Opiskeluoikeusaika

Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat ovat:

Ammattikorkeakoulututkinto Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
210 opintopistettä 3,5 vuotta 60 opintopistettä 1 vuosi
240 opintopistettä 4 vuotta 90 opintopistettä 1,5 vuotta
270 opintopistettä 4,5 vuotta  

Opiskeluoikeusaikasi Oamkissa on yhtä vuotta pidempi kuin tutkintosi tavoitteellinen suorittamisaika. Opiskeluoikeusaikasi voi määräytyä myös henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaan.

Jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi ennen kevättä 2015, voit ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä kahden lukuvuoden ajaksi.

Jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi keväällä 2015 tai sen jälkeen,voit ilmoittautua poissaolevaksi kahden lukukauden ajaksi. Ensimmäisen lukuvuoden poissaolo on mahdollista vain asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan, sairauden tai vamman vuoksi. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi, se kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeuttasi. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta opiskeluoikeusaikaa.

Näin haet lisäaikaa

Hae lisäaikaa ennen opiskeluoikeutesi päättymistä. Opiskeluoikeutesi jatkamisessa huomioidaan tutkinnostasi puuttuvien opintojen määrä ja laajuus sekä mahdollisuutesi saattaa opinnot loppuun kohtuullisessa ajassa. Lisäksi huomioidaan elämäntilanteesi.

Lisäajan hakemuksessa esität tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman (HOPS) opintojen loppuun saattamiseksi. Keskustelet HOPSista ja hyväksyt sen tutkintovastaavan tai opinto-ohjaajan kanssa.

Lisäajan hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (Valtioneuvoston asetus 1461/2015 § 3). Se maksetaan Paytrail-maksuna hakemuksen täyttämisen yhteydessä. Hakemuksen käsittely edellyttää, että maksu on suoritettu. Maksettuja hakemuksen käsittelymaksuja ei palauteta.

Lisäajan hakemus on Asion etusivulla Muut toiminnot -otsikon alla. Lisätietoa saat opiskelijapalveluistamme.

Opiskelijapalvelumme kertoo sinulle, onko lisäaikahakemuksesi hyväksytty.

Opiskeluoikeuden menettäminen ja oikaisu

Jos et ole saanut opintojasi valmiiksi määräajassa, menetät opiskeluoikeutesi. Merkitsemme sinut eronneeksi ja toimitamme sinulle erotodistuksen. Mikäli haluat jatkaa opintojasi, on sinun haettava erillistä opiskeluoikeutta tai osallistuttava yhteishakuun

Ammattikorkeakouluun ilmoittaudutaan joka lukuvuosi. Mikäli ilmoittautuminen puuttuu, menetät opiskeluoikeutesi. Voit hakea opiskeluoikeutta ilmoittautumattoman opiskeluoikeushakemuksella, jonka liitteenä on henkilökohtainen opintosuunnitelmasi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (Valtioneuvoston asetus 1461/2015 § 3). Hakemus palautetaan syyslukukauden osalta 15.9. ja kevätlukukauden osalta 15.1. tai niitä seuraaviin arkipäiviin mennessä. Hakemuksia ei käsitellä heinäkuussa.

Voit hakea rehtorilta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeutesi menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa saatuasi tiedon päätöksestä. 

Lisätietoja

Opiskelijapalvelut