Tilastot ja usein kysytyt kysymykset

Opettajankoulutuksen hakijat 2011–2017

Koulutusala2011201220132014201520162017
Humanistinen ja kasvatusala 95 105 80 72 77 75  57
Kulttuuriala 50 35 44 46 31 30 41 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 103 111 145 120 123 113  108
Luonnontieteiden ala 53 50 54 41 42 33  21
Tekniikan ja liikenteen ala 206 158 181 152 140 96  103
Luonnonvara- ja ympäristöala 35 29 14 18 26 21  14
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 90 173 181 159 182 204  186
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 50 69 61 48 53 47  36
Muu koulutus 4 4 6 6 4 1  8
Englanninkielinen erillisvalintaryhmä - - - - 32 40  56
Länsi-Lappi/ Koillismaa erillisvalintaryhmä - - - - - 41  35
Yhteensä 686 734 766 662 710 701 665 

Usein kysytyt kysymykset

1. Olen suorittanut kasvatustieteen approbaturin. Huomioidaanko se opettajan pedagogisissa opinnoissa?

Valmiista kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen, ammattikasvatuksen tai erityispedagogiikan approbaturista sisällytetään opettajan pedagogisissa opinnoissa 10 opintopistettä. Opiskelijalle jää siis opiskeltavaksi 50 opintopistettä.

2. Paljonko koulutus maksaa?

Opetus ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on maksutonta. Kustannuksia kertyy ruokailusta, matkoista, yöpymisistä ja opiskelumateriaalien hankinnasta.

3. Mitkä ovat ammatillisen opettajakorkeakoulun pääsyvaatimukset?

Uusi asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista astui voimaan 1.8.2011. Muutoksen myötä opettajakorkeakouluun hakeutuvilta edellytetään pääsääntöisesti soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa ja kolmen vuoden työkokemusta opetustehtävää vastaavalta alalta.

Tutkinnon ja työkokemuksen on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä. Työkokemuksen tulee olla oman tutkinnon alalta. Tutkintoon sisältyvää työharjoittelua ei hyväksytä ammatilliseksi työkokemukseksi. Opettaja- tai kouluttajakokemusta ei lasketa alan työkokemukseksi, vaan opettajakokemukseksi, josta on viime vuosina saanut hakuvaiheessa lisäpisteitä. Opettajakokemus ei ole pääsyvaatimus, kuten ammatillinen työkokemus.

4. Kauanko opiskelu ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kestää?

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajan pedagogiset opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opiskella voi joko päätoimisesti tai työn ohella. Opintoihin voi käyttää maksimissaan kolme vuotta. Suurin osa opettajakorkeakoulun opiskelijoista opiskelee työn ohella. Kesä-, syys- ja kevätlukukaudet mahdollistavat opiskelun läpi vuoden.

5. Onko Oulun ammatilliseen opettajakorkeakouluun vaikea päästä opiskelemaan?

Suomen pohjoisimpana Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu on puolen Suomen opettajankouluttaja. Vuonna 2017 opettajakorkeakouluun oli 665 hakijaa. Aloituspaikkoja vuonna 2017 on 220. Aloituspaikat on kiintiöity koulutusaloittain, joten opiskelemaan pääsyyn vaikuttaa oman alan hakijoiden määrä ja pistemäärä alalta.

6. Millä pistemäärällä on tullut valituksi koulutukseen?

Haku ammatillisiin opettajankoulutuksiin toteutetaan ammatillisten opettajankorkeakoulujen yhteisenä hakuna. Opiskelijavalinnan pisteytysperusteet vahvistetaan pääsääntöisesti vuoden lopussa ennen uutta hakua.

Opiskelijavalinnan alimmat pistemäärät vaihtelevat vuosittain hakijaryhmän mukaan. Vuoden 2018 valintaperusteiden uudistumisen vuoksi aiempien vuosien opiskelijavalintojen pisterajat eivät ole enää vertailukelpoisia. 

Vuoden 2017 haussa alimmat pistemäärät eri koulutusaloilla ja erillisvalintaryhmissä olivat seuraavat:

Humanistinen ja kasvatusala: 17 pistettä
Kulttuuriala: 16 pistettä
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala: 14 pistettä
Luonnontieteiden ala: 15 pistettä
Tekniikan ja liikenteen ala: 9 pistettä
Luonnonvara- ja ympäristöala: 13 pistettä
Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala: 16 pistettä
Matkailu-, ravitsemis ja talousala: 13 pistettä
Muu koulutusala: 21 pistettä
Erillistavalintaryhmä Länsi-Lappi/Koillismaa: 13,5 pistettä
Erillisvalintaryhmä englanninkielinen EduLAB: 14 pistettä

Alimpiin pistemääriin vaikuttaa vuosittaiset hakijamäärät ja hakijoiden koulutustaustat.

7. Kun valmistun, missä ja mitä olen pätevä opettamaan?

Ammatillisessa opettajakorkeakoulun 60 opintopisteen opettajan pedagogiset opinnot antavat pedagogisen pätevyyden kaikkiin koulumuotoihin. Opiskelijan tutkinto määrää sen, missä ja mitä hän on kelpoinen opettamaan. Esimerkiksi insinööri (AMK) on kelpoinen opettamaan omaa ammattialaansa toisella asteella, kun taas diplomi-insinööri on kelpoinen opettamaan myös ammattikorkeakoulussa. Yhteisten aineiden opettajat ovat kelpoisia opettamaan omaa pääainettaan ja niitä aineita, joista on suorittanut vähintään 60 opintopisteen opinnot.

8. Milloin ja missä opetus tapahtuu?

Ammatillinen opettajakorkeakoulu sijaitsee Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella osoitteessa Kiviharjuntie 4. Rovaniemen opetuspiste on Rantavitikalla Lapin ammattikorkeakoulun kampuksella Jokiväylä 11. Alueryhmissä Tornion/Kuusamon alueella ja Kajaanissa opetuspisteet ilmoitetaan ennen opintojen alkua.

Opetus on arkisin kello 9–16. Käytössä on syys- ja kevätlukukauden lisäksi kesälukukausi. Kesäkuukausina voi opiskella verkossa, tehdä akvaariotenttejä ja osallistua kesäkuun aikana vapaasti valittaviin opintoihin.

9. Voiko pedagogiset opinnot tehdä verkko-opintoina?

Opettajankoulutusta tarjotaan myös verkko-opintoryhmissä. Verkko-opintoryhmissä ns. orientaatiopäivät toteutetaan lähiopetuksellisina päivinä, muutoin opiskelu tapahtuu täysin verkossa. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti digipedagogiikkaa, digitaalisia oppimisratkaisuja ja sosiaalista mediaa.