Erikoistumiskoulutukset

Haavahoidon asiantuntija, 30 opintopistettä

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia.

Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja näyttöön perustuva haavahoito vähentää potilaan kärsimystä ja lyhentää hoitoaikaa. Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeen, Mikkelin, Satakunnan, Savonian ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa.

Hakukelpoisuuden antava tutkinto

Hakukelpoisuuden koulutukseen antavat seuraavat tutkinnot: Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, lääkintävoimistelija ja toimintaterapeutti.

Korkeakoulututkinnon suorittaneet valitaan ennen opistoasteen tutkinnon suorittaneita.

Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika koulutukseen alkaa 8.2.2016 ja päättyy 29.2.2016 kello 15.00. Koulutukseen haetaan Oamkin sähköisen haun kautta. Valinta tapahtuu hakijan hakuvaiheessa antamien tietojen perusteella. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjallisesti 11.3.2016 mennessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan kahden viikon kuluessa hyväksymisestä. Dokumentit tarkistetaan opiskelupaikan vastaanottaneilta. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu ja todettu asianmukaisiksi.

Osallistumismaksu ja sen periminen

Osallistumismaksu on 1 000 euroa (ALV 0%). Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Koulutuksen hinta laskutetaan kahdessa yhtä suuressa erässä (1. erä 4/16 ja 2. erä 8/16). Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairastapauksissa.

Aikataulu

Koulutus toteutetaan ajalla 25.4.2016‚Äď31.3.2017. Vuoden 2016 l√§hip√§iv√§t: 25.‚Äď26.4., 26.5., 22.8., 19.9., 10.10., 7.11. ja 12.12. Vuoden 2017 l√§hip√§iv√§t: 16.1., 2.‚Äď3.2. ja 14.3.

Valintaperusteet

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

 1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä)
 2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (enintään 3 pistettä)
 3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esimerkiksi erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen) (enintään 2 pistettä)
 4. Ty√∂kokemus: alle 1 vuosi = 0 p, 1‚Äď2 vuotta = 1 p, yli 2 vuotta = 2 p (enint√§√§n 2 pistett√§)

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä. Alarajaa ei ole. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • hy√∂dynt√§√§ n√§ytt√∂√∂n perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehitt√§m√§√§n haavahoitoa
 • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellytt√§m√§t laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymm√§rt√§√§ haavapotilaan edellytt√§m√§n kokonaishoidon
 • ymm√§rt√§√§ haavahoitoon liittyvi√§ eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sit√§ kriittisesti
 • kykenee k√§ytt√§m√§√§n eri alojen tietoja sek√§ tarvittaessa osaa tehd√§ luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • ymm√§rt√§√§ ennaltaehk√§isyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja h√§nen omaisensa ohjaamisessa
 • ymm√§rt√§√§ haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sek√§ potilaan omahoidon ja h√§nen omaisensa ohjaamisessa ett√§ moniammatillisissa ja verkostoituneissa ty√∂ryhmiss√§
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsens√§ kehitt√§miseen
 • osaa viesti√§ haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Koulutuksen suunnittelun l√§ht√∂kohtana on k√§ytetty NQF:n mukaisia tasokuvauksia ja arvioinnissa tullaan k√§ytt√§m√§√§n EQF-tason 6‚Äď7 pohjalta laadittuja arviointikriteereit√§.

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet (rakenne):

1. Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen (20 opintopistettä)

 • haavahoidon monitieteellinen l√§ht√∂kohta ja tietoperusta
 • haavan paraneminen ja siihen vaikuttavat tekij√§t
 • haavanparanemisen arviointi ja dokumentointi
 • etiologialtaan erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
 • haavojen ennaltaehk√§isy
 • haavahoidon laatu ja sen arviointi
 • haavapotilaan el√§m√§nlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen

2. Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen (10 opintopistettä)

 • n√§ytt√∂√∂n perustuva haavahoidon kehitt√§minen
 • moniammatillinen yhteisty√∂ haavapotilaan hoidossa
 • eettisyys ja kustannusvaikuttavuus haavahoidossa
 • konsultatiivinen ty√∂ote

Opintojen alussa opiskelija tekee oman henkilökohtaisen työelämälähtöisen oppimissuunnitelman. Tietopuolinen opiskelu liittyy tiiviisti opiskelijoiden oman haavahoitotyön kehittämiseen. Haavahoidon kehittämisosaaminen linkitetään sekä opiskelijan työyksikön että alueen haavahoidon kehittämiseen ja näin se lisää sekä opiskelijan että hänen työyhteisönsä olemassa olevaa osaamista sekä alueellista ja kansallista vaikuttamista.

Yhteistyö työelämän kanssa

Haavapotilaiden hoitoa toteutetaan terveydenhuollon eri sektoreilla. Työelämä on nostanut selkeästi esiin haavahoidon koulutustarpeen, ja siksi työelämä, yritykset ja muut sidosryhmät ovat olleet mukana Haavahoidon asiantuntija -koulutuksen suunnittelussa. Suunnittelussa ovat olleet mukana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijat sekä potilaan hoitoon liittyvät järjestöt ja yhdistykset, kuten Suomen Haavanhoitoyhdistys ry, Suomen Palovammayhdistys ry ja Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry.

Lis√§ksi koulutuksen suunnittelussa on huomioitu Euroopan haavanhoitoyhdistyksen erikoistumiskoulutusta koskevat sis√§lt√∂suositukset sek√§ haavan hoitoon liittyv√§t suositukset. Lis√§ksi sairaanhoitopiirit, jotka ovat puoltaneet haavahoidon asiantuntijuuden erikoistumiskoulutusta, ovat alueellaan valitsemassa kehitt√§mishankkeita, jotka sis√§ltyv√§t opintokokonaisuuteen ‚ÄĚN√§ytt√∂√∂n perustuva haavahoidon kehitt√§minen‚ÄĚ.

Myös koulutuksen toteuttamisen aikana käydään jatkuvaa dialogia työelämän kanssa tavoitteena haavahoito suositusten jalkauttaminen, haavapotilaiden elämänlaadun lisääminen sekä haavapotilaiden alueellisen hoitoketjun tunnistaminen ja kehittäminen että käytännön hoitotyöntekijöiden kustannustietouden lisääminen. Haavahoitotuotteiden kehittämisessä ja vertailussa mukana olevat yritykset ovat osaltaan mukana koulutuksen toteuttamisessa esimerkiksi erilaisten tuotekokeilujen ja -vertailujen kautta.

Yhteyshenkilö

Lehtori Maija Alahuhta