Avoimen ammattikorkeakouluopintojen suunnittelu

Opintojesi suunnittelussa sinua auttaa avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilö. Voit suunnitella opintojasi myös opinto-ohjaajan tai tutkintovastaavan kanssa. Opintojakson opettajalta voit kysyä sen suorittamiseen liittyviä asioita.

Voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai laajemman, valmiiksi suunnitellun kokonaisuuden. Jos aiot myöhemmin suorittaa koko tutkinnon, olemme suunnitelleet sinua varten opintopolkuja. Ne koostuvat tavallisesti ensimmäisen vuoden opinnoista. Katso lisätietoa opintojaksoistamme.

Huomioithan, että jokin tietty opintojakso saattaa toteutua vain kerran lukuvuodessa. Kaikkia opintojaksoja ei välttämättä toteuteta joka lukuvuotena. Voit kysyä tarkempaa tietoa avoimen yhteyshenkilöltä.

Lukujärjestykset valmistuvat jaksoittain hieman ennen opintojen alkua. Aloitettuasi opinnot näet lukujärjestykset Lukkarikoneesta opiskelijatunnuksillasi.

Selvitäthän tarvittaessa TE-toimistosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojen vaikutuksen työttömyysturvaasi, mikäli tavoitteesi on suorittaa lukuvuoden aikana vähintään 60 opintopisteitä. Työttömän opiskelijan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan, katsotaanko opiskelu pää- vai sivutoimiseksi. Sivutoiminen opiskelu ei yleensä ole esteenä työttömyyspäivärahan saannille. Työttömyysturvalaissa määritellään sivutoimiseksi sellainen opiskelu, jonka opetussuunnitelman edellyttämä työmäärä on keskimäärin vähemmän kuin 25 tuntia viikossa tai viisi opintopistettä kuukaudessa. 60 opintopisteen laajuiset opinnot lukuvuoden aikana ylittävät sivutoimisen opiskelun rajan. Työttömyyspäivärahaa koskevat asiat ratkaistaan aina paikallisessa TE-toimistossa.