Opiskelijalle

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana voit suorittaa korkeakouluopintoja ilman hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Opiskelupolulla kohtaamissasi kysymyksissä sinua auttaa ensisijaisesti opintoja järjestävän kampuksen avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilö tai opiskelijaintranet Oiva, johon saat tunnuksen ilmoittauduttuasi opintoihin. Olemme lisäksi koonneet tälle sivulle ohjeita yleisistä käytännön asioista.

Hyödyllistä tietoa

IT-palvelut ja käyttäjätunnukset

Kun opintosi alkavat, saat avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöltä students-tunnuksen. Sen käytöstä ja muista IT-asioista voit lukea avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan IT-oppaastafileicon

Kirjaamme sinut opiskelijahallintojärjestelmä Asioon avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi. Voit kysyä avoimen ammattikorkeakoulun ryhmätunnuksesi avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöltä. Tunnus on yleensä muotoa AVO ja aloituslukukausi eli esimerkiksi AVO16S on syksyllä 2016 aloittaneiden ja AVO17K puolestaan keväällä 2017 aloittaneiden ryhmätunnus.

Jokaisella kampuksella on opiskelijoiden käyttöön tarkoitettuja atk-tiloja, joista osa on käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Voit kysyä lisätietoa kampuksesi virastomestareilta. Tavoitat IT-palvelut sähköpostitse osoitteesta helpdesk@oamk.fi, puhelimitse arkisin kello 8.00–16.00 numerosta 020 611 0205 tai käymällä arkisin kello 11.00–13.00 välillä kampustemme palvelutiskeillä.

Opintojen aikataulu ja tiedottaminen

Saat ennen opintojesi alkua sähköpostitse infokirjeen, jossa kerromme infoa opintojen aloitukseen liittyen. Lukujärjestykset valmistuvat yleensä hieman ennen opintojen alkua. Avoimen opiskelijana saat students-tunnukset, joilla pääset katsomaan opintojaksojen toteutusajat Lukkarikoneesta. Seuraathan aikatauluja säännöllisesti, sillä niihin voi tulla muutoksia opintojakson kuluessa. 

Ilmoitathan yhteystietojesi muutoksista aina alasi avoimen yhteyshenkilölle. Osoitetietosi eivät päivity automaattisesti opiskelijahallintojärjestelmäämme Väestörekisterikeskuksesta. Päivittämällä tietosi varmistat, että voimme tiedottaa sinulle opiskeluusi liittyvistä tärkeistä asioista.

Kirjastopalvelut

Kirjastomme viisi toimipistettä ovat avoimia kaikille lainaajille ja kävijöille. Tietoa kirjaston aineistoista ja palveluista löydät Uuden asiakkaan oppaasta ja kirjaston verkkosivuilta. Tarvittaessa voit pyytää opastusta kirjaston palveluihin kirjaston henkilökunnalta. 

Sinun kannattaa hankkia kirjastokortti jo opintojesi alussa. Kirjastosta löydät ajantasaiset opiskeluasi ja oppimistasi tukevat palvelut ja kokoelmat. Avoimen opiskelijana saat students-tunnuksillasi käyttöösi myös elektronisen aineiston etäkäyttöoikeudet toimipisteiden ulkopuolella.

Muut opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut 

Kampuksemme opiskelijapalvelut antaa tietoa ammattikorkeakoulun toiminnasta ja käytännöistä, esimerkiksi aikatauluista, opintosuoritusotteista ja tenttikäytännöistä. 

Opiskelijakortti ja opiskelijakunta

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat eivät valitettavasti ole oikeutettuja opiskelijakunnan jäsenyyteen ja opiskelijakorttiin. Voit kuitenkin olla yhteydessä Oamkin opiskelijakunta OSAKOon opiskelijan edunvalvontaan liittyvissä asioissa ja olet tervetullut osallistumaan OSAKOn järjestämiin opiskelijatapahtumiin.

Opiskelijaravintolat 

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana voit ruokailla Oamkin kampuksilla toimivissa opiskelijaravintoloissa. Voit pyytää avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöltä ateriakortin, jolla saat linjastolounaan edullisempaan hintaan (hinnan voit tarkistaa ravintolasta).

Oulun korkeakoululiikunta ja Sporttipassi

Oulun korkeakoululiikunta, lyhyemmin OKKL on Oulun ammattikorkeakoulun, yliopiston ja ammattiopiston yhteinen liikuntapalvelu. Jos opiskelet avoimessa ammattikorkeakoulussa lukuvuo­den aikana vähintään 15 opintopistettä, voit hankkia itsellesi Oulun korkeakoululiikunnan Sporttipassin. Se on pääsylippusi Oulun korkeakoululiikunnan monipuoliseen liikuntatarjontaan. Lisäksi sillä saa tuntuvia alennuksia liikuntakursseista sekä yhteistyökumppaneiden tarjonnasta.

Oulun korkeakoululiikunnan Sporttipassi lukuvuodelle 2016–2017 maksaa 48 euroa. Tarjolla on edullisempaan hintaan myös Sporttipassi syksyn, kevään tai kesän ajalle. Sporttipassi on tarra, joka liimataan opiskelijakorttiin tai johonkin kuvalliseen henkilökorttiin jolla henkilöllisyys voidaan tunnistaa. Sporttipassin oston yhteydessä on pystyttävä todistamaan opiskeluoikeus. Voit pyytää avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöltä opiskelutodistuksen tätä varten (muista mainita, että tarvitset opiskelutodistuksen Sporttipassin hankkimista varten).

Lisätietoja: www.oulunkorkeakoululiikunta.fi tai sähköpostilla aki.hentila@oamk.fi.

Opiskelukustannukset

Opintomaksun lisäksi kustannuksia voi tulla esimerkiksi oppikirjoista, luentomateriaaleista ja kopioinnista. Pääsääntöisesti oppikirjat ja muu opintojaksoon kuuluva kirjallisuus on lainattavissa kirjastosta. 

Luentomateriaalin myynnistä ja kopioinnista saat tietoa kampukseltasi. Opintomaksun suorittamisesta saat tietoa avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöltä.

Opintojen rahoitus

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana kustantavat yleensä opintosi itse. Jos opintojesi tavoitteena on ammattitaidon kehittäminen, neuvottele työnantajasi kanssa opintojen kustannuksista ja mahdollisuudesta suorittaa opintoja työaikanasi.

Opintotuki 

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei ole päätoimista opiskelua eikä oikeuta opintotukeen tai muihin päätoimisille opiskelijoille myönnettäviin etuuksiin. 

Työttömyysetuus 

Työttömän opiskelijan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan, katsotaanko opiskelu pää- vai sivutoimiseksi. Sivutoiminen opiskelu ei yleensä ole esteenä työttömyyspäivärahan saannille. Työttömyysturvalaissa määritellään sivutoimiseksi sellainen opiskelu, jonka opetussuunnitelman edellyttämä työmäärä on keskimäärin vähemmän kuin 25 tuntia viikossa tai viisi opintopistettä kuukaudessa. 

Työttömyyspäivärahaa koskevat asiat ratkaistaan aina paikallisessa TE-toimistossa. Selvitä avoimen ammattikorkeakoulun opintojen vaikutus työttömyysturvaan etukäteen oman paikkakuntasi työvoimaviranomaisten kanssa. 

Vuoden 2010 alusta lähtien on ollut mahdollista opiskella tietyin edellytyksin menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Opiskelun tukemisesta on sovittava TE-toimiston kanssa, jonka jälkeen opintojen ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Työttömyysetuuden tasosta saat tarkempia tietoja omasta työttömyyskassastasi tai Kelalta. Lue lisää aiheesta TE-toimiston verkkosivuilta.

Opintojen mitoitus ja opintosuoritukset

Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste (op). Opintopisteillä kuvataan työmäärää, jonka opintojakson suorittaminen sinulta edellyttää. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia työtä. 

Opintojaksokuvauksessa kerromme opintojakson arviointimenetelmät. Opintosuoritukset voivat olla esimerkiksi 

 • tenttejä
 • erilaisia harjoitustöitä
 • kirjallisia tehtäviä
 • esseitä
 • referaatteja
 • luentopäiväkirjoja
 • oppimispäiväkirjoja
 • portfolioita
 • tutkintokonsertteja.
Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi
Opintojen arviointi ja opintosuoriteote

Arviointi 

Sovellamme avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusten arviointiin arviointisääntöämme. Arvioimme opintosuorituksesi joko numeerisesti asteikolla 0–5 tai sanallisesti asteikolla hylätty–hyväksytty. Opettajat kirjaavat suoritusmerkinnän kolmen työviikon kuluessa arviointitilaisuudesta tai sovitusta suorituksen palautuspäivämäärästä. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana voit ilman erillistä maksua korottaa hylättyä opintojaksosuorituksen arvosanaa. Hyväksyttyä opintojaksosuorituksen arvosanaa voit korottaa kerran. Korotusmahdollisuus on käytettävä viimeistään opintojakson päättymistä seuraavan lukukauden aikana. 

Opintosuoritusote

Opintojen päätyttyä saat suorittamistasi opinnoista opintosuoristusotteen. Opintosuoritusotteet lähetetään opiskelijoille pääsääntöisesti aina lukukauden lopussa. Mikäli opintosi jatkuvat koko lukuvuoden, saat opintosuoritusotteen lukuvuoden päätyttyä. Mikäli tarvitset väliaikaisen opintosuoritusotteen opintojesi aikana tai tarvitset sen heti päättäessäsi opinnot, voit pyytää sen osoitteesta avoin@oamk.fi. Huomaathan, että opintosuoritusotetta ei toimiteta ennen kuin maksu opinnoista on suoritettu.
Avoimen opintojaksot ja niiden suoritusvaatimukset ovat samoja kuin ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Voit siis esittää suorittamiasi opintoja hyväksiluettavaksi, jos opiskelet myöhemmin tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Opintojen jatkaminen avoimessa

Voit jatkaa opintojasi avoimessa ammattikorkeakoulussa helposti. Ilmoittautumisperiaatteet ovat samat sekä aloittavalle että jatkavalle opiskelijalle. Lukuvuosimaksulla voit opiskella yhden lukuvuoden (1.8.–31.7.) aikana alkavia opintoja. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana sinun tulee tehdä opintojaksoon liittyvät suoritukset viimeistään seuraavan lukukauden aikana opintojakson päättymisestä. Muistathan, että sinun tulee aina ilmoittautua opintojaksolle verkkosivujemme tai kampuksen avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilön kautta. Et siis voi ilmoittautua opintoihin suoraan opettajalle.

Vakuutusturva

Olemme vakuuttaneet avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijamme vakuutusyhtiö LähiTapiolassa. Opiskelijamme vakuutusturvaan sisältyy 

 • lakisääteinen tapaturmavakuutus (kattaa tapaturmat opetussuunnitelman mukaisessa käytännön harjoittelussa oppilaitoksessa sekä palkattomassa käytännön työharjoittelussa oppilaitoksen ulkopuolella)
 • vapaaehtoinen tapaturmavakuutus (kattaa tapaturmat muussa kuin edellä mainitussa opetuksessa sekä koulumatkoilla, tuntien välillä ja liikunnassa).
 • matkavakuutus opintoihin liittyvillä matkoilla (kattaa matkasairauden, -tapaturman sekä -tavarat). Opiskelijan tulee pyytää yksikön opiskelijapalveluista matkavakuutuskortti ennen matkaa mahdollisiin laskutusasioihin.
 • harjoitteluajan vastuuvakuutus (harjoittelupaikan tai kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutetut vahingot). Huomaathan, että avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana voit suorittaa opintojaksoihin sisältyviä käytännön työhön verrattavia tehtäviä yrityksissä tai oppilaitoksessa, esimerkiksi harjoitteluprojekteja. Opetussuunnitelmaan kuuluvaa pakollista harjoittelua et voi suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana.

Vakuutusten ulkopuolelle jää opiskelijan opiskelupaikalle tuoma omaisuus ja oma vapaa-aika lakisääteisen ja vapaaehtoisen vakuutuksen osalta. Sinun kannattaa selvittää vapaa-aikaa koskevien omien vakuutustesi riittävyys, koska edellä mainitut vakuutukset eivät kata esimerkiksi etäopiskelujaksoja. Vahingon sattuessa sinun tulee ottaa yhteyttä oman kampuksesi opiskelijapalveluihin. Sieltä saat myös lisätietoa opiskelijan vakuutusturvasta. Etäopiskelu ja yhteistyöoppilaitoksissa suoritettavat opinnot eivät sisälly vakuutukseemme.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 

Olemme vakuuttaneet opiskelijamme opiskeluun liittyvässä käytännön harjoittelutyössä sekä siihen välittömästi liittyvillä matkoilla sattuneiden tapaturmien varalta. 

Jos hakeudut tapaturman vuoksi hoitoon, sinun tulee toimittaa hoidon järjestäjälle vakuutustodistus, jonka saat kampukseltasi. Yleensä vakuutustodistus tuodaan mukana jo hoitoon hakeuduttaessa, mutta kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa vakuutustodistus voidaan toimittaa hoidon järjestäjälle myös jälkikäteen. 

Vahingon sattuessa sinun tulee olla mahdollisimman pian yhteydessä kampuksesi vakuutusyhteyshenkilöön vahinkoilmoituksen tekemistä ja jatko-ohjeita varten. Yhteystiedot ovat jäljempänä. Vahinkoilmoituksen tekee yhteyshenkilö. 

Mikäli kyseessä ei ole välitöntä hoitoa vaativa tapaturma, varmista yhteyshenkilöltä vakuutuksen kattavuus kyseessä olevassa tilanteessa. Epäselvissä tilanteissa yhteyshenkilö tarkistaa asian vakuutusyhtiöltä. 

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus 

Vakuutuksen voimassaolo: Vakuutus on voimassa koulualueella varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettyyn toimintaan sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. 

Vakuutuksen lisäehto: Hoitokulut tapaturmaa kohden vakuutuskirjasta poiketen 5 000 euroa. Hoitokuluina korvataan myös vakuutuksesta korvattavan tapaturman aiheuttamat välttämättömät koulumatkakulut silloin kun koulumatka on lääkärin määräyksestä tehty normaalista poikkeavalla kulkuneuvolla. 

Vamman hoitokulut: 5 100 euroa tapaturmaa kohden, omavastuu 0 euroa. 

Kertakorvaus pysyvästä invaliditeetistä: 17 000 euroa. 

Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta: 17 000 euroa. 

Matkavakuutus 

Ennen matkoille lähtöä saat vakuutusyhteyshenkilöltä mukaasi matkavakuutuskortin ja tiedon vakuutuksen sisällöstä. Mikäli matkan aikana sattuu tapaturma, sairastuminen tai matkatavaroihin liittyvä vahinko, sinun tulee olla mahdollisimman pian yhteydessä vakuutusyhteyshenkilöön vahinkoilmoituksen tekemistä ja jatko-ohjeita varten. Lisätietoja saat oman kampuksesi vakuutusyhteyshenkilöltä. 

Vakuutusyhteyshenkilöt 

Kotkantien kampus 
Raija Pohjola

Teuvo Pakkalan kadun kampus
Laura Tikkanen

Oulaisten kampus 
Tarja Hänninen 

Kontinkankaan kampus 
Maarit Kettunen