Tietoa uudelle opiskelijalle

Syksyn 2019 yhteishaun todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan 17.10. alkaen ja kaikki tulokset julkaistaan viimeistään 29.11.2019. Tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti Opintopolku-palveluun. Voit tarkistaa ajantasaisen opiskelijavalintatilanteesi kirjautumalla palveluun. Opetushallitus lähettää 29.11. jälkeen kaikille hakijoille sähköpostitse tuloskirjeen, jossa näkyvät tiedot kaikkien hakukohteiden osalta.
Tutustu huolellisesti sekä tuloskirjeeseen että tällä sivulla julkaistuun materiaaliin. Huomioithan, että tämä sivu päivittyy vuoden 2019 loppuun saakka.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen tehdään kirjautumalla Opintopolku-palveluun. 29.11. mennessä hyväksyttyjen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 9.12. kello 15.00. Tämän jälkeen hyväksytyillä on 10 vuorokautta hyväksymisestä aikaa vastaanottaa opiskelupaikka.

Ilmoittautumisen vaihtoehdot

Lukuvuoden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva koko lukuvuoden
 • poissaoleva koko lukuvuoden
 • läsnäoleva syyslukukauden, poissaoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva syyslukukauden, läsnäoleva kevätlukukauden

Kevätlukukauden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva kevätlukukauden

Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus opintojaksojen suorittamiseen, opinto- ja ateriatukeen sekä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (mm. matka-alennuksiin).

Ensimmäisen lukuvuoden (1.8.-31.7./keväällä aloittava 1.1.-31.7.) poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 • palvelukseenastumismääräys tai palvelustodistus,
 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Voit toimittaa asiakirjoista jäljennöksen tai käydä näyttämässä alkuperäisen asiakirjan hakijapalveluissa. Toimitetut kopiot tuhotaan tarkistuksen jälkeen. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Mikäli et toimita asiakirjoja määräaikaan mennessä tai ne ovat puutteellisia, opiskelija kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi, se kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeuttasi. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Edellytyksenä on, että toimitat poissaolosta asiakirjan.

Todistusjäljennösten toimittaminen

Opiskelupaikan vastaanottaneen tulee liittää hakemukselleen kopio tutkintotodistuksesta, mikäli hän hakee jollakin seuraavista pohjakoulutuksista:

 • ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
 • pelkkä lukion oppimäärä (ei ylioppilastutkintoa)
 • kansainvälinen ylioppilastutkinto
 • ammatillinen tutkinto 
 • ulkomainen tutkinto.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai tämän jälkeen suorittaneiden ei tarvitse liittää kopioita koulutodistuksista (ylioppilastutkinnon tiedot saadaan suoraan Ylioppilastutkintolautakunnalta).

Todistuskopiot tulee liittää hakemukselle 9.12. mennessä tai opiskelupaikan vastaanottamisen määräajan mukaisesti. Todistuskopioiden liittäminen hakemukselle tapahtuu kirjautumalla Opintopolku-palveluun. Kirjautuminen on mahdollista verkkopankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnistautumisella. Mikäli todistusjäljennösten liittäminen hakemukselle ei ole mahdollista, kopiot voi toimittaa opiskelijapalveluihin (ks. Opiskelijapalvelut). Kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. Kampuksilla ei ole mahdollisuutta kopiointiin.

Paperisena toimitettaviin dokumentteihin sekä kirjekuoreen tulee laittaa tutkinto-ohjelman nimi, johon hyväksytty. Todistusjäljennökset voi lähettää postitse alla mainittuihin osoitteisiin tai tuoda paikan päälle. Määräaika on sama kuin sähköisesti liitettävissä liitteissä.

Opiskelijatunnusten hakeminen

Uudet opiskelijat hakevat students-tunnukset Suomi.fi –palvelusta verkkopankkitunnusten avulla. Tunnukset voi hakea joulukuun alusta alkaen. Tunnuksen hakeminen edellyttää, että olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut lukuvuodelle 2019-2020. Ilmoittautumisen jälkeen menee 2-3 arkipäivää, että tunnusten hakeminen on mahdollista. Mikäli tunnusten hakeminen ei onnistu, tarkistathan ilmoittautumisesi Opintopolku-palvelusta. Ohjeet löytyvät osoitteesta https://it.oamk.fi/11260

Käy kokeilemassa tunnuksia ennakkoon ennen opintojen alkamista. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. HUOM! Voit käydä Pepissä muokkaamassa omia asetuksia vasta opiskeluoikeuden alettua.

Mikäli sinulla ei ole suomalaista verkkopankkitunnusta, voit hakea students-tunnuksen opiskelijapalveluista. Ota mukaan henkilökortti, ajokortti, passi tms., jolla voit varmentaa henkilöllisyytesi kysyttäessä. 

Digistarttipaketti

Opiskelu ammattikorkeakoulussa edellyttää hyviä digitaalisia opiskelutaitoja; opiskelua hyödyttävien ja mahdollistavien digitaalisten palveluiden hallintaa. Pääset harjoittamaan näitä taitoja Digistarttipaketin avulla 2.12.2019 alkaen. Voit suorittaa paketin omaan tahtiin sinulle sopivana ajankohtana kuitenkin niin, että olet suorittanut kaikki tehtävät lukukauden ensimmäisen opiskelujakson (n.10 vkoa) loppuun mennessä.

Digistarttipaketin oppimisympäristöön, jonka löydät Oamkin Moodlesta, kirjaudutaan students-tunnuksilla. Tarvitset students-tunnusten lisäksi kurssiavaimen, joka on oman tutkinto-ohjelmasi ryhmätunnus (poikkeuksena sosionomikoulutus). Tutkinto-ohjelmat ja niiden ryhmätunnukset löydät alta. Kirjaudu Moodleen tunnuksillasi, poimi alta oman tutkinto-ohjelmasi ryhmätunnus ja syötä se kurssiavain kenttään. Ohjeet Moodleen ja kurssiavaimella oppimisalustalle kirjautumiseen löydät it-palveluiden sivuilta

Tutkinto-ohjelmat, ryhmätunnukset ja kurssiavain

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, ryhmätunnus ja kurssiavain: TIK20KM
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, ryhmätunnus ja kurssiavain: TVT20KMO
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, ryhmätunnus ja kurssiavain: LIK20KMT
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, ryhmätunnus ja kurssiavain: LIK20KPM
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus, ryhmätunnus ja kurssiavain: MAA20KM
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen, ryhmätunnus ja kurssiavain: OHS20KM
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu, ryhmätunnus ja kurssiavain: SAI20KM
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus: ryhmätunnus SOS20KM ja kurssiavain SOK20KM
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, ryhmätunnus ja kurssiavain: TEH20KM

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta, osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista. Löydät oman tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelman Opinto-oppaasta.

Opintotuki

Opintotuen ja yleisen asumistuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Kela ei lähetä uusille opiskelijoille erillistä muistutusta tuen hakemisesta. Opintotukeen kuuluu opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja asumistukihakemus Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi).

Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Voit hakea yleistä asumistukea, kun tiedät asumismenosi ja asumisolosuhteesi. Asumistukea voit saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta.

Tee opintotukihakemus vasta sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja uuden opiskelupaikkasi tiedot tulevat näkyviin Kelan verkkohakemukseen pohjatiedoiksi. Opintotuki myönnetään hakemuksesta opintojen alussa yleensä koko tavoitteelliselle suorittamisajalle. Lukuvuosittainen tukiaika on syyskuusta toukokuuhun. Yleistä asumistukea voi saada ympäri vuoden riippuen ruokakunnan tuloista.

Huom! Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Opiskelijakunta OSAKOn Uuden opiskelijan opas

Tuudo-mobiilisovellus

Oulun ammattikorkeakoulussa on käytössä Tuudo-mobiilisovellus opintojen ja opiskelijan arjen hallintaan. Pääset jo ilman Oamkin käyttäjätunnusta tutustumaan ammattikorkeakouluun ja opiskeluun mobiilisti, sekä seuraamaan uudelle opiskelijalle suunnattua hyödyllistä sisältöä. Sovelluksesta löytyvät myös kampuskartat, jotka ohjaavat oikeisiin tiloihin.

App Store: https://itunes.apple.com/app/tuudo/id1128326282 
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.caleidon.tuudo&hl=fi 

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalveluiden yhteystiedot ovat:

Kulttuurialan, luonnonvara-alan ja tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot

Opiskelijapalvelut/Kotkantien kampus 
Kotkantie 1 
90250 Oulu
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0210 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Opiskelijapalvelut/Teuvo Pakkalan kadun kampus 
Teuvo Pakkalan katu 19 
90130 Oulu
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0212

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Oulu

Opiskelijapalvelut/Kontinkankaan kampus 
Kiviharjuntie 4 
90220 Oulu
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0211

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Oulainen

Oulaisten kampus
Kuntotie 2
86300 Oulainen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Oamkin muutto Linnanmaalle

Kotkantien ja Teuvo Pakkalan kadun kampukset muuttavat Linnanmaan yhteiskampukselle lukuvuoden 2019-2020 aikana. Ensimmäisenä muuttaa informaatioteknologian osasto alkuvuodesta 2020. Muutto toteutetaan porrastetusti siten, että viimeiset toiminnot muuttavat kesän 2020 aikana.

Hakukohdekohtaiset materiaalit

Informaatioteknologia

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus

Liiketalous

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus

Luonnonvara-ala

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus

Sosiaali- ja terveysala

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus