Yhteystiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Arja Räinä-Räisänen

Kotkantien kampus
Tekniikka
Luonnonvara-ala
Kulttuuri
Aulikki Suokas

Kontinkankaan kampus

Sosiaali- ja terveysala
Kirsi Jylhä

Teuvo Pakkalan kadun kampus
Liiketalous
Tiina Gallén