Haku- ja valintaperusteet

Voit hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen, kun sinulla on ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkoihin vaadittava koulutus ja työkokemus. Perussääntö on, että sinulla on oltava soveltuva korkeakoulututkinto ja ammattialasi työkokemusta vähintään kolme vuotta.

Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus.

Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajalta edellytetään pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto, muttei ammattialan työkokemusta. Yhteisten opintojen opettajia ovat esimerkiksi kielten ja matematiikan opettajat, humanistis-yhteiskunnallisia ja tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä terveystietoa opettavat.

Lisätietoa opettajankelpoisuudesta:  A 1129/2014 17. § ja A 986/1998, 13. §, 13 a ja 14. §. 

Valintaperusteet 2017

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka on samanlainen kaikissa opettajakorkeakouluissa. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.

¬Ľ Lataa t√§st√§ vuoden 2017 valintaperusteet lyhyesti
¬Ľ Lataa t√§st√§ vuoden 2017 valintaperusteet laajat ohjeet
¬Ľ Siirry Opintopolkuun¬†

Hakeminen Opintopolussa ja liitteiden toimittaminen

Vuoden 2017 hakuaika oli 4. - 26.1.2017. Koulutukseen haki 665 hakijaa, joista valitaan 220 uutta opiskelijaa.  

Haku toteutetaan ammatillisten opettajakorkeakoulun yhteisenä hakuna vuosittain tammikuussa ja Opintopolku.fi -palvelussa. Seuraava haku on tammikuussa 2018. Löydät koulutuksemme Opintopolusta esim. hakusanalla ammatillinen opettajankoulutus ja valitsemalla Ammatillinen opettajankoulutus, Oulu. 

Sähköinen hakemus aktivoituu Opintopolussa hakuaikana. 

Poikkeava tutkinto

Oppilaitos voi opetushenkilöstöä rekrytoidessaan poiketa korkeakoulututkinnon vaatimuksesta, jos opetusalalla ei ole opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa (A 986/1998, 13. § 2. momentti). Tällöin opettajalla tulee olla vähintään viisi vuotta käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. Edellä mainituilla perusteilla opetustehtävissä toimivat voidaan katsoa hakukelpoisiksi ammatilliseen opettajankoulutukseen oppilaitoksen lausunnon perusteella.

Lisätietoa

Koulutuksen järjestäjä voi tietyillä koulutusaloilla tarkoituksellisesti poiketa korkeakoulututkintoa koskevasta vaatimuksesta palkatessaan ammatillista opettajaa

  • jos opetusteht√§v√§ edellytt√§√§ erityisen vahvaa tai erikoistunutta k√§yt√§nn√∂n ammattitaitoa tai
  • jos korkeakoulututkintojen j√§rjestelm√§ss√§ ei ole opetusteht√§v√§n edellytt√§m√§√§ soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Oppilaitos voi tehdä poikkeuksen, jos henkilöllä on

  • soveltuva erikoisammattitutkinto, muu soveltuva tutkinto tai koulutus
  • v√§hint√§√§n viiden vuoden pituinen k√§yt√§nn√∂n ty√∂kokemus koulutuksen j√§rjest√§j√§n p√§√§tt√§m√§n
    opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Mikäli toimit ammatillisten opintojen opettajana ja sinulla on vähintään viiden vuoden työkokemus omalta ammattialaltasi, voit hakea koulutukseen em. poikkeusperusteella.

Hakuaikana edellä mainitun momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta pedagogisten opintojen suorittaminen ei tee häntä kelpoiseksi muuhun opetustehtävään.

 

Rinnastuspäätös

Jos olet suorittanut korkeakoulututkintosi muualla kuin Suomessa, voit tarvita tutkinnon rinnastamis- tai tunnustamispäätöksen Opetushallituksesta. Rinnastuspäätöksen hakeminen voi kestää kolmesta neljään kuukautta, joten se kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen hakuaikaa.

Alustavat aloituspaikkamäärät 2017

Valintaryhmä koulutusaloittain Aloituspaikat
Humanistinen ja kasvatusala 18
Kulttuuriala 8
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 36
Luonnontieteiden ala 10
Tekniikan ja liikenteen ala 48
Luonnonvara- ja ympäristöala 5
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 48
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 16
Muu koulutus 1
Erillisvalintaryhmä: EduLAb, English 15
Erillisvalintaryhmä: Länsi-Lapin ja Koillismaan alue 15
Yhteensä 220