Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan opas 2017–2018

  Opiskelu Oamkissa Opintojen suorittaminen Muita opiskelijapalveluita  

Opintojen suorittaminen

Käyttäjätunnukset

Opintojen alussa saat käyttöösi henkilökohtaisen opiskelijatunnuksen eli students-tunnuksen. Käyttöoikeudet edellyttävät, että vaihdat salasanan heti tunnuksen saatuasi. Samat käyttäjätunnukset käyvät kaikkiin järjestelmiin: koneelle kirjautumiseen, opiskelijaintra Oivaan, sähköpostiin ja Moodleen.

Opiskelijaintra Oiva

Oivan etusivu on henkilökohtainen opiskelijaprofiiliasi vastaava työpöytäsi. Lisäksi voit itse personoida työpöytää ja intraa tarpeidesi mukaan.

Opintojaksotyötilassa (Opintojaksot > Ajankohtaiset opintojaksosi) on listattuna sinulle ajankohtaiset opintojaksot. Opintojaksot listautuvat ilmoittautumistietojesi perusteella. Opintojaksotyötila on ensisijainen tiedonlähde opintojaksoon liittyen, joten vieraile työtilassa heti opintojakson alkuvaiheessa katsomassa toteutukseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja opiskeluun liittyvää materiaalia.

Opettaja voi käyttää opintojaksolla Oivan opintojaksotyötilan sijaan tai sen lisäksi myös Moodlea, Optimaa tai muuta kanavaa materiaalien ja tehtävien välitykseen. Käytössä olevat oppimisympäristöt on kerrottu Oivassa opintojakson työtilassa tai ensimmäisellä lähiopetuskerralla. Siksi on tärkeää, että osallistut aina ensimmäiselle lähiopetuskerralle.

Oivassa voit tarkistaa myös suorittamiesi opintojaksojen arvosanat (Opintojaksot > Suorittamasi opintojaksot).

Kirjaudu Oivaan ja tutustu lisäohjeisiin koskien Oivan käyttöä.

Moodle

Oamkissa on käytössä verkko-opiskeluympäristö Moodle. Mikäli opintojaksollasi on käytössä Moodle, voit kirjautua Moodleen students-tunnuksillasi. Kurssialustalle rekistreröityminen riippuu opettajan valitsemasta rekisteröitymistavasta. Opettaja voi olla lisännyt opintojakson osallistujat opintojakson Moodle-alustalle tai käytössä voi olla itserekisteröityminen, jolloin opiskelija hakee oikean opintojakson Moodlen etusivun kurssikategorioiden alta tai etsii opintojakson "Etsi kursseja" -hakutoiminnon avulla esim. opintojakson koodilla tai nimellä. Tämän jälkeen opiskelija voi liittää itsensä jäseneksi kurssialustalle. Mikäli verkko-oppimisalusta ei ole kaikille avoin, rekisteröityminen voi vaatia kurssiavaimen, jonka saat kyseisen opintojakson opettajalta.

Sähköposti ja OneDrive

Sähköpostiosoitteesi on muotoa käyttäjätunnus@students.oamk.fi. Sähköpostisi sijaitsevat Microsoft Office 365 -pilvipalvelussa. Kirjaudu palveluun selaimellasi osoitteessa: http://365.oamk.fi. Yläpalkin linkkien kautta pääset käsiksi muihin MS:n pilvipalveluihin, kuten OneDrive-pilvitallennustilaasi.

Sinun tulee lukea Oamkin sähköpostia säännöllisesti. Opettajat käyttävät opiskelusähköpostia tiedottamiseen. Jos käytät ensisijaisesti jotain muuta sähköpostiosoitetta, voit ohjata opiskelusähköpostisi ko. osoitteeseen. Ohjeet sähköpostin kääntämiseen. Lisäohjeita sähköpostin ja Microsoft Office 365 -pilvipalvelun käyttöön.

Tenttikäytänteet 

Tenttikäytänteet ja uusintatenttipäivät vaihtelevat kampuksittain. Saat ajankohtaisen tiedon tenttikäytänteistä kampuksesi Opiskelijapalveluista tai avoimen yhteyshenkilöltä.

Opettaja ilmoittaa opiskelijoille tenttipäivät, jolloin opintojakson tentin voi suorittaa. Opintojaksokohtaiseen tenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Yleisinä tenttipäivinä opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä opintojaksoihin kuuluvia tenttejä sekä uusia hylättyä tai korottaa hyväksyttyä arvosanaa. Osassa opintojaksoista on määritelty, mitä yleisiä tenttipäiviä voi käyttää opintojakson tentin suorittamiseen. Yleiset tenttipäivät löytyvät Oivasta. Yleiseen tenttipäivään tulee aina ilmoittautua erikseen kaksi viikkoa ennen tenttipäivää.

Oamkissa on käytössä Exam-sähköinen tenttijärjestelmä. Opettaja tiedottaa, mikäli opintojaksolla on käytössä Exam-mahdollisuus.

Läsnäolo tunneilla

Teorialuennoilla ei yleensä ole läsnäolovelvoitetta, mutta esimerkiksi kieliopinnoissa, seminaareissa ja harjoitustunneilla edellytetään yleensä läsnäoloa. Tarkemman tiedon saat opintojakson opettajalta.

Opintosuoritukset, arviointimenetelmät ja arvosanat

Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusten arviointiin sovelletaan Oamkin arviointisääntöä. Opintosuoritukset arvioidaan joko numeerisesti asteikolla 0–5 tai sanallisesti asteikolla hylätty-hyväksytty. Avoimen amkin opiskelijan tulee tehdä opintojaksoon liittyvät suoritukset viimeistään seuraavan lukukauden aikana opintojakson päättymisestä. Jos opintojaksosi loppuu esimerkiksi toukokuussa, on sinulla oikeus tehdä opintojaksoon liittyviä suorituksia (kuten tenttejä ja tehtäviä) vielä seuraava syyslukukausi.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana voit ilman erillistä maksua korottaa hylättyä opintojaksosuorituksen arvosanaa. Hyväksyttyä opintojaksosuorituksen arvosanaa voit korottaa kerran. Korotusmahdollisuus on käytettävä viimeistään opintojakson päättymistä seuraavan lukukauden aikana.

Opettajat kirjaavat arvosanasi kolmen viikon kuluessa arviointitilaisuudesta tai sovitusta suorituksen palautuspäivämäärästä. Suoritusmerkinnän näet Oivasta tai voit tarvittaessa tiedustella arvosanaasi avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöltä.

Opintojen mitoitus

Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste (op). Opintopisteillä kuvataan työmäärää, jonka opintojakson suorittaminen opiskelijalta edellyttää. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opintosuoritusote, läsnäolotodistus ja selvitykset opinnoista

Avoimen yhteyshenkilö voi pyydettäessä tehdä esimerkiksi opinnoille osallistumistodistuksen tai täyttää erinäiset lausuntopyynnöt esimerkiksi TE-toimistolle tai koulutusrahastoon. Opintojen päätyttyä saat suorittamistasi opinnoista opintosuoristusotteen. Opintosuoritusotteet lähetetään opiskelijoille pääsääntöisesti aina lukukauden lopussa. Mikäli opintosi jatkuvat koko lukuvuoden, saat opintosuoritusotteen lukuvuoden päätyttyä. Mikäli tarvitset väliaikaisen opintosuoritusotteen opintojesi aikana tai tarvitset sen heti päättäessäsi opinnot, voit pyytää sen osoitteesta avoin@oamk.fi. Huomaathan, että opintosuoritusotetta ei toimiteta ennen kuin maksu opinnoista on suoritettu.