Materiaalia kevään 2017 yhteishaussa hyväksytyille

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Todistusjäljennösten toimittaminen

Koulutuksen aloitus ja lähiopetuspäivät

Verkkoympäristöt

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Opinnäytetyö

Osaamisperustaisuus

Osaamisen itsearviointi

Opintotuki

Uuden opiskelijan opas

Yhteystiedot

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 30.6. Hakijat voivat seurata opiskelijavalintansa tilannetta sähköisesti Opintopolku-palvelussa. Palvelun käyttö edellyttää kirjautumista sivun ylälaidasta esim. verkkopankkitunnuksilla. Kaikille hakijoille lähetetään sähköpostitse tuloskirje heinäkuun alussa.

Tutustu huolellisesti sekä tuloskirjeeseen että tällä sivulla julkaistuun materiaaliin.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN

Myös opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen tehdään kirjautumalla Opintopolku-palveluun. 30.6. mennessä hyväksyttyjen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 14.7. kello 15.00.

Lisätietoa ilmoittautumisesta

TODISTUSJÄLJENNÖSTEN TOIMITTAMINEN

Opiskelupaikan vastaanottaneen tulee toimittaa kopiot korkeakoulututkintotodistuksesta, mahdollisesta opistoasteen tutkintotodistuksesta sekä hakukelpoisuuteen vaadittavista työtodistuksista (vähintään kolme vuotta). Kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. Kopiot tulee toimittaa 14.7.2017 mennessä. Jokaiseen toimitettavaan dokumenttiin sekä kirjekuoreen tulee laittaa tutkinto-ohjelman nimi, johon hyväksytty. Todistusjäljennökset voi lähettää postitse alla mainittuihin osoitteisiin tai tuoda paikan päälle. Kampuksilla ei ole mahdollisuutta kopiointiin. Asiakaspalvelu on keskitetty Kotkantien kampukselle 3.7.–31.7., jolloin paikan päällä asiointi vain tällä kampuksella klo 9.00–14.00. Teuvo Pakkalan kadun kampuksen opiskelijapalvelut suljetaan 26.6.2017 alkaen.

Luonnonvara-alan ja tekniikan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot:
Opiskelijapalvelut/Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto:
Opiskelijapalvelut/Teuvo Pakkalan kadun kampus
Teuvo Pakkalan katu 19
90130 Oulu

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto:
Opiskelijapalvelut/Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

KOULUTUKSEN ALOITUS JA LÄHIOPETUSPÄIVÄT

Onneksi olkoon ja tervetuloa syventämään osaamista ja vaihtamaan kokemuksia Master-koulutuksen vauhdittamana. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa (master-koulutus) opitaan monipuolisia opiskelumenetelmiä hyödyntäen. Oppimistehtävissä ja opinnäytetyössä kehitetään organisaatioiden toimintaa ja luodaan uusia toimintamalleja. Opiskelussa yhdistyvät lähi- ja etäopetus nykyteknologiaa hyödyntäen.

Master-koulutuksen aloituspäivät 30.8.-31.8.2017

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen:
-
30.8.2017 klo 8.30-16.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, teorialuokka D1199
- 31.8.2017 klo 8.30-12.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, tila Honka 118 A ja B
- 31.8.2017 klo 13.00-16.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, Honka 118 B

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen:
-
30.8.2017 klo 8.30-16.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, teorialuokka D1191
- 31.8.2017 klo 8.30-12.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, tila Honka 118 A ja B
- 31.8.2017 klo 13.00-16.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, Honka 118 B

Maaseudun kehittäminen:
-
30.8.2017 klo 8.30-16.00, Kotkantien kampus, Kotkantie 1, Teorialuokka (Kot1_3428)
- 31.8.2017 8.30-12.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, tila Honka 118 A ja B
- 31.8.2017 klo 13.00-16:00, Kotkantien kampus, Kotkantie 1, Teorialuokka (Kot1_3428)

Teknologialiiketoiminta:
-
30.8.2017 klo 8.30-16.00, Kotkantien kampus, Kotkantie 1, 90250, Oulu, teorialuokka (Kot1_2426)
- 31.8.2017 klo 8.30-13.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, tila Honka 118 A ja B
- 31.8.2017 klo 13.00-16.00, Kotkantien kampus, Kotkantie 1, 90250, Oulu, teorialuokka (Kot1_2426)

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen:
- 30.8.2017 klo 8.30-16.00, Teuvo Pakkalan kadun kampus, Teuvo Pakkalan katu 19, 90130, Oulu, teorialuokka Teuv_B336
- 31.8.2017 klo 8.30-12.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, tila Honka 118 A ja B
- 31.8.2017 klo 13.00-16.00, Teuvo Pakkalan kadun kampus, Teuvo Pakkalan katu 19, 90130, teorialuokka Teuv_B336

Aloituspäivien ohjelma:

30.8.2017 
klo 8.30 – 8.45 Rehtorin tervehdys
klo 8.45 – 10.00 Monialaisten opintojaksojen esittely
klo 10.00 – 10.15 Kahvitauko
klo 10.15 – 11.30 Tutkinto-ohjelman opintojaksojen esittelyä
klo 11.30 – 12.30 Ruokatauko
klo 12.30 – 16.00 Verkko-oppimisympäristöjen käytön ohjausta ja opintojaksoille ilmoittautuminen

31.8.2017
klo 8.30 – 12.00 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät (sisältää tiedonhaun opastusta)
klo 12.00 – 13.00 Ruokatauko
klo 13.00 – 16.00 Tutkintokohtaista työskentelyä

Otathan mukaan kannettavan tietokoneen ja mikrofonikuulokkeet (headset) verkko-opiskeluun perehtymistä varten. Aloituspäiville osallistuminen on suositeltavaa, mutta mikäli et pääse paikalle, voit osallistua aloituspäiville AC-verkkokokousohjelman kautta. AC-osoite on https://connect.funet.fi/Master2017

HUOM: Kampuksilla on rajoitetusti parkkipaikkoja. Kontinkankaan kampuksella pysäköimiseen tarvitaan parkkilupa, jonka saa kampuksen infosta, pääaulasta. Ks. kampuskartat http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/yhteystiedot/kampukset/

Opiskelu master-koulutuksessa

Lähiopetus järjestetään seuraavina päivinä lukuvuonna 2017-2018:

syksyllä 2017 30.-31.8. (aloituspäivät), 6.10., 10.11., 8.12. klo 8.30-16.00

keväällä 2018 12.1., 9.2., 16.3., 13.4. klo 8.30-16.00

Master-koulutuksessa opinnot koostuvat alakohtaisista ja monialaisista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Tutkinto-ohjelman tarkempi rakenne, opintojaksojen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät opinto-oppaasta http://www.oamk.fi/opinto-opas/. Opintojen tarkempi ajoituskaavio löytyy Moodlesta (Master-tutkintoon johtava koulutus 2017-2018).

VERKKOYMPÄRISTÖT

Alla lyhyesti esiteltyihin verkkoympäristöihin on hyvä tutustua etukäteen. Niiden käyttö opetetaan aloituspäivillä. Uusille opiskelijoille lähetetään kirje, jonka mukana on verkkotunnukset ja ohjeet tunnusten aktivoimiseksi. Tunnuksilla pääsee Peppiin, Moodle-ympäristöön ja Oivaan. Tunnuksia on hyvä käydä kokeilemassa ennakkoon. Ongelmatilanteissa voi olla yhteydessä helpdesk@oamk.fi.

Peppi -palvelu sisältää monia toimintoja. Pepin opiskelijatoimintoja ovat mm. opintojaksototeutuksille ilmoittautuminen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta sekä omien opintosuoritusten selailu ja tulostus.

Moodle on master-opintojen keskeinen verkko-oppimisympäristö. Ympäristöön on koottu kaikkien master-tutkintoon johtavien tutkinto-ohjelmien opinnot, ohjeet ja aikataulut. Moodleen pääset osoitteesta https://moodle.oamk.fi/. Kirjaudu students- tunnuksilla ja hae Master-tutkintoon johtava koulutus 2017-2018 (selaa kaikkia kursseja, etsi kursseja).Työtilaan kirjaudut annetulla kurssiavaimella. Moodlen käyttöohjeet löytyvät kirjautumisen jälkeen Moodlen etusivulta.

Adobe Connect (AC) on verkkokokousohjelma, jota käytetään opintojen aikana verkkotapaamisiin. Lähiopetuspäivien opetus lähetetään ja tallennetaan AC:n kautta.

Skype for Business on verkkokokousohjelma, jota käytetään opiskelijoiden välisen yhteydenpidon ja oppimistehtävien suunnittelun ja toteutusten työkaluna.

Oiva on Oamkin opiskelijaintra, johon Palvelu- ja opetusyksiköt kokoavat ohjeistuksia, menettelytapoja ja tarjoamiaan palveluja.

Verkko-oppimisympäristöihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Leena Paasoon (leena.paaso@oamk.fi, puh. 050 5686892)

OPINTOJAKSOILLE ILMOITTAUTUMINEN

Opintojaksoille ilmoittautuminen ohjeistetaan Master-aloituspäivillä. Opinnot esitellään Master-aloituspäivillä. Tutkinto-ohjelman opintoihin, osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin on hyvä tutustua etukäteen opinto-oppaasta http://www.oamk.fi/opinto-opas/.

OPINNÄYTETYÖ

Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu alkavat heti opintojen alussa syksyllä 2017. Opiskelijoiden on hyvä ennen opintojen alkua miettiä aihetta, johon opinnäytetyössä haluaa keskittyä. Oamk tarjoaa opiskelijoille monialaisia yhteistyöprojekteja opinnäytetyön aiheeksi. Lisätietoja projekteista saat Moodlesta (Master-tutkintoon johtava koulutus 2017-2018, Tutkimus- ja kehittämishankkeet).

OSAAMISPERUSTAISUUS

Master-koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa olennaisena on opiskelijoiden aiemman osaamisen ja toisaalta kehittymisen tarpeiden mahdollisimman onnistunut tunnistaminen. Kaikki opiskelijat tekevät opintojen alussa osaamisen itsearvioinnin, jota työstetään eteenpäin koulutuksen aikana mm. Hops-keskusteluissa. Osaamisen tunnistamisen perusteella suunnitellaan osaamistavoitteiden mukainen osaamisen kehittäminen ja osaamisen osoittaminen. Opiskelija tekee myös oman oppimisen ja osaamisen itsearvioinnin jokaisen opintojakson päätteeksi. Lisäksi opiskelija arvioi osaamistaan ja osaamisensa kehittymistä kokonaisuutena koulutuksen päätyttyä.

Osaamisen itsearviointien perusteella valitaan noin 20 opiskelijan monialainen pilotti-ryhmä, joka toteuttaa voimakkaasti henkilökohtaistettua osaamisperustaista oppimista. Tällöin opiskelijalla on suuri vastuu ja myös vapaus osaamisen kehittämiseen ja osoittamiseen. Ennalta annettujen suoritustapojen lisäksi opiskelijat voivat itse ehdottaa omia osaamisen osoittamisen ja kehittämisen tapoja. Lähijaksolla syvennytään siihen, kuinka ja millä tavoin osaamista voidaan kehittää ja osoittaa. 

Miksi pilotti-ryhmään kannattaa osallistua?

Mitä pilotti-ryhmässä työskentely vaatii?

Katso ePookista osaamisperusteisuuteen liittyvä video
http://www.oamk.fi/epooki/2017/osaamisperusteisuus/

Osaamisen itsearviointi-lomakkeen lopussa kysytään kiinnostusta osallistua pilotti-ryhmään. Jos arvioit itsearvioinnissa osaamisesi pääsääntöisesti hyvän tai erittäin hyvän tasoiseksi, niin pilotissa mukana oleminen voisi soveltua sinulle. Merkitsethän lomakkeelle oletko kiinnostunut osallistumaan pilottiin. Pilotti-ryhmälle on lisäksi oma perehdytystilaisuus 1.9.2017 aamupäivällä.

OSAAMISEN ITSEARVIOINTI

Syvenny master-koulutuksen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, http://www.oamk.fi/opinto-opas/.

Ennakkotehtävänäsi on aloittaa osaamisesi itsearviointi. 

  1. Tallenna alla oleva oman tutkinto-ohjelmasi lomake omalle tietokoneellesi (helpointa tallentaa koko dokumentti).
  2. Laadi alustava itsearviointi johtamisen, tutkimus- ja kehittämisosaamisen ja liiketoimintaosaamisen osaamisestasi taulukkoon sähköisessä muodossa, näin tekstiä on helppo muotoilla ja käsitellä.
  3. Palauta alustava osaamisen itsearviointisi 25.8. mennessä Moodleen Osaamisen itsearviointi, Ennakkotehtävän palautus -laatikkoon. Käsittelemme itsearviointia yhdessä aloituspäivillä, mikä auttaa Sinua työstämään itsearviointiasi eteenpäin mm. henkilökohtaisissa HOPS-keskusteluissa.

OSAAMISEN ITSEARVIOINTI -LOMAKKEET

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

Maaseudun kehittäminen

Teknologialiiketoiminta

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

OPINTOTUKI JA YLEINEN ASUMISTUKI

Tutkinto-opiskelijana sinulla on oikeus opintotukeen. Opintotukeen kuuluu 1.8.2017 lukien opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja asumistukihakemus Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi. Huom! Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Huomioithan, että opintotuessa on vuositulorajat ja, että asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan tulot. Voit selvittää omien ja ruokakunnan tulojen vaikutusta Kelan laskurien (www.kela.fi/laskurit) avulla.

Opinnoissa edistyminen on edellytys opintotuen maksamiselle. Opintoja tulee suorittaa lukuvuoden aikana keskimäärin vähintään 5 opintopistettä nostettua tukikuukautta kohti ja vähintään 20 opintopistettä. Vähimmäissuoritusvaatimus 20 op on suoritettava, vaikka nostaisit lukuvuoden aikana opintotukea vain 1 kuukaudelta.

Lisätietoja: www.kela.fi

UUDEN OPISKELIJAN OPAS

Oamkin opiskelijakunta OSAKOn julkaisemasta Uuden opiskelijan oppaasta löydät käytännön tietoa opiskelusta Oamkissa sekä opiskelijaelämästä Oulussa. Opas on luettavissa 1.7. alkaen.

Voit ladata oppaan älypuhelimellesi tai tablet-tietokoneellesi App Storesta hakusanalla Oulun ammattikorkeakoulu ja Google Playsta hakusanalla Oamk.

Mikäli käytössäsi ei ole sopivaa mobiililaitetta, voit tutustua Uuden opiskelijan oppaaseen osoitteessa www.uudenopiskelijanopas.com.

YHTEYSTIEDOT

- Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelmavastaava Päivi Aro (paivi.aro@oamk.fi), puh. 050 5298364. Päivi Aro vastaa kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kysymyksiin ajalla 3.-7.7.2017 ja oman tutkinto-ohjelman opiskelijoille 7.8.2017 alkaen.

- Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelmavastaava Kirsi Koivunen (kirsi.koivunen@oamk.fi), 050 9135979. Kirsi Koivunen vastaa oman tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kysymyksiin 7.8.2017 alkaen.

- Sosiaali-ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelmavastaava Kirsi Koivunen (kirsi.koivunen@oamk.fi), 050 9135979. Kirsi Koivunen vastaa oman tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kysymyksiin 7.8.2017 alkaen.

- Teknologialiiketoiminnan tutkinto-ohjelmavastaava Vesa Moilanen (vesa.moilanen@oamk.fi), 040 6307641. Vesa Moilanen vastaa oman tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kysymyksiin 7.8.2017 alkaen.

- Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelmavastaava Outi Virkkula (outi.virkkula@oamk.fi), 050 3174881. Outi Virkkula vastaa oman tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kysymyksiin 7.8.2017 alkaen.

OPISKELIJAPALVELUT KAMPUKSILLA

Kotkantien kampus: Teknologialiiketoiminnan tutkinto-ohjelma, Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma

Kotkantie 1
90250 Oulu
Avoinna klo 9.00–14.00
Puh. 020 611 0210
opiskelijapalvelut.kotkantie@oamk.fi

Kontinkankaan kampus: Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, Sosiaali-ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma

Kiviharjuntie 4
90220 Oulu
Avoinna klo 10.00–15.00
Puh. 020 611 0211
opiskelijapalvelut.sote@oamk.fi

Teuvo Pakkalan kadun kampus: Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma

Teuvo Pakkalan katu 19
90130 Oulu
Avoinna ma-pe klo 9.00–11.00 ja 12.00–14.00
Puh. 020 611 0212
opiskelijapalvelut.liike@oamk.fi