Ammattikorkeakoulun hallitus

Puheenjohtaja
Timo Levo

Jäsenet
Kari Mattila
Maire Mäki, vpj.
Markus Mäkitalo
Eija Rajakangas
Kalervo Ukkola
Mari Viljas

Esittelijänä toimitusjohtaja Jouko Paaso