Ura Oamkissa

Olemme noin 9 000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus. Tervetuloa töihin Oulun ammattikorkeakouluun!

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakkeen saat avattua  Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Avoimet työpaikat

Projektisuunnittelija

Hakemus jätettävä ennen 24.09

Tehtävänimike: Projektisuunnittelija
Osasto: Luonnonvara-ala
Tiimi: Luonnonvara-ala, yhteiset
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Osa-aikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.10.2019-30.9.2022

Haemme osa-aikaista (55 %) projektisuunnittelijaa Vaikuttavuus esiin -hankkeeseen. Hanke on Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoima ja yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa toteuttama hanke.

Hankkeessa tuodaan esille alueellisen maaseudun kehittämisen tuloksia ja vaikuttavuutta ja jaetaan hyviä esimerkkejä ja käytäntöjä erityisesti elinkeinojen kehittämisessä sekä lisätään maaseuturahaston tunnettuutta Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa myös lisätään hanketoimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä luodaan uusi hanketoiminnan alueellinen vaikuttavuusmalli. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Projektisuunnittelija osallistuu projektipäällikön apuna hankkeen tapahtumien järjestämiseen, viestintään ja raportointiin sekä vaikuttavuusmallin kehittämiseen ja pilotointiin.

Edellytämme tehtävään valittavalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä maaseudun kehittämiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Lisätiedot:

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaan. Tehtävään sisältyy 6 kk koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antaa Outi Virkkula, puh. 050 317 4881.

Täytä hakulomake

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen: