Uudelle opiskelijalle

Kevään 2019 yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti Opintopolku-palveluun. Voit tarkistaa ajantasaisen opiskelijavalintatilanteesi kirjautumalla palveluun. Opetushallitus lähettää kaikille hakijoille sähköpostitse tuloskirjeen, jossa näkyvät tiedot kaikkien hakukohteiden osalta.
Tutustu huolellisesti sekä tuloskirjeeseen että tällä sivulla julkaistuun materiaaliin.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen tehdään kirjautumalla Opintopolku-palveluun.

28.6. mennessä hyväksyttyjen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 8.7. kello 15.00. Tämän jälkeen hyväksytyillä on 10 vuorokautta hyväksymisestä aikaa vastaanottaa opiskelupaikka.

Ilmoittautumisen vaihtoehdot

Lukuvuoden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva koko lukuvuoden
 • poissaoleva koko lukuvuoden
 • läsnäoleva syyslukukauden, poissaoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva syyslukukauden, läsnäoleva kevätlukukauden

Kevätlukukauden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva kevätlukukauden

Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus opintojaksojen suorittamiseen, opinto- ja ateriatukeen sekä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (mm. matka-alennuksiin).

Ensimmäisen lukuvuoden (1.8.-31.7./keväällä aloittava 1.1.-31.7.) poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 • palvelukseenastumismääräys tai palvelustodistus,
 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Voit toimittaa asiakirjoista jäljennöksen tai käydä näyttämässä alkuperäisen asiakirjan hakijapalveluissa. Toimitetut kopiot tuhotaan tarkistuksen jälkeen. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Mikäli et toimita asiakirjoja määräaikaan mennessä tai ne ovat puutteellisia, opiskelija kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi, se kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeuttasi. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Edellytyksenä on, että toimitat poissaolosta asiakirjan.

Todistusjäljennösten toimittaminen

Opiskelupaikan vastaanottaneen tulee liittää hakemukselleen kopio tutkintotodistuksesta, mikäli hän hakee jollakin seuraavista pohjakoulutuksista:

 • ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
 • pelkkä lukion oppimäärä (ei ylioppilastutkintoa)
 • kansainvälinen ylioppilastutkinto
 • ammatillinen tutkinto 
 • ulkomainen tutkinto.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai tämän jälkeen suorittaneiden ei tarvitse liittää kopioita koulutodistuksista (ylioppilastutkinnon tiedot saadaan suoraan Ylioppilastutkintolautakunnalta).

Liiketalouden monimuotototeutukseen hyväksyttyjen tulee lisäksi liittää hakemukselle kopiot työtodistuksista.

Todistuskopiot tulee liittää hakemukselle 12.7. mennessä tai opiskelupaikan vastaanottamisen määräajan mukaiseti.

Todistuskopioiden liittäminen hakemukselle tapahtuu kirjautumalla Opintopolku-palveluun. Kirjautuminen on mahdollista verkkopankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnistautumisella.

Mikäli todistusjäljennösten liittäminen hakemukselle ei ole mahdollista, kopiot voi toimittaa opiskelijapalveluihin (ks. Opiskelijapalvelut). Kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. Kampuksilla ei ole mahdollisuutta kopiointiin.

Paperisena toimitettaviin dokumentteihin sekä kirjekuoreen tulee laittaa tutkinto-ohjelman nimi, johon hyväksytty. Todistusjäljennökset voi lähettää postitse alla mainittuihin osoitteisiin tai tuoda paikan päälle. Määräaika on sama kuin sähköisesti liitettävissä liitteissä.

Opiskelijatunnusten hakeminen

Uudet opiskelijat hakevat students-tunnukset Suomi.fi –palvelusta verkkopankkitunnusten avulla. Ohjeet löytyvät osoitteesta https://it.oamk.fi/11260 .

Tunnuksen hakeminen edellyttää, että olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut lukuvuodelle 2019-2020. Tunnuksen hakeminen on mahdollista elokuun alussa. Mikäli tunnusten hakeminen ei onnistu, tarkistathan ilmoittautumisesi Opintopolku-palvelusta. 

Käy kokeilemassa tunnuksia ennakkoon ennen opintojen alkamista. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. HUOM! Voit käydä Pepissä muokkaamassa omia asetuksia vasta opiskeluoikeuden alettua.

Mikäli sinulla ei ole suomalaista verkkopankkitunnusta, voit hakea students-tunnuksen opiskelijapalveluista. Ota mukaan henkilökortti, ajokortti, passi tms., jolla voit varmentaa henkilöllisyytesi kysyttäessä.

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta, osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista. Löydät oman tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelman Opinto-oppaasta.

Opintotuki

Opintotuen ja yleisen asumistuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Kela ei lähetä uusille opiskelijoille erillistä muistutusta tuen hakemisesta. Opintotukeen kuuluu opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja asumistukihakemus Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi).

Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Voit hakea yleistä asumistukea, kun tiedät asumismenosi ja asumisolosuhteesi. Asumistukea voit saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta.

Tee opintotukihakemus vasta sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja uuden opiskelupaikkasi tiedot tulevat näkyviin Kelan verkkohakemukseen pohjatiedoiksi. Opintotuki myönnetään hakemuksesta opintojen alussa yleensä koko tavoitteelliselle suorittamisajalle. Lukuvuosittainen tukiaika on syyskuusta toukokuuhun. Yleistä asumistukea voi saada ympäri vuoden riippuen ruokakunnan tuloista.

Huom! Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Opiskelijakunta OSAKOn Uuden opiskelijan opas

Tuudo-mobiilisovellus

Oulun ammattikorkeakoulussa on käytössä Tuudo-mobiilisovellus opintojen ja opiskelijan arjen hallintaan. Pääset jo ilman Oamkin käyttäjätunnusta tutustumaan ammattikorkeakouluun ja opiskeluun mobiilisti, sekä seuraamaan uudelle opiskelijalle suunnattua hyödyllistä sisältöä. Sovelluksesta löytyvät myös kampuskartat, jotka ohjaavat oikeisiin tiloihin.

App Store: https://itunes.apple.com/app/tuudo/id1128326282 
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.caleidon.tuudo&hl=fi 

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalveluiden yhteystiedot ovat:

Kulttuurialan, luonnonvara-alan ja tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot

Opiskelijapalvelut/Kotkantien kampus 
Kotkantie 1 
90250 Oulu
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0210 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijapalvelut/Teuvo Pakkalan kadun kampus 
Teuvo Pakkalan katu 19 
90130 Oulu
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0212

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Oulu

Opiskelijapalvelut/Kontinkankaan kampus 
Kiviharjuntie 4 
90220 Oulu
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0211
suljettu 8.-28.7.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Oulainen

Oulaisten kampus
Kuntotie 2
86300 Oulainen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
suljettu 19.6.-28.7. 

Kotkantien kampuksen opiskelijapalvelut palvelee koko kesän arkisin klo 9.00-14.00. Jos oman kampuksesi opiskelijapalvelut on suljettu, voit asioida Kotkantien opiskelijapalveluissa.

Oamkin muutto Linnanmaalle

Kotkantien ja Teuvo Pakkalan kadun kampukset muuttavat Linnanmaan yhteiskampukselle lukuvuoden 2019-2020 aikana. Ensimmäisenä muuttaa informaatioteknologian osasto alkuvuodesta 2020. Muutto toteutetaan porrastetusti siten, että viimeiset toiminnot muuttavat kesän 2020 aikana.

Hakukohdekohtaiset materiaalit

Kulttuurialan amk-tutkinto 

Medianomi (AMK), päivätoteutus

Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

Liiketalouden amk-tutkinto 

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus

Tradenomi (AMK), liiketalous, Terwa-akatemia

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus

Luonnonvara-alan amk-tutkinto

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus

Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto

Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus

Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus

Kätilö (AMK), päivätoteutus

Optometristi (AMK), päivätoteutus

Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu

Sosionomi (AMK), päivätoteutus

Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus

Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus

Tekniikan amk-tutkinto

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus

Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka päivätoteutus

Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus

Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus