Opinnäytetyö

Kaikkiin tutkinto-ohjelmiimme kuuluu opinnäytetyö, joka kehittää ja osoittaa valmiutesi soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatehtävissä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnossa opinnäytetyö kehittää ja osoittaa kykyäsi soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Lisäksi osoitat valmiutesi itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön.

Voit tutustua 31.7.2010 mennessä tehtyihin opinnäytetöihin kirjastoissamme. Tämän jälkeen valmistuneet työt löydät julkaisuarkisto Theseuksesta, jossa on myös muissa ammattikorkeakouluissa tehtyjä opinnäytetöitä. Kirjaston Leevi-kokoelmatietokannasta löydät opinnäytetöiden aiheet, tekijät ja osan tiivistelmistä.