Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaajankoulutus (60 op)

Ohjausosaaminen 27
Perustelet oman toimintasi teoreettisesti, ammattieettisesti sekä ohjausta koskevien lakien ja asetusten pohjalta. Rakennat toimijuutta kunnioittavan ja edistävän ohjaussuhteen, ohjaat käyttäen suunnitelmallisesti tarkoituksenmukaisia ohjausmuotoja ja menetelmiä ohjausta hakevan tarpeet huomioiden. Rakennat tavoitteellisen ohjausprosessin osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäen.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1O00BT32 Ohjauksen teoreettiset perusteet                     5
1O00BT33 Ohjausmuodot ja -menetelmät                     4
1O00BT34 Toimijan tuntemus                     4
1O00BT35 Uraohjaus                     4
1O00BT36 Ohjausharjoittelu                     10
Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen 11
Toimit erilaisissa ohjauksen verkostoissa sekä hyödynnät ja edistät yhteisöllistä asiantuntijuutta. Tunnet opinto-ohjauksen ja sen käytänteet eri koulutusasteilla ja erilaisissa koulutusmuodoissa.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1O00BT37 Yhteisöllinen työote                     3
1O00BT38 Verkostoharjoittelu                     8
Kehittämisosaaminen 22
Suunnittelet, arvioit, organisoit ja kehität opinto-ohjauksen toimintaympäristöjä kokonaisuutena. Arvioit omaa osaamisen, asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin kehittymistäsi ja laadit oman osaamisen kehittymissuunnitelman tulevaisuuteen.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1O00BT39 Osaamisen itsearviointi                     3
1O00BT40 Toimintaympäristön kehittäminen                     4
1O00BT41 Oman osaamisen kehittäminen                     4
1O00BT42 Opinto-ohjauksen kehittämishanke                     8
1O00BK19 Valinnaiset opinnot 3                   3
Tiedot haettu 25.5.2018 12:56:42