Haku Oamkiin alkaa keskiviikkona 15.3. – mukana kaksi uutta koulutusta

Julkaistu: 13.3.2017 klo 13:01

Korkeakoulujen kevään yhteishaun toinen hakuaika alkaa 15.3. kello 8.00 ja päättyy 5.4. kello 15.00. Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) on tarjolla 35 ammattikorkeakoulututkinnon hakukohdetta, joista kaksi on englanninkielisiä sekä kuusi ylemmän ammattikorkea­koulututkinnon hakukohdetta. Aloituspaikkoja on yhteensä reilut 1 600.

Aiemmista kevään yhteishauista poiketen Oamkin englanninkielisiin koulutuksiin voi hakea myös kevään toisessa hakuajassa. Englanninkieliset koulutukset ovat olleet mukana aina ensimmäisessä hakuajassa, koska se mahdollistaa aikataulullisesti kansainvälisten hakijoiden opiskelijavalintaprosessin toteuttamisen siten, että he ehtivät aloittamaan opinnot syksyllä. Aloituspaikoista osa on nyt jaettu toiseen hakuaikaan ja tällä tavoitellaan erityisesti suomalaisia ja Suomessa asuvia ulkomaalaisia, jotka eivät ehtineet hakea ensimmäisessä hakuajassa.

Tämän kevään yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on mahdollisuus varata osa opiskelupaikoistaan ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Oamk varaa 30 prosenttia aloituspaikoistaan ammatillisen tutkinnon suorittaneille lukuun ottamatta englanninkielistä koulutusta. Tällä halutaan tukea ammatillisen tutkinnon suorittaneiden mahdollisuuksia korkeakouluopintoihin, mikä on yksi ammattikorkeakoulun tehtävistä.

Oamkissa alkaa kaksi uutta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta: ensihoidon kehittäminen ja johtaminen sekä ympäristöteknologia. Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus antaa valmiudet toimia ensihoidon hallinnollisena ja operatiivisena johtajana, kehittäjänä tai asiantuntija. Ensihoidon johtamisopintojen suurimmat haasteet liittyvät tulevaan sote-uudistukseen. Ympäristöteknologian koulutuksessa painotetaan rakennusten energiatehokkuus- ja ympäristövaatimuksia sekä erilaisia energian tuotantomuotoja.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa maisteritutkintoa vastaavan kelpoisuuden. Koulutukset on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, ja joilla on vähintään kolme vuotta työkokemusta. Opetus järjestetään siten, että se mahdollistaa tutkinnon suorittamisen myös työn ohessa.

Lisätietoja koulutuksista, valintaperusteista ja hakemisesta saa Oamkin verkkosivuilta osoitteesta oamk.fi/hakijalle.

Yhteishaussa mukana oleviin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteisiin haetaan yhdellä hakemuksella valtakunnallisen sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa opintopolku.fi.

Lisätietoja:

opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio, 050 383 8442, marita.aikio#oamk.fi (korvaa # -> @)