Yhteistyö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu on aktiivinen yhteistyökumppani vaikutusalueellamme. Arvostamme yhteistyöstä syntyviä tuloksia ja teemme yhteistyötä oppilaitosten, koulutuksen järjestäjien sekä työelämätahojen kanssa.

Keskeinen yhteistyöalue oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien kanssa on opetusharjoittelun organisoiminen ja kehittäminen. Kansainvälisen ja kansallisen verkostoitumisen edistämiseksi teemme aktiivista verkostoyhteistyötä ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Kehitämme ammatillista opetusta useissa hankkeissa. Hankkeet ovat aina yhteistyöhankkeita ja Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten mukaisia.

» Tutustu hankkeisiimme!

Tutkimus- ja kehitystyö

TKI-toiminnan painopistealueita ovat osaamisperusteinen ammattipedagogiikka, ammatillisen kasvun uudet oppimisympäristöt, videopedagogiikka, koulutusteknologia, seikkailupedagogiikka, yrittäjyyskasvatus, näyttötutkinnot, nuorisotakuu, ammatillinen oppiminen, osaamisen ja sen arviointi, ammatillisen opettajan ja opiskelijan toimintakulttuuri, ohjaus ja työyhteisöt sekä opintopsykologiatoiminta.