Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto,
terveyspalveluiden asiantuntija ja uudistaja

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 90 op / 1–3 vuotta
Tutkinto-ohjelma Terveyspalveluiden asiantuntija ja uudistaja
Aloituspaikat 20
Opetusjärjestelyt Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Lähipäivä on kerran kuukaudessa ja niihin voi osallistua myös verkon välityksellä. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä muiden Oamkin master-tutkinto-ohjelmien kanssa. Yhteisissä opinnoissa on keskeistä monialainen yhteistoiminnallisuus. Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä. 

Oamkin Master-tutkintojen yhteiset aloituspäivät ja lukuvuoden 2018-2019 lähiopetus-päivät ilmoitetaan myöhemmin.
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakuaika 14.–28.3.2018 klo 15.00
Koulutus alkaa Syksyllä 2018
Muuta Opetussuunnitelma (julkaistaan keväällä 2018)
Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Terveysalan korkeakoulututkinto: bioanalyytikko, ensihoitaja, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto sekä kolmen vuoden työkokemus edellä mainituissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalta korkeakoulututkinnon jälkeen.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun *opistoasteen tai *ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan kolmen vuoden työkokemus edellä mainituissa tehtävissä.

*) Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.  

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna 10.7.2018 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kolmen vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2018 mennessä. 

Valinnan pisteytys

ValintaperusteValintapisteet
Ennakkotehtävä 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä
Ennakkotehtävä

Valinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävään sisältyy seuraavat pisteytettävät osiot, joita kysytään hakijalta erikseen:

  • Essee 70 p
  • Opinnäytetyö 30 p
    - arvosana 5/3/10/L/E/et 30 pistettä
    - arvosana 4/-/9/M/- 20 pistettä
    - arvosana 3/2/8/C/ht 10 pistettä

Esseen ohjeistus julkaistaan ennen hakuajan alkamista Oamkin www-sivuilla. Ennakkotehtävä palautetaan hakuajan loppuun 28.3.2018 klo 15.00 mennessä sähköisen lomakkeen kautta. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Vähimmäispistemäärässä huomioidaan ainoastaan esseestä saadut pisteet. Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen.

Lisätietoja: kirsi.koivunen@oamk.fi

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut

Käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Postiosoite: PL 405, 90101 OULU
puh. 010 192 000

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Yhteyshenkilöt

Kirsi Koivunen
Helena Heikka

Opiskelijapalvelut

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu
puh. 020 611 0211