Avoimesta ammattikorkeakoulusta tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen opintojesi perusteella ilman normaaliin opiskelijavalintaan osallistumista. Ammattikorkeakoulututkintoa varten tarvitset opintoja vähintään 55 opintopistettä. 60 opintopisteen laajuisiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tarvitset vähintään 20 opintopistettä ja 90 opintopisteen laajuisiin puolestaan 25 opintopistettä.

Jos haet ammattikorkeakoulututkintoon, sinulla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa sinun tulee täyttää pohjakoulutusvaatimus.

 

Valintaperusteet tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi hakevien valintaperusteet ovat seuraavat:

 1. Olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55, 20 tai 25 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja. Myös muissa ammattikorkeakouluissa suorittamasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnot huomioidaan.
  • Vapaasti valittavia opintoja hyv√§ksyt√§√§n enint√§√§n haettavan tutkinto-ohjelman opintosuunnitelman sis√§lt√§m√§ vapaasti valittavien opintojen m√§√§r√§ (tulee voimaan syksyn 2016 hausta alkaen)
  • Vaadituista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista suoraan hyv√§ksiluettujen opintopisteiden m√§√§r√§ saa olla korkeintaan 18, 8 tai 7 opintopistett√§.
   • Esimerkki 1: Hakija hakee ammattikorkeakoulututkintoon ja h√§n on jo suorittanut aiempia korkeakouluopintoja (esimerkiksi amk-tutkinto) tai h√§nell√§ on aiempaa osaamista. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellessaan,¬†h√§n voi hakea hyv√§ksilukuja aiemmalla osaamisellaan. T√§ss√§ erillishaussa suoraan hyv√§ksiluettuja opintoja hyv√§ksyt√§√§n enint√§√§n 18 opintopistett√§ vaaditusta 55 opintopisteest√§.

   • Esimerkki 2: Hakija hakee 90 opintopisteen laajuiseen ylemp√§√§n ammattikorkeakoulututkintoon ja h√§n on jo suorittanut aiempia korkeakouluopintoja tai h√§nell√§ on aiempaa osaamista. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellessaan,¬†h√§n voi hakea hyv√§ksilukuja aiemmalla osaamisellaan. T√§ss√§ erillishaussa suoraan hyv√§ksiluettuja opintoja hyv√§ksyt√§√§n enint√§√§n 8 opintopistett√§ vaaditusta 25 opintopisteest√§. (60 opintopisteen laajuiseen ylemp√§√§n ammattikorkeakoulututkintoon haettaessa suoraan hyv√§ksiluettuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja hyv√§ksyt√§√§n haussa 7 opintopistett√§.)

 1. Opintojesi tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7. (myös mahdollisessa lisähaussa) ja syksyn haussa 31.12. mennessä.
   
 2. Suoriudut hyväksytysti mahdollisesta valintakokeesta (muun muassa kielitaito) tai sinulla on riittävä opintomenestys
   
 3. Resurssimme ja opetustarjontamme mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan/suuntautumisvaihtoehtoon.
   
 4. Jos hakijoita on enemmän kuin voimme valita, hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:
  • mahdollinen valintakoe
  • opintomenestys sek√§ riitt√§v√§ opetuskielen mukainen kielitaito
  • hakuajan loppuun menness√§ suoritettujen opintopisteiden m√§√§r√§.
 5. Edellä mainittujen kriteerien lisäksi huomioimme koulutuskohtaiset kriteerit:
  • Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on terveydellisi√§ vaatimuksia. Hakijoilta kysyt√§√§n hakulomakkeessa terveydellisi√§ tekij√∂it√§, jotka saattavat olla esteen√§ opinnoille. Lis√§ksi opiskelijavalinnan esteen√§ voi olla aiempi p√§√§t√∂s opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysyt√§√§n hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkil√∂iden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2104)
Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi haetaan Opintopolku.fi -palvelussa. Liitteet (ajantasainen opintosuoritusote sekä mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen 31.7. tai 31.12. mennessä suoritettavista opinnoista) toimitetaan hakemuksessa mainittuun päivämäärään mennessä postitse tai sähköpostilla.

Hakuaika syksyll√§ aloitettaviin opintoihin on 1.‚Äď15.5. (tai sit√§ seuraavina arkip√§ivin√§).¬†

Kev√§√§ll√§ aloitettaviin opintoihin (syksyn haku) hakuaika j√§rjestet√§√§n 1.‚Äď15.11. (tai sit√§ seuraavina arkip√§ivin√§), mik√§li tutkinto-ohjelma on mukana syksyn haussa.¬†

Syksyn 2017 haun mahdolliset tutkinto-ohjelmakohtaiset valintakriteerit ilmoitetaan tällä sivustolla kesäkuun aikana.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, jolloin sähköinen hakemus tulee olla täytetty ja lähetetty. Hakija voi halutessaan täydentää hakemustaan hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelijavalinta suoritetaan niillä tiedoilla, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä.

Liitteet tulee toimittaa Oamkin opiskelijapalveluihin. Hakijalle ilmoitetaan hakemuksessa, minkä kampuksen opiskelijapalveluihin liitteet tulee toimittaa. Liitteiden tulee olla perillä hakemuksessa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida.

Kevään 2017 haku tutkinto-opiskelijaksi (kulttuuriala)

Kulttuuriala

Hakuaika syksyll√§ 2017 aloitettaviin opintoihin on 2.5.‚Äď15.5.2017. Haussa ovat kaikki tutkinto-ohjelmat.¬†Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lis√§ksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerej√§. N√§m√§ mainittu alla.¬†

Viestinn√§n tutkinto-ohjelmaan¬†hakeva valitsee, kumpaan suuntautumisvaihtoehtoon h√§n hakee (journalismi tai visuaalinen suunnittelu). Hakukelpoiset avoimen v√§yl√§n hakijat osallistuvat suoraan viestinn√§n tutkinto-ohjelman valintakokeen toiseen vaiheeseen 30.‚Äď31.5.2017. Tietoa viestinn√§n valintakokeesta p√§ivitet√§√§n my√∂hemmin t√§lle sivulle.

Musiikin tutkinto-ohjelmaan hakeville järjestetään valintakokeet. Valintakoeajat ilmoitetaan myöhemmin tällä sivulla.

Tanssinopettajan tutkinto-ohjelmaan¬†hakeville j√§rjestet√§√§n valintakokeet¬†30.5‚Äď1.6.2017. Valintakoehaastattelu perustuu Osaamiskartoitus-ennakkoteht√§v√§√§n. Lis√§ksi hakijan tulee osoittaa riitt√§v√§ tanssitaito kyet√§kseen osallistumaan tanssin p√§iv√§opiskelijoiden tanssitunneille. Tanssitaidon n√§yt√∂st√§ sovitaan tapauskohtaisesti.

Osaamiskartoitus

Tutustu Oamkin tanssinopettajakoulutuksen uusimpaan opinto-oppaaseen ja kuvaile aiemmin hankkimaasi osaamista ja tavoitteitasi opiskelulle suhteessa opintojaksokuvauksien osaamistavoitteisiin. Osaamiskartoituksen aiheet lueteltuna alla. Pohdi aiheita kuvailemalla miten ja millaista osaamista sinulle on karttunut aiemmissa opinnoissa, työssä, harrastuksissa tai muussa vastaavassa.

Osaamiskartoituksen aiheet:

1. Tällaista tietoteknistä ja kieliosaamista minulla on.
2. Tällaista osaamista minulle on kertynyt yrittäjyydestä TAI mikäli toimit yrittäjänä: Minä yrittäjänä.
3. Tällä tavalla osaamiseni tanssitiedosta on karttunut tai tällaisia tanssin yleiseen tuntemukseen liittyviä kursseja olen käynyt (tanssin historiaan tai tanssialan musiikkiin liittyvä osaaminen, tanssialan työelämässä toimiminen ja työelämän tuntemus, kulttuurihistoriaan liittyvät kurssit tms.).
4. Näin olen kehittänyt kehonhuollollista osaamistani tai tällaisia anatomiaan, fysiologiaan tai kinesiologiaan tai hyvinvointiin liittyviä kursseja olen käynyt.
5. Tällaista tanssiteknistä osaamista minulle on kertynyt. 
6. Tällaisissa tanssiteoksissa olen tanssinut tai tällaisia teoksia olen tehnyt koreografina tai ohjaajana.
7. Näitä pedagogisia opintoja olen tehnyt tai näin osaamiseni opettajana on karttunut.
8. Voisin harjoitella tanssinopettamista seuraavanlaisissa ympäristöissä.
9. Tätä haluaisin tutkia opinnäytetyönäni.

Kevään 2017 haku tutkinto-opiskelijaksi (tekniikka ja luonnonvara-ala)

Tekniikka ja luonnonvara-ala

 Hakuaika syksyllä 2017 aloitettaviin opintoihin on 2.-15.5.2017. Haussa ovat mukana kaikki tekniikan ja luonnonvara-alan tutkinto-ohjelmat. Osassa hakukohteissa on tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä yleisten valintaperusteiden lisäksi. Nämä mainittu alla.

 Kaikki tutkinto-ohjelmat:

Mikäli hakijan äidinkieli on eri kuin tutkinto-ohjelman opetuskieli, hakijalle järjestetään haastattelu/kielikoe riittävän kielitaidon varmistamiseksi. Haastattelun/kielikokeen ajankohta ilmoitetaan näillä www-sivuilla maalis-huhtikuussa 2017. Kutsu haastatteluun/kielikokeeseen toimitetaan kutsuttaville hakijoille myös erikseen viimeistään viikkoa aikaisemmin.

 Energiatekniikan, talotekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmaan hakevilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti tutkintoon sisältyvät opintojaksot:

- Matematiikka 1
- Matematiikka 2
- Fysiikka 1
- Asiantuntijaviestintä
TAI vastaavat opintojaksot suomalaisesta avoimesta ammattikorkeakoulusta. Vastaavat opintojaksot voivat olla myös yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja, jos hakijalla on vähintään 55 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Vastaavuudesta päättää tutkintovastaava tai opintojakson vastuuopettaja.

 Tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan hakeville järjestetään haastattelu. Haastattelun ajankohta ilmoitetaan näillä www-sivuilla maalis-huhtikuussa 2017. Kutsu haastatteluun toimitetaan kutsuttaville hakijoille myös erikseen viimeistään viikkoa aikaisemmin.

 Konetekniikan tutkinto-ohjelmaan hakevilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti tutkintoon sisältyvät opintojaksot:

- Teknillinen piirustus ja CAD

- Valmistustekniikka 1

- 3D-CAD 1

- Rakenteiden statiikka

TAI vastaavat opintojaksot suomalaisesta avoimesta ammattikorkeakoulusta. Vastaavat opintojaksot voivat olla myös yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja, jos hakijalla on vähintään 55 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Vastaavuudesta päättää tutkintovastaava tai opintojakson vastuuopettaja.

 Information Technology tutkinto-ohjelmaan hakeville järjestetään haastattelu. Haastattelun ajankohta ilmoitetaan näillä www-sivuilla maalis-huhtikuussa 2017. Kutsu haastatteluun toimitetaan kutsuttaville hakijoille myös erikseen viimeistään viikkoa aikaisemmin. Lisäksi hakijoilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti tutkintoon sisältyvä englannin kielen opintojakso TAI vastaava opintojakso suomalaisesta avoimesta ammattikorkeakoulusta. Vastaava opintojakso voi olla myös yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettu, jos hakijalla on vähintään 55 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Vastaavuudesta päättää tutkintovastaava tai opintojakson vastuuopettaja.

 Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmaan hakevien on osallistuttava valtakunnalliseen rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen ja suoritettava se hyväksytysti.

Kevään 2017 haku tutkinto-opiskelijaksi (liiketalous)

Liiketalous

Hakuaika syksyll√§ 2017 aloitettaviin opintoihin on 2.5.‚Äď15.5.2017.¬†Haussa ovat kaikki tutkinto-ohjelmat.¬†Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lis√§ksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerej√§. N√§m√§ mainittu alla.¬†

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma

Opiskelijavalinta perustuu haastatteluun ja opintomenestykseen (keskiarvo vähintään 3).

Haastattelussa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Haastattelua varten opiskelija tekee kirjallisen tehtävä (pituus 2 sivua), jonka tulee sisältää seuraavat asiat:

 1. Lyhyt esittely itsestäsi ja työkokemuksesta
 2. Haluamasi suuntautumisvaihtoehto ja perustelut valinnalle
 3. Opiskelusuunnitelma ja -aikataulu tradenomin tutkinnon suorittamiseksi

Suuntautumisvaihtoehdot ovat:

 • web-sovelluskehitys
 • Internet-palvelut ja digitaalinen media
 • j√§rjestelm√§asiantuntemus.

Ohjeet kirjallisen tehtävän palauttamiseen lisätään tälle sivulle ennen hakuaikaa.

Degree programme in International Business

Suoritettujen opintojen keskiarvo tulee olla vähintään 3. Hakijalla tulee olla suoritettuna opintojaksot YY00BB67 Professional English Communication ja 3B00BB79 Business English (vähintään arvosanalla 3), ja/tai hakijalle järjestetään haastattelu.

Degree programme in Business Information Technology

Suoritettujen opintojen keskiarvo tulee olla vähintään 3. Hakijalla tulee olla suoritettuna opintojakso YY00BB67 Professional English Communication ja/tai hakijalle järjestetään haastattelu.

Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opiskelijavalinta perustuu opintomenestykseen (keskiarvo vähintään 3) ja kirjalliseen tehtävään.

Kirjallinen tehtävä (pituus 2 sivua) sisältää tulee sisältää seuraavat asiat:

 1. Lyhyt esittely itsestäsi ja työkokemuksesta
 2. Haluamasi suuntautumisvaihtoehto ja perustelut valinnalle
 3. Opiskelusuunnitelma ja -aikataulu tradenomin tutkinnon suorittamiseksi
 4. Kuvaile motivaatiotasi tutkinnon suorittamiseen
 5. Urasuunnitelmasi koulutuksen jälkeen

Hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot: 
YY00BB68 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä 3op
YY00BB67 Ammatillinen englannin kieli ja viestintä 3op

tai vastaavat suoritukset toisesta korkeakoulusta. Poikkeustapauksissa voidaan valita myös hakija, joka ei ole suorittanut näitä opintojaksoja. Tällöin opiskelijan täytyy muulla tavoin perustella kirjallisessa tehtävässä riittävä kielitaito tradenomin tutkinnon suorittamiseksi (esimerkiksi opiskelu tai asuminen ulkomailla).

Ohjeet kirjallisen tehtävän palauttamiseen lisätään tälle sivulle ennen hakuaikaa.

Kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelma

Opiskelijavalinta perustuu haastatteluun ja opintomenestykseen (keskiarvo vähintään 3).

Haastattelussa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Haastattelua varten opiskelija tekee kirjallisen tehtävä (pituus 2 sivua), jonka tulee sisältää seuraavat asiat:

 1. Lyhyt esittely itsestäsi ja työkokemuksesta, erityisesti kirjastoala, jos on työkokemusta
 2. Opiskelusuunnitelma ja -aikataulu tradenomin tutkinnon suorittamiseksi
 3. Urasuunnitelma valmistumisen jälkeen

Ohjeet kirjallisen tehtävän palauttamiseen lisätään tälle sivulle ennen hakuaikaa.

Kevään 2017 haku tutkinto-opiskelijaksi (sosiaali- ja terveysala)

Sosiaali- ja terveysala

Hakuaika syksyllä 2017 aloitettaviin opintoihin on 2.-15.5.2017. Haussa ovat mukana kaikki sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmat. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmiin hakeville järjestetään valintakoe. Valintakoe koostuu hakijan ennakkotehtävään perustuvasta haastattelusta. Valintakokeella arvioidaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeeseen kutsuttu hakija tuo haastatteluun kirjallisena ennakkotehtävän. Ennakkotehtävällä on merkittävä osuus valintakokeessa. Valintakokeet pidetään viikoilla 21-22. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan maalis-huhtikuussa näillä sivuilla. Kutsu valintakokeeseen toimitetaan kutsuttaville hakijoille myös erikseen hakuajan päättymisen jälkeen. Valintakoekutsussa ilmoitettua valintakoeaikaa ei voi muuttaa.

Ennakkoteht√§v√§ (pituus 4‚Äď5 sivua) sis√§lt√§√§ esimerkiksi seuraavia asioita:

 1. Lyhyt esittely itsestäsi, harrastuksista, työkokemuksesta ynnä muusta vastaavasta.
 2. Käsityksesi sosiaali-/terveysalan ammattikorkeakoulutuksen vaatimista opiskeluvalmiuksista ja omista opiskeluvalmiuksistasi.
 3. Käsityksesi hakemasi koulutuksen/koulutuksien ammattikorkeakouluopinnoista
 4. Käsityksesi hakemisen kohteena olevan alan työtehtävistä ja itsestäsi kyseessä olevan alan sosiaali-/terveysalan ammattilaisena (vahvuudet ja kehittämishaasteet)
 5. Kuvaile motivaatiotasi hakemaasi koulutukseen tai koulutuksiin.
 6. Urasuunnitelmasi koulutuksen jälkeen ja alan tulevaisuuden näkymät.
Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku

Opiskelijavalintapäätöksen jälkeen opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan kirjallisesti kevään haussa 30.6., lisähaussa 31.8. ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. Opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelupaikan vastaanottaneen opintosuoritusrekisteriote on tarkistettu ja todettu sisältävän valinnan perusteena olevan määrän opintosuorituksia.

Lain 257/2015 mukaan hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikorkeakoulun hyväksymisilmoituksessa mainittavan määräajan kuluessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta tai hän menettää opiskelupaikkansa. Ammattikorkeakoulun on viipymättä merkittävä tieto opiskelupaikan vastaanottamisesta opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:ssä tarkoitettuun korkeakoulujen hakurekisteriin.

Opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen ja miten valintaan voi vaatia oikaisua. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. (L257/2015.) Oikaisuvaatimukset käsitellään menettelyohjeen 8.4.2015 § 84 mukaisesti.

Lisätietoja

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@oamk.fi

Avoin ammattikorkeakoulu
avoin@oamk.fi