Erikoistumiskoulutukset

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Vuonna 2017 alkavat koulutukset:

Haavahoidon asiantuntija, 30 opintopistettä, hakuaika 13.2.–31.5.2017
Moniammatillinen kotikuntoutus, 30 opintopistettä, hakuaika 18.4.–12.5.2017

Vuonna 2018 alkavat koulutukset:

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä
Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä