Opiskelu opinto-ohjaajaksi

Toteutus vuonna 2017–2018 

Koulutukseen sisältyy 15 lähijaksoa, jotka koostuvat yhdestä tai kahdesta opetus-ja ohjauspäivästä (yhteensä 26 päivää). Etäjaksot sijoittuvat lähijaksojen väliin ja niiden aikana työskentelet verkossa, itsenäisesti ja opintopiireissä. Etäjaksojen työskentelyyn sisältyy myös ohjaus-ja verkostoharjoittelua. 

Opinto-ohjaajankoulutuksen suorittaminen edellyttää sitoutumista ja varautumista aikataulullisesti sekä lähijaksoihin osallistumiseen että etäjaksojen aikana tapahtuvaan työskentelyyn. Ensimmäisen ja toisen lähijakson välillä keskustelet tuutoreiden kanssa henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi (HOPS). Muut HOPS -keskustelut sovit koulutuksen aikana.

» Katso tästä opintoryhmän aikataulu 2017-2018

Työelämäläheinen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelman keskeisenä lähtökohtana ovat työelämän osaamisvaatimukset. Alueen oppilaitokset ovat kumppaneitamme koulutuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Opintojen rakenne ja osaamisperusteisuus

opintojen_rakenne_opo.png

Opiskelijoidemme aikaisemmin hankittu, koulutuksen osaamistavoitteita vastaava osaaminen pyritään saamaan näkyväksi ja hyödyntämään kaikkien  opiskelijoiden osaamisen kehittymisessä. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat opiskelu- ja oppimisprosessin lähtökohta.

Osallistava pedagogiikka

Opinto-ohjaajankoulutuksessamme opiskelevan ryhmän osaamisen kehittyminen rakentuu vuorovaikutukselle ja asiantuntijuuden jakamiselle. Osaamisesi kehittyy parhaiten, kun olet valmis jakamaan omaa osaamistasi sekä oppimaan toisilta.