Erikoistumiskoulutukset

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia.

Haavahoidon asiantuntija, 30 opintopistettä, 20 aloituspaikkaa

Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä. Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana.

Koulutus toteutetaan yhteisty√∂ss√§ Lahden, Satakunnan ja Savonia-ammattikorkeakoulujen kanssa. Hakuaika on 13.2.‚Äď31.5.

Pohjakoulutusvaatimus

Hakukelpoisuuden koulutukseen antavat seuraavat tutkinnot: Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, lääkintävoimistelija ja toimintaterapeutti.

Korkeakoulututkinnon suorittaneet valitaan ennen opistoasteen tutkinnon suorittaneita.

Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutuksen hakuaikaa on jatkettu 31.5.2017 klo 15.00 saakka. Koulutukseen haetaan Oamkin sähköisen haun kautta.

Koulutukseen 3.3.2017 mennessä hakeneille ilmoitetaan opiskelijavalinnan tuloksista maaliskuun loppuun mennessä. Lisähaussa hakeneille ilmoitetaan tuloksista viikolla 23. 

Valinta tapahtuu hakijan hakuvaiheessa antamien tietojen perusteella. Dokumentit tarkistetaan opiskelupaikan vastaanottaneilta. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu ja todettu asianmukaisiksi.

Valintaperusteet

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

 1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä)
 2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (enintään 3 pistettä)
 3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esimerkiksi erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen) (enintään 2 pistettä)
 4. Ty√∂kokemus: alle 1 vuosi = 0 p, 1‚Äď2 vuotta = 1 p, yli 2 vuotta = 2 p (enint√§√§n 2 pistett√§)

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä. Alarajaa ei ole. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu on 1 500 euroa (ALV 0%). Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminenon sitova. Koulutuksen hinta laskutetaan kahdessa erässä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairastapauksissa.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • hy√∂dynt√§√§ n√§ytt√∂√∂n perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehitt√§m√§√§n haavahoitoa
 • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellytt√§m√§t laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymm√§rt√§√§ haavapotilaan edellytt√§m√§n kokonaishoidon
 • ymm√§rt√§√§ haavahoitoon liittyvi√§ eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sit√§ kriittisesti
 • kykenee k√§ytt√§m√§√§n eri alojen tietoja sek√§ tarvittaessa osaa tehd√§ luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • ymm√§rt√§√§ ennaltaehk√§isyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja h√§nen omaisensa ohjaamisessa
 • ymm√§rt√§√§ haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sek√§ potilaan omahoidon ja h√§nen omaisensa ohjaamisessa ett√§ moniammatillisissa ja verkostoituneissa ty√∂ryhmiss√§
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsens√§ kehitt√§miseen
 • osaa viesti√§ haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Koulutuksen suunnittelun l√§ht√∂kohtana on k√§ytetty NQF:n mukaisia tasokuvauksia ja arvioinnissa tullaan k√§ytt√§m√§√§n EQF-tason 6‚Äď7 pohjalta laadittuja arviointikriteereit√§.

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet (rakenne):

1. Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen (20 opintopistettä)

 • haavahoidon monitieteellinen l√§ht√∂kohta ja tietoperusta
 • haavan paraneminen ja siihen vaikuttavat tekij√§t
 • haavanparanemisen arviointi ja dokumentointi
 • etiologialtaan erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
 • haavojen ennaltaehk√§isy
 • haavahoidon laatu ja sen arviointi
 • haavapotilaan el√§m√§nlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen

2. Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen (10 opintopistettä)

 • n√§ytt√∂√∂n perustuva haavahoidon kehitt√§minen
 • moniammatillinen yhteisty√∂ haavapotilaan hoidossa
 • eettisyys ja kustannusvaikuttavuus haavahoidossa
 • konsultatiivinen ty√∂ote

Opintojen alussa opiskelija tekee oman henkilökohtaisen työelämälähtöisen oppimissuunnitelman. Tietopuolinen opiskelu liittyy tiiviisti opiskelijoiden oman haavahoitotyön kehittämiseen. Haavahoidon kehittämisosaaminen linkitetään sekä opiskelijan työyksikön että alueen haavahoidon kehittämiseen ja näin se lisää sekä opiskelijan että hänen työyhteisönsä olemassa olevaa osaamista sekä alueellista ja kansallista vaikuttamista.

Koulutuksen aikataulu

Koulutus toteutetaan ajalla 20.9.2017‚Äď24.5.2018. Vuoden 2017 l√§hip√§iv√§t: 20.‚Äď21.9., 12.10., 9.11. ja 14.12. Vuoden 2018 l√§hip√§iv√§t: 18.1., 15.2., 15.3., 18.‚Äď19.4. ja 24.5. L√§hip√§iv√§t toteutetaan Oulaisissa.

Yhteistyö työelämän kanssa

Haavapotilaiden hoitoa toteutetaan terveydenhuollon eri sektoreilla. Työelämä on nostanut selkeästi esiin haavahoidon koulutustarpeen, ja siksi työelämä, yritykset ja muut sidosryhmät ovat olleet mukana Haavahoidon asiantuntija -koulutuksen suunnittelussa. Suunnittelussa ovat olleet mukana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijat sekä potilaan hoitoon liittyvät järjestöt ja yhdistykset, kuten Suomen Haavanhoitoyhdistys ry, Suomen Palovammayhdistys ry ja Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry.

Lis√§ksi koulutuksen suunnittelussa on huomioitu Euroopan haavanhoitoyhdistyksen erikoistumiskoulutusta koskevat sis√§lt√∂suositukset sek√§ haavan hoitoon liittyv√§t suositukset. Lis√§ksi sairaanhoitopiirit, jotka ovat puoltaneet haavahoidon asiantuntijuuden erikoistumiskoulutusta, ovat alueellaan valitsemassa kehitt√§mishankkeita, jotka sis√§ltyv√§t opintokokonaisuuteen ‚ÄĚN√§ytt√∂√∂n perustuva haavahoidon kehitt√§minen‚ÄĚ.

Myös koulutuksen toteuttamisen aikana käydään jatkuvaa dialogia työelämän kanssa tavoitteena haavahoito suositusten jalkauttaminen, haavapotilaiden elämänlaadun lisääminen sekä haavapotilaiden alueellisen hoitoketjun tunnistaminen ja kehittäminen että käytännön hoitotyöntekijöiden kustannustietouden lisääminen. Haavahoitotuotteiden kehittämisessä ja vertailussa mukana olevat yritykset ovat osaltaan mukana koulutuksen toteuttamisessa esimerkiksi erilaisten tuotekokeilujen ja -vertailujen kautta.

Yhteyshenkilö


Moniammatillinen kotikuntoutus, 30 opintopistettä