Avoimet työpaikat

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakeen saat avattua  Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikkekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Organisaatiokuvaus

Oulun ammattikorkeakoulu on noin 9000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. 

Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus.

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen:Lehtori, koulutusvienti

Hakemus jätettävä ennen 26.03

Tehtävänä on edistää ammatillisen opettajankoulutuksen koulutustuotteiden koulutusvientiä ja toimia englanninkielisen opettajankoulutuksen vientituotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä koordinaattorina että opettajana. Työhön voi sisältyä koulutusviennin edistämisen tehtäviä myös koko Oamk:n tasolla ja tutkintokoulutusohjelmissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta opetettavalta alalta. Edellytämme lisäksi 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta.

Tehtävän edellyttämä osaaminen: Erinomainen kielitaito ja monikulttuurinen vuorovaikutusosaaminen. Koulutusviennin markkinoinnin tuntemus. Kokemus kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä, koulutusviennin kysymyksistä ja kansainvälisten asioiden hoidosta. Mahdollisuus pitkäkestoisiin asiakasneuvotteluihin kohdemaissa. Eduksi katsotaan myös ammatillisen opettajankoulutuksen tuntemus, koulutuksen kansainvälisen toiminnan aktiivinen verkostoituminen ja korkeakoulupedagogisen kehittämisen kokemus.

Lisätiedot:

Kyseessä on kokoaikainen toistaiseksi voimassa oleva tehtävä. Työsuhde alkaa 1.4.2018 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän hakuaika on voimassa 12.- 25.3.2018 (klo 23:59 saakka). Työpaikkahakemus täytetään ja CV jätetään sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa: www.oamk.fi/rekrytointi
Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat AVAINTA ry:n opetusalan työehtosopimuksen (ammattikorkeakoulu) mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Lisätietoja tehtävästä antaa koulutus- ja tki-johtaja Asko Karjalainen, 050-5637409, asko.karjalainen@oamk.fi

Täytä hakulomake


Yliopettaja, kuntoutus

Hakemus jätettävä ennen 24.03

Yliopettajan tehtäviin kuuluu kuntoutusalan koulutuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä työelämää palvelevan hanketoiminnan suunnittelu, kehittäminen, toteutus ja seuranta. Lisäksi yliopettajan tehtäviin kuuluu tutkimus- ja kehitystyön ja opetuksen integraatio yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan opetushenkilöstön kanssa. Tehtävän sijoituspaikka on Oulu.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tohtorin tai lisensiaatin tutkinto. Tehtävä edellyttää monipuolista sosiaali- ja terveysalan, erityisesti kuntoutusalan, tutkimus-, kehittämis- ja hankeosaamista. Edellytämme vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. Tehtävä edellyttää vähintään kolmen vuoden työkokemusta kuntoutusalan tehtävissä, sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä valmiutta kansainväliseen yhteistyöhön.

Arvostamme työelämälähtöistä yhteistyö- ja verkostoitumiskykyä sekä joustavuutta työskennellä moniammatillisessa työyhteisössä. Arvostamme myös kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien osaamista ja kokemusta niiden soveltavasta käytöstä tutkimus- ja kehitystyössä sekä opetuksessa. Kokemus ammattikorkeakoulun opettajan työstä sekä toiminta kansainvälisessä yhteistyössä katsotaan eduksi.

Lisätiedot:

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakuaika on 2.3.2018 - 23.3.2018. Työpaikkahakemus täytetään ja CV jätetään sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa www.oamk.fi/rekrytointi

Lisätietoja antaa koulutus- ja tki-johtaja Hannu Pietiläinen (hannu.pietilainen@oamk.fi)

Täytä hakulomake