Diploma Supplement

Saat valmistuessasi automaattisesti maksuttoman, tutkintotodistuksesi kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Diploma Supplementin. Siinä on tietoa opintosuorituksistasi sekä niiden tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Diploma Supplementissa on lisäksi englanninkielinen opintosuoritusrekisteriote eli Transcript of Records, jossa on opintojaksosi ja arvosanasi.

Diploma Supplement täydentää tutkintotodistustasi, mutta ei korvaa sitä. Voit käyttää sitä hakiessasi jatko-opintoihin ulkomaille tai kansainvälisiin työtehtäviin. Diploma Supplementin avulla oppilaitos tai työnantaja saa käsityksen valmiuksistasi ja kelpoisuudestasi. Sen avulla eri maissa ja korkeakoulujärjestelmissä suoritettuja tutkintoja ja niiden antamaa kelpoisuutta voidaan verrata toisiinsa.

Opetushallituksen tiedote Diploma Supplementista [.doc]

Esimerkki Diploma Supplementista ja siihen liitettävästä opintosuoritusrekisteriotteesta [.pdf]

Tutustu Diploma Supplementiin Euroopan komission verkkosivuilla.

Lisätietoa
Marjo Pääskylä