Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto,
terveyspalveluiden asiantuntija ja uudistaja

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 90 op / 1-3 vuotta
Tutkinto-ohjelma Terveyspalveluiden asiantuntija ja uudistaja tutkinto-ohjelma
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakukohteet Kevään yhteishaku 14.–28.3.2018:

Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk, terveyspalveluiden asiantuntija ja uudistaja

Sosiaali- ja terveysala on murroksessa, meneillään on laaja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisprosessi ja alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat ja kehittyvät. Digiajan terveyspalvelujen asiantuntijoita ja uudistajia tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä.

Koulutus mahdollistaa osaamisesi syventämisen terveysalan monialaiseen asiantuntijatyöskentelyyn, ihmislähtöiseen tutkimukselliseen työelämän kehittämiseen, projekti- ja innovaatiotoimintaan sekä digiajan palveluosaamiseen. Tutkinnon suoritettuasi osaat tunnistaa ja ennakoida terveysalan kehittämiskohteita ja muutostarpeita, hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi sekä kehittää ja uudistaa terveysalaa näyttöön perustuen. Osaat innovoida ja hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ihmisen terveydentilan ja hyvinvoinnin tutkimiseen, arvioimiseen ja edistämiseen.

Koulutuksessa sinulle muodostuu syvällinen kuva ammattialastasi, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Syvennät osaamistasi tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen. Vahvistat valmiuksiasi elinikäiseen oppimiseen, ammattitaitosi kehittämiseen sekä osaamisesi arviointiin ja markkinointiin.

Master-koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti seuraaviin osaamisteemoihin:

Osaamisteemojen opinnoista rakennat osaamisesi kehittymistä ja urakehitystäsi palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Alan asiantuntijaosaamiseen sisältyviä koulutuksen sisältöalueita ovat:
asiakas- ja ihmislähtöisyys sekä sen edistäminen

Sinulla on mahdollisuus valita syventäviksi ammattiopinnoiksi bioanalytiikan, kliinisen sairaanhoitotyön, optometrian, radiografian alan ammattiosaamiseen liittyviä opintoja.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä hyvin erilaisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Mahdollisia tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi: