Musiikin harjoituskoulu

soitonopetus_panoraama.jpgSoiton- ja laulunopetus

Musiikkipedagogiopiskelijoillamme on opintojensa aikana lukuvuosittain 2–4 oppilasta. Harjoitusoppilaiksi tarvitsemme eri instrumenttien oppilaita vasta-alkajista musiikkiopistotasolle asti. Valitsemme oppilaat tarpeidemme mukaan. Opetusharjoittelua ohjaavat opettajamme.

Opetusta on lukuvuodessa 30 kertaa. Opetus kesto on 30 tai 45 minuuttia. Tämän lisäksi harjoitusoppilaat käyvät didaktiikkatunneilla, joilla läsnä ovat ohjaava opettaja ja mahdollisesti muita saman instrumentin opiskelijoita. Mikäli tunti jää pitämättä, se tulee korvata. Jos harjoitusoppilas on ilmoittamatta tunnilta pois tai ilmoittaa esteestään viime tipassa, kuten edellisenä tai samana päivänä, tuntia ei korvata.
Oppilaan tehtävänä on harjoitella säännöllisesti soitto- tai laululäksyjään sekä käydä sovitusti soitto- tai laulutunneilla. Harjoitusoppilaat voivat esiintyä harjoituskonserteissa syys- ja kevätlukukauden lopussa. Lukukausimaksun suoritettuaan oppilas voi suorittaa musiikin tutkinto-ohjelman opintosuunnitelmaan sisältyviä instrumenttiopintojaksoja. Hän on myös oikeutettu joka lukuvuosi harjoitusoppilaan todistukseen, jonka täyttämisestä ja harjoitusoppilaalle toimittamisesta vastaa opetusharjoittelua suorittava opiskelija.

Pyrimme sijoittamaan harjoitusoppilaat uudelle opiskelijalle, mikäli nykyinen opiskelija saa opetusharjoittelunsa valmiiksi tai muusta syystä ei enää tarvitse harjoitusoppilaita.

Otamme harjoitusoppilaita seuraaviin instrumentteihin:

Opetuspaikat ja lukukausimaksut

Soitto- ja laulutunnit pidetään Oulussa Kotkantien kampuksella osoitteessa Kotkantie 1. Lukukausimaksu on 150 euroa, kun tunnin pituus on 45 minuuttia ja 120 euroa, kun tunnin pituus on 30 minuuttia.

Lukukausimaksut laskutetaan oppilaan tai alaikäisen oppilaan huoltajan täyttämän lomakkeen mukaisesti. Lomake palautetaan allekirjoitettuna harjoituskoulun postilokeroon, joka on Kulttuurin osaston kolmannessa kerroksessa nimellä Musiikin harjoituskoulu.

Yhteystiedot

Assistentti Asta Tikkanen, 040 630 3329
harjoituskoulu.musiikki
@oamk.fi

Hae musiikin harjoitusoppilaaksi

Voit hakea harjoitusoppilaaksi täyttämällä hakulomakkeen:

Avaa harjoitusoppilaslomake »