Oulun ammattikorkeakoulun avajaisissa palkittiin ansioituneita oamkilaisia

Julkaistu: 7.9.2017 klo 14:08

Oulun ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisissa 7.9. Ouluhallissa palkittiin tuttuun tapaan vuoden opiskelija, opettaja, oamkilainen, julkaisu sekä opinnäytetyö.

 

Vuoden julkaisu

Vuoden julkaisu on Hake pelletin korvaajana keskuslämmityskattilassa.
Sen tekijät ovat lehtori Anu Hilli, Oamkissa projektisuunnittelijana toiminut Erkki Kylmänen sekä jo valmistuneet agrologiopiskelijat Mikko Härkönen ja Teemu Uutela.

”Vuoden 2016 ePooki-julkaisun valinnassa kiinnitettiin huomiota julkaisun ajankohtaisuuteen, kiinnostavuuteen sekä laajempaan yhteiskunnalliseen hyödynnettävyyteen. Palkittava julkaisu tuo esille uutta ja ajankohtaista tietoa uusiutuvan energiankäytön mahdollisuuksista. Artikkeli on kirjoitettu alueellisesti tärkeässä tutkimushankkeessa ja se on tehty monialaisesti opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä.”

 

Vuoden opinnäytetyö

Vuoden opinnäytetyö on Äidit tanssinopettajina: Tanssinopettajien tarinoita äitiydestä
Opinnäytetyön tekijä on tanssinopettajaksi valmistunut Katja Leinonen.

”Tarinallista tutkimusta hyödyntävällä opinnäytetyöllä on vahva teoreettinen, metodologinen ja empiirinen perusta, ja se liittyy kiinteästi tekijän omaan ammatilliseen kasvuun. Työn eri vaiheet on tehty huolellisesti ja sen päätelmät pohjautuvat vahvasti aineiston analyysista saatuihin tuloksiin, lähdekirjallisuuteen ja perusteltuihin omiin kokemuksiin. Opinnäytetyö auttaa tekijäänsä kehittämään osaamistaan ja ammattitaitoaan. Lisäksi tuloksia ja päätelmiä voidaan hyödyntää laajasti tanssialalla ja alan koulutuksessa.”

 

Vuoden opiskelija

Vuoden opiskelija on kolmatta vuotta liiketaloutta opiskeleva Julia Hoikkala.

”Julia Hoikkala on ennakkoluuloton opiskelija, joka lähtee rohkeasti mukaan erilaisiin projekteihin kehittäen jatkuvasti itseään. Hän suoritti viime keväänä osan opinnoistaan opiskelijayritys Trapestin toimitusjohtajana ja lisäksi hän on toiminut tuutorina. Julia on hyvä esimerkki siitä, että Oamkissa on monenlaisia tapoja saada opintopisteitä ja sellaista kokemusta, jota varmasti arvostetaan myös tulevassa työelämässä.”

 

Vuoden opettaja

Vuoden opettaja on rakennustekniikan osaston lehtori Sanna Alitalo.

”Sanna Alitalo on erittäin ammattitaitoinen, positiivinen ja innostava opettaja. Hän näkee vaivaa tuntien suunnittelussa ja huolehtii, ettei kukaan tipu kärryiltä. Sanna on opettaja, jonka tunneilla on aina hyvä ja kannustava ilmapiiri.”

 

Vuoden oamkilainen

Vuoden oamkilainen on järjestelmätukihenkilö Juha Kokko.

”IT-palveluiden järjestelmätukihenkilö Juha Kokko on rehti ja reilu tyyppi, joka on aina valmiina auttamaan. Hän on ystävällinen, asiantunteva ja erittäin palveluhenkinen. Juha ohjaa ja auttaa it-asioissa ammattitaitoisesti, sopivasti huumorilla höystäen. Juha on hyvän, positiivisen hengen rakentaja, joka arvostaa työtovereitaan. ”

 

Onnea kaikille palkituille! Palkitut saivat kunniakirjan sekä Oamkin kultaisen rintamerkin.

Vuoden alumni ja sidosryhmä palkitaan Oamk-gaalassa 29.9.

 

Lisätietoja: rehtori Jouko Paaso, p. 044 556 8200