Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaajankoulutus (60 op)

Ohjausosaaminen 24
Opinto-ohjaaja perustelee oman toimintansa teoreettisesti, ammattieettisesti sekä ohjausta koskevien lakien ja asetusten pohjalta. Hän rakentaa toimijuutta kunnioittavan ja edistävän ohjaussuhteen, ohjaa käyttäen suunnitelmallisesti tarkoituksenmukaisia ohjausmuotoja ja menetelmiä ohjausta hakevan tarpeet huomioiden. Hän rakentaa tavoitteellisen ohjausprosessin osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäen
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1O00BK11 Ohjauksen teoreettiset perusteet 7                   7
1O00BK12 Ohjausta hakevan toimijan tuntemus ja ohjaus eri el√§m√§nvaiheissa 7                   7
1O00BK13 Ohjausharjoittelu 10                   10
Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen 14
Opinto-ohjaaja toimii erilaisissa ohjauksen verkostoissa sekä hyödyntää ja edistää yhteisöllistä asiantuntijuutta. Hän soveltaa ohjaus-, vuorovaikutus- ja kehittämisosaamistaan eri koulutusasteilla ja erilaisissa koulutusmuodoissa.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1O00BK14 Verkostoharjoittelu 9                   9
1O00BK15 Yhteis√∂llinen ty√∂ote 5                   5
Kehittämisosaaminen 22
Opinto-ohjaaja suunnittelee, arvioi, organisoi ja kehittää opinto-ohjauksen toimintaympäristöjä kokonaisuutena. Hän arvioi omaa osaamisen, asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin kehittymistään.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1O00BK16 Toimintaymp√§rist√∂n kehitt√§minen 3                   3
1O00BK17 Oman osaamisen kehitt√§minen 8                   8
1O00BK18 Opinto-ohjauksen kehitt√§mishanke 8                   8
1O00BK19 Valinnaiset opinnot 3                   3
Tiedot haettu 29.3.2017 18:18:47