Alumnisuhteet

Alumnitoimintamme tarkoituksena on auttaa yli 20 000 Oamkista valmistunutta alumnia menestymään työelämässä sekä hyödyntää heidän kokemustaan ja osaamistaan koulutuksessa ja tutkimuksessa. Tarjoamme valmistuneille opiskelijoille mahdollisuuden laajentaa verkostojaan sekä pitää yhteyttä entiseen opinahjoon, opettajiin ja opiskelutovereihin. Alumnina voit ylläpitää ja kehittää osaamistasi työelämässä koulutuksilla, joita tarjoamme. Järjestämme vuosittain alumneille suunnattuja tapahtumia. Lisäksi viihtyisistä vapaa-ajan tapahtumista ja verkostoitumisesta vastaa Oamkin Alumnit ry, jonka kanssa teemme aktiivista yhteistyötä.

Alumnitoiminnan kautta saat

  • Tietoa jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksista
  • Kutsut alumni- ja verkostoitumistapahtumiin
  • Mahdollisuuden kertoa työstäsi ja opinnoistasi vierailevana luennoitsijana
  • Yhteyden opiskelijoihin, jotta voit tarjota heille mahdollisia opinnäytetöitä, harjoittelupaikkoja tai projekteja
  • Kontaktit laajaan verkostoon, jossa on eri alojen asiantuntijoita
  • Mahdollisuuden kehittää Oamkin koulutusta ja toimintaa

Tapahtumat

Uraseurantakysely vuonna 2014 valmistuneille

Tiistaina 15.10. käynnistyy valtakunnallinen uraseurantakysely vuonna 2014 ammattikorkeakouluista valmistuneille. Kysely lähetetään lähes 27 000:lle vuonna 2014 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneelle tekstiviestillä ja sähköpostilla.

Kyselyllä kootaan tietoa valmistuneiden työllistymisestä sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Hyödynnämme uraseurantatietoa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä.

AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneiden urapolkuja on alettu seurata valtakunnallisesti uraseurantakyselyllä. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely toteutettiin ensi kertaa tammikuussa 2019. Uraseurannan tuloksiin voi tutustua töissä.fi-sivustolla ja Vipusesta.  

Toiminta

Alumnitoiminta luo aktiivisen yhteistyöverkoston alumnien, opiskelijoiden, alumniyhdistyksen ja koulutuksen kehittäjien välille. Yhteistyössä syntyy loistava väylä työelämäyhteistyöhön ja työelämän tarpeet kehittävät koulutustamme. Alumnitoiminta edistää myös Oamkin koulutuksen tunnettuutta.

Puhujapankki

Tule mukaan alumnipuhujapankkiimme. Tämän pankin kautta opettajamme voivat etsiä sopivia puhujia opintojaksoille, tapahtumiin, seminaareihin sekä koulutuksiin. Aikataulut ja aiheet katsotaan aina tapauskohtaisesti.

Mentorointi

Onko sinulla syvempää osaamista ja kokemusta omalta alastasi? Haluatko auttaa opiskeljoitamme eteenpäin tulevalla urallaan? Tule mukaan Oamkin alumnimentori-toimintaan. Alumnimentori on joko opiskelijaryhmän tai yksittäisen opiskelijan kirittäjä, joka auttaa osaamisen siirtymistä seuraavalle tasolle.

Verkostoituminen

Alumnitoiminta tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden laajentaa omia verkostoja ja tavata uusia eri alojen ammattilaisia. Tule mukaan alumnitapahtumiin ja lisää alumnitietosi myös LinkedIn-palveluun.

Jaamme LinkedIinissä tietoa koulutuksistamme, asiantuntija-artikkeleita sekä uutisia.

Kehitä ammattitaitoasi

Oletko kiinnostunut kehittämään ammattitaitoasi eteenpäin? Erikoistumis- ja täydennyskoulutus on erinomainen tapa vahvistaa omaa osaamista. Järjestämme useita koulutuksia vuosittain yhdessä työelämän kanssa. Ammatillinen opettajakorkeakoulu puolestaan antaa mahdollisuuden suunnata uraa myös opettamisen puolelle.

Kuulemme mielellämme, millaisia täydennys- tai lisäopintotoiveita sinulla on meille.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun alumnit

Oulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun alumniverkostoon kuuluu opettajakorkeakoulun toimijoita sekä opettajiksi valmistuneita. Liittymällä alumniverkostoon kuulet Amokin ajankohtaisista tapahtumista, saat tietoa erilaisista opetuksen ja oppimisen hyvistä käytänteistä ja ideoita oman opetuksesi kehittämiseen.

Täytettyäsi lomakkeen sinulle lähetetään sähköpostitse opettajakorkeakoulun alumni-intran tunnus ja salasana. Alumni-intran avulla voit pitää muun muassa omat yhteystietosi ajan tasalla. Verkoston jäsenille toimitetaan myös neljä kertaa vuodessa Ammatillisen opettajakorkeakoulun uutiskirje.

Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun alumnit pitävät yhteyttä yllä Facebookissa. Liity mukaan ryhmään!

Alumni-intra »

Vuoden alumni

Oamk valitsee joka vuosi Vuoden alumnin yhdessä alumniyhdistyksen kanssa. Vuoden alumni on toiminnallaan luonut positiivista kuvaa ammattikorkeakoulusta. Vuoden alumni on edustustehtävä, joten hänet kutsutaan seuraavan vuoden ajan kunniavieraana Oamkin tilaisuuksiin. Hän voi olla mukana opiskelija- ja alumnirekrytoinnissa sekä lehtijutuissa. Vuoden alumni toimii alumniyhdistyksen ja Oamkin edustajana.

Vuoden 2018 alumni: Kari Kokko

Kari Kokko on valmistunut automaatiotekniikan insinööriksi Oamkista vuonna 2003. Lisäksi hän on suorittanut ammatillisen opettajan pätevyyden Oamkin Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuonna 2015.

Kokko tekee merkittävää työtä Oamkin ja opiskelijoiden hyväksi. Kokko on pitänyt sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoille opintojaksoja, edistänyt opiskelijoiden työharjoitteluja sekä tarjonnut yrityksensä kautta opinnäytetöitä. Lisäksi Kokko on osallistunut sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmatiimiin, ollut mukana kehittämässä opetussuunnitelmia sekä rekrytoinut merkittävän osan yrityksensä henkilöstöstä Oamkista valmistuneista opiskelijoista. Kokko on tuonut Oulun ammattikorkeakoulua jatkuvasti positiivisesti esille muun muassa osallistumalla sähkö- ja automaatiotekniikan esittelyvideoiden tekemiseen.

Vuoden alumni 2017: Ville Mankkinen / Vuoden alumni 2016: Liisa Konttuuri-Paasikko / Vuoden alumni 2015: Asmo Saloranta / Vuoden alumni 2014: Mikko Sortti / Vuoden alumni 2013: Rita Porkka / Vuoden alumni 2012: Joni Pakanen / Vuoden alumni 2011: Teemu Vähä / Vuoden alumni 2010: Tony Manninen / Vuoden alumni 2009: Sanna Hirvaskari

Oamkin Alumnit ry

Oulun ammattikorkeakoulun Alumnit ry on Oamkista valmistuneiden ja siellä työskentelevien oma yhdistys, joka on toiminut vuodesta 2004. Yhdistys järjestää säännöllisesti tilaisuuksia ja illanviettoja, jotka edistävät alumnien yhteydenpitoa. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Oamkin ja sen opiskelijakunta OSAKOn sekä työelämän sidosryhmien kanssa.

Kun liityt jäseneksi, saat mahdollisuuden osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja pääset verkostoitumaan muiden alumnien kanssa. Liittyminen on ilmaista. Tutustu alumniyhdistykseen ja tule mukaan verkostoitumaan!