Tavoitteet

Alumnitoiminnan lähtökohtana on luoda kattava yhteistyöverkosto alumnien, opiskelijoiden, yhdistysten ja koulutuksen kehittäjien välille.

Toiminta luo uuden ja aktiivisen väylän työelämäyhteistyöhön ja sen kehittäminen kehittäminen edistää koulutuksen ja palvelujen tunnettuutta.

Opiskelijat saavat alumnitoiminnalta

Oamk saa alumnitoiminnalta

Työelämä saa alumnitoiminnalta

Tavoitteenamme on, että