Säännöt

Erikoiskoulutusluokkamme tarjoavat korkeatasoista tanssinopetusta motivoituneille ja lahjakkaille tanssinharrastajille. Opetuksemme antaa oppilaillamme valmiudet hakea Suomessa ja ulkomailla tanssialan ammattiopintoihin. Opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä. Oppilaat osallistuvat näytöksiin, katselmuksiin ja kilpailuihin, mikä edellyttää sitoutumista harjoitteluun. Erikoiskoulutusluokkalaiset esiintyvät säännöllisesti Oamkin näytöksissä.

Erikoiskoulutusluokkia on baletin ja showtanssin suuntautumisvaihtoehdoissa. Vaikka luokkia on useita, kaikki oppilaat ovat osa samaa perhettä. Opetamme oppilaita kannustamaan ja kunnioittamaan toisiaan. Jokaisella on oltava turvallinen ja luottavainen olo omana itsenään. Ilmapiiri on avoin, työntäyteinen ja kannustava. Uusia asioita kokeillaan rohkeasti. Oppilaat sitoutuvat ryhmään, sen tavoitteisiin ja projekteihin. Opetuksen ohjauksesta vastaavat baletin osalta lehtori Heli Kuula ja showtanssin osalta Outi Räsänen.

Mahdollisista poissaoloista tulee ilmoittaa tunnin opettajalle aina hyvissä ajoin. Tulevista pidemmistä poissaoloista, kuten lomamatkoista, leirikouluista ja sairastumisesta kannattaa ilmoittaa heti. Poissaolot ilmoitetaan joko tekstiviestillä tai sähköpostilla opettajille. Toistuvista poissaoloista ilmoitamme aina huoltajille.

Tanssijat kunnioittavat omaa sekä muiden aikaa saapumalla hyvissä ajoin tunnille. Myöhästyminen keskeyttää tunnin ja lisää loukkaantumisriskiä, koska keho ei ole kunnolla lämmin. Mahdollisen myöhästymisen voi ilmoittaa opettajalle esimerkiksi tekstiviestillä.

Tuntien kuvaaminen

Tunteja ja näytöksiä voidaan kuvata. Kuvia tai videoita käytetään koulutuksen julkisessa markkinoinnissa eri medioissa tai opetustarkoituksessa.

Oppilailla ja heidän huoltajillaan on lupa näytöksissä kuvattujen valokuvien ja videoiden yksityiskäyttöön. Kuvia ja videoita voi tiedustella opettajalta.