vähintään viiden vuoden työkokemus omalta ammattialaltasi, voit hakea koulutukseen em. perusteella.

Hakuaikana edellä mainitun momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta pedagogisten opintojen suorittaminen ei tee häntä kelpoiseksi muuhun opetustehtävään.

Rinnastuspäätös

Jos olet suorittanut korkeakoulututkintosi muualla kuin Suomessa, voit tarvita tutkinnon rinnastamis- tai tunnustamispäätöksen Opetushallituksesta. Rinnastuspäätöksen hakeminen voi kestää kolmesta neljään kuukautta, joten se kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen hakuaikaa.

Alustavat aloituspaikkamäärät 2018

Valintaryhmä koulutusaloittain Aloituspaikat
Humanistinen ja kasvatusala 18
Kulttuuriala 8
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 36
Luonnontieteiden ala 10
Tekniikan ja liikenteen ala 48
Luonnonvara- ja ympäristöala 5
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 48
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 16
Muu koulutus 1
Erillisvalintaryhmä: Englanninkielinen opiskelu 15
Erillisvalintaryhmä: Länsi-Lapin ja Koillismaan alue 15
Yhteensä 220