Ammatillinen opettajankoulutus, opiskelumuodot

Koulutus valmentaa nykyaikaiseen osaamisperusteiseen opetukseen, ja se toteutetaan henkilökohtaisena ammattipedagogisena oppimisprosessina kaikissa opiskelumuodoissa. Opiskelija etenee opinnoissaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan osaamistaan arvioiden, kehittäen ja osoittaen erilaisissa oppimisympäristöissä.

Opiskelija saa omakohtaisen kokemuksen osaamisperusteisesta koulutuksesta sekä opetus-ja ohjausprosesseista. Opiskelu on mahdollista ympärivuotisesti ja opiskeluaikaa on kolme vuotta.

Opiskelumuodot vuonna 2017:

Oulu, Rovaniemi, Kajaani, henkilökohtaistettu opiskelu alueryhmissä (HOPE Oulu, Rovaniemi, Kajaani):
 • Opinnot alkavat orientaatio- ja arviointijaksolla. Sen pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tuutoreiden ohjauksessa.

 • Opiskelussa yhdistyvät erilaiset oppimisympäristöt sekä monimuotoiset työtavat: lähiopiskelu, pienryhmä- ja verkko-opiskelu, opetusharjoittelu oppilaitoksessa, itsenäinen opiskelu sekä digitaaliset oppimisratkaisut.

 • Alueryhmät toteutuvat Oulussa, Rovaniemellä ja Kajaanissa. Ryhmien toteutuminen edellyttää riittävää määrää opiskelijoita.
Henkilökohtaistettu verkko-opiskelu (e-HOPE)
 • Opinnot alkavat lähiopetuksena Oulussa orientaatio- ja arviointijaksolla. Sen pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tuutoreiden ohjauksessa.

 • Opiskelu painottuu yhteisölliseen työskentelyyn verkossa, jossa opiskelijat toteuttavat opetusta.  Pienryhmät suunnittelevat opetuksen ennakkoon verkkoistuntojen välisinä aikoina. Verkko-opiskelu vaatii sitoutumista ja vastuunottoa opintoryhmän aktiivisesta toiminnasta.

 • Opiskelu e-HOPE-ryhmässä edellyttää hyviä tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.

 • Verkko-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti digitaalisia oppimisratkaisuja ja sosiaalista mediaa.

 • Opiskelu edellyttää verkko-opiskeluun soveltuvia laitteita ja ohjelmistoja.
Länsi-Lappi/Koillismaa, henkilökohtaistettu opiskelu (erillisvalintaryhmä)
 • Opiskelijat valitaan vain tähän opiskelumuotoon hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan.

 • Opinnot alkavat lähiopetuksena Länsi-Lapin/Koillismaan alueella orientaatio- ja arviointijaksolla. Sen pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tuutoreiden ohjauksessa.

 • Opiskelu painottuu yhteisölliseen työskentelyyn verkossa, jossa opiskelijat toteuttavat opetusta.  Pienryhmät suunnittelevat opetuksen ennakkoon verkkoistuntojen välisinä aikoina. Verkko-opiskelu vaatii sitoutumista ja vastuunottoa opintoryhmän aktiivisesta toiminnasta.

 • Opiskelu e-HOPE-ryhmässä edellyttää hyviä tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.

 • Verkko-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti digitaalisia oppimisratkaisuja ja sosiaalista mediaa.

 • Opiskelu edellyttää verkko-opiskeluun soveltuvia laitteita ja ohjelmistoja.
   
Englanninkielinen opiskelu (erillisvalintaryhmä)
 • Opiskelijat valitaan vain tähän ryhmään hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan.

 • Opetus on englanniksi, joten edellytyksenä on hyvä englannin suullinen ja kirjallinen kielitaito.

 • Opiskelussa yhdistyvät erilaiset oppimisympäristöt sekä monimuotoiset työtavat: lähiopiskelu, pienryhmä- ja verkko-opiskelu, opetusharjoittelu oppilaitoksessa, itsenäinen opiskelu sekä digitaaliset oppimisratkaisut.

 • Opinnot alkavat lähiopetuksena Oulussa orientaatio- ja arviointijaksolla. Sen pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tuutoreiden ohjauksessa.

 • Opiskelussa korostuu yhteisöllinen työskentely verkossa, jossa opiskelijat toteuttavat opetusta.  Pienryhmät suunnittelevat opetuksen ennakkoon verkkoistuntojen välisinä aikoina. Verkko-opiskelu vaatii sitoutumista ja vastuunottoa opintoryhmän aktiivisesta toiminnasta.

 • Opiskelu edellyttää hyviä tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.

 • Opiskelu edellyttää verkko-opiskeluun soveltuvia laitteita ja ohjelmistoja.
 • Opinnot on suunniteltu lukuvuoden mittaisiksi, mutta opinnot voi myös suorittaa 1 – 3 vuodessa. Opintoihin on mahdollisuus sisällyttää pedagoginen tuotekehitysjakso, jolloin opiskellaan Oamkin monialaisissa LAB-tiimeissä.


Opintoryhmien aikataulu


Vuoden 2017 opintoryhmien aikataulutiedot