Ura Oamkissa

Olemme noin 9 000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus. Tervetuloa töihin Oulun ammattikorkeakouluun!

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakkeen saat avattua Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Avoimet työpaikat 

Yliopettaja, Kliininen hoitotyö

Hakemus jätettävä ennen 16.11

Tehtävänimike: Yliopettaja, Kliininen hoitotyö
Osasto: Hoitoalat
Tiimi: Hoitotyö
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu ja Oulainen
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2020

Yliopettaja vastaa sosiaali- ja terveysalan kliinisen hoitotyön rakenteellisesta, pedagogisesta ja sisällöllisestä kehittämisestä muun henkilöstön, työelämän sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Tehtävään kuuluu monialainen opetus eri tutkinto-ohjelmissa ja Master-koulutuksessa sekä opinnäytetöiden ohjaus ja osallistuminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Yliopettaja osallistuu Oamkin strategiseen työhön sekä työ- ja elinkeinoelämän ja korkeakoulukumppanuuksien kehittämiseen.

Yliopettajan tehtävä edellyttää kliinisen hoitotyön laaja-alaista erityisosaamista, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista sekä kykyä työskennellä tiimeissä ja verkostoissa. Edellytämme digitalisaation soveltamiseen ja kehittämiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa liittyvää osaamista sekä opetusteknologian hyvää hallintaa. Tehtävä edellyttää myös sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä valmiutta kansainväliseen yhteistyöhön.

Eduksi luetaan aikaisempi opettajakokemus korkeakoulussa, kokemus englannin kielellä opettamisesta, hanke-/tutkimustoiminnasta sekä alan kansainvälisestä yhteistyöstä. Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja ja verkostoja, joustavuutta, innovatiivisuutta sekä motivaatiota oman työn jatkuvaan kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tohtorin tai lisensiaatin tutkinto. Hakijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden käytännön kokemusta kliinisestä hoitotyöstä. Edellytämme lisäksi 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat ry:n opetusalan työehtosopimuksen kohdan Ammattikorkeakoulu mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa koulutus- ja tki-johtaja Aini Ojala, s-posti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Täytä hakulomake

Yliopettaja, Johtaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

Hakemus jätettävä ennen 16.11

Tehtävänimike: Yliopettaja, Johtaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
Osasto: Hoitoalat
Tiimi: Hoitotyö
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2020

Yliopettajan tehtävänä on sosiaali- ja terveysalan esimiestyön ja johtamisen sekä työhyvinvoinnin edistämisen ja työyhteisön kehittämisen opetus- ja ohjaustyö erityisesti Master- tutkinnoissa. Tehtävään kuuluu monialainen opetus sekä opinnäytetöiden ohjaus ja aktiivinen osallistuminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Lisäksi yliopettaja osallistuu Oamkin strategiseen työhön sekä työ- ja elinkeinoelämän ja korkeakoulukumppanuuksien kehittämiseen.

Tehtävä edellyttää sosiaali- ja terveysalan esimiestyön ja johtamisen sekä työhyvinvoinnin edistämisen ja työyhteisön kehittämisen monipuolista osaamista. Tehtävä edellyttää myös näyttöön perustuvan toiminnan sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osaamista ja kykyä työskennellä tiimeissä ja verkostoissa. Lisäksi tehtävä edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä valmiutta kansainväliseen yhteistyöhön.

Eduksi luetaan aikaisempi opettajakokemus korkeakoulussa, kokemus englannin kielellä opettamisesta, hanke-/tutkimustoiminnasta sekä alan kansainvälisestä yhteistyöstä. Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja, laajoja verkostoja, joustavuutta, innovatiivisuutta sekä motivaatiota oman työn jatkuvaan kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tohtorin tai lisensiaatin tutkinto sekä vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavassa tehtävässä. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuisia opettajan pedagogisia opintoja. Jos näitä opintoja ei ole, ne tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän alkamisesta.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat ry:n opetusalan työehtosopimuksen kohdan Ammattikorkeakoulu mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot:

Lisätietoja antavat Master-koulutuksen tiimipäällikkö, yliopettaja Kirsi Koivunen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. sekä koulutus- ja tki-johtaja Aini Ojala Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Täytä hakulomake

Yliopettaja, Digitaaliset ja teknologiset ratkaisut sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä tiedolla johtaminen

Hakemus jätettävä ennen 20.11

Tehtävänimike: Yliopettaja, Digitaaliset ja teknologiset ratkaisut sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä tiedolla johtaminen
Osasto: Hoitoalat
Tiimi: Hoitoalat, yhteiset
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan

Yliopettajan tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaalisiin ja teknologisiin ratkaisuihin, näyttöön perustuvaan toimintaan ja johtamiseen sekä tiedolla johtamiseen liittyvä opetus- ja ohjaustyö erityisesti Master-tutkinnoissa. Tehtävään kuuluu monialainen opetus sekä opinnäytetöiden ohjaus ja aktiivinen osallistuminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Lisäksi yliopettaja osallistuu Oamkin strategiseen työhön sekä työ- ja elinkeinoelämän ja korkeakoulukumppanuuksien kehittämiseen.

Tehtävä edellyttää osaamista sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen soveltamiseen ja kehittämiseen. Tehtävä edellyttää myös näyttöön perustuvan toiminnan ja johtamisen, tiedolla johtamisen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osaamista ja kykyä työskennellä tiimeissä ja verkostoissa. Lisäksi tehtävä edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä valmiutta kansainväliseen yhteistyöhön.

Eduksi luetaan aikaisempi opettajakokemus korkeakoulussa, kokemus englannin kielellä opettamisesta, hanke-/tutkimustoiminnasta sekä alan kansainvälisestä yhteistyöstä. Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja, laajoja verkostoja, joustavuutta, innovatiivisuutta sekä motivaatiota oman työn jatkuvaan kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tohtorin tai lisensiaatin tutkinto sekä vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavassa tehtävässä. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuisia opettajan pedagogisia opintoja. Jos näitä opintoja ei ole, ne tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän alkamisesta.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat ry:n opetusalan työehtosopimuksen kohdan Ammattikorkeakoulu mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä alkaa 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Lisätiedot:

Lisätietoja antavat Master-koulutuksen tiimipäällikkö, yliopettaja Kirsi Koivunen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. sekä koulutus- ja tki-johtaja Aini Ojala Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Täytä hakulomake

Yliopettaja, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hakemus jätettävä ennen 23.11

Tehtävänimike: Yliopettaja, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osasto: Hoitoalat
Tiimi: Hoitotyö
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu ja Oulainen
Työsuhteen ajankohta: 1.1.2020

Yliopettajan tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteellinen, pedagoginen ja sisällöllinen kehittäminen sekä opetus ja ohjaus eri tutkinto-ohjelmissa ja Master-koulutuksessa. Yliopettaja osallistuu opinnäytetöiden ohjaukseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä Oamk:n strategiseen työhön. Yliopettajan tehtävänä on myös työ- ja elinkeinoelämän, korkeakoulukumppanuuksien ja verkostojen kehittäminen sekä osaamisten kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen mukaisesti.

Tehtävä edellyttää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn laaja-alaista tuntemusta, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista sekä kykyä työskennellä tiimeissä ja verkostoissa. Edellytämme osaamista digitalisaation soveltamiseen ja kehittämiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä opetusteknologian hyvää hallintaa. Tehtävä edellyttää myös sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä valmiutta kansainväliseen yhteistyöhön.

Eduksi luetaan aikaisempi opettajakokemus korkeakoulussa, kokemus englannin kielellä opettamisesta, hanke-/tutkimustoiminnasta sekä alan kansainvälisestä yhteistyöstä. Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja, hyviä verkostoja, joustavuutta, innovatiivisuutta sekä motivaatiota oman työn jatkuvaan kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tohtorin tai lisensiaatin tutkinto. Hakijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden käytännön kokemusta sosiaali- ja terveysalalta. Edellytämme lisäksi 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat ry:n opetusalan työehtosopimuksen kohdan Ammattikorkeakoulu mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä täytetään 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa koulutus- ja tki-johtaja Aini Ojala, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Täytä hakulomake

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen: