Erikoistumiskoulutukset

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Vuonna 2018 alkavat koulutukset:

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä (koulutus ei toteudu)
Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

Vuonna 2017 alkavat koulutukset:

Haavahoidon asiantuntija, 30 opintopistettä, hakuaika 13.2.–31.5.2017
Moniammatillinen kotikuntoutus, 30 opintopistettä, hakuaika 18.4.–12.5.2017

Vuonna 2017 alkavien erikoistumiskoulutusten hakuajat ovat päättyneet, mutta voit tiedustella mahdollisia vapaita aloituspaikkoja Hakijapalveluista, hakijapalvelut@oamk.fi