Avoimet työpaikat

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakeen saat avattua  Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikkekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Organisaatiokuvaus

Oulun ammattikorkeakoulu on noin 9000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. 

Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus.

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen:Projektipäällikkö

Hakemus jätettävä ennen 26.05

Tehtävänimike: Projektipäällikkö
Osasto: Konetekniikka
Tiimi: Konetekniikka
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.6.2018-31.12.2020

Haemme projektipäällikköä työsuhteeseen POTKUA-hankkeelle. POTKUA hankkeen päätavoitteena on Pk-yritysten tuottavuuden ja tuloksellisuuden sekä työelämän laadun parantaminen. Tämä toteutetaan osallistamalla yritysten henkilökunta kehittämään toimintaa asiakaslähtöiseksi sekä asiakaskeskeiseksi, jatkuvan parantamisen toimintamallilla. Kehittämisen viitekehyksenä toimii LEAN-toimintafilosofia. Projektipäällikkö vastaa hankkeen projektisuunnitelman laatimisesta ja projektin operatiivisesta johtamisesta hyväksytyn projektisuunnitelman mukaan. Projektipäällikkö ohjaa projektiryhmän työskentelyä ja raportoi projektin etenemisestä projektin omistajalle ja ohjausryhmälle. Projektipäällikön tehtäviin voi kuulua lisäksi opetustehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva konetekniikan korkeakoulututkinto. Hakijalta edellytetään valmistavasta teollisuudesta hankittua kokemusta LEAN käyttöönotoista. Arvostamme alan teollisuuskokemusta sekä laajaa yrityskontaktiverkostoa, opetuskokemusta sekä kokemusta Avix-järjestelmän käytöstä.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINTA ry:n työehtosopimuksen, ammattikorkeakoulu mukaan.

Työsuhteeseen sisältyy 6 kuukauden koeaika.

Työsuhteen ajankohta 1.6.1018-31.12.2020

Hakuaika 11.5.-25.5.2018

Lisätiedot:

Lisätietoja tehtävästä antavat Koulutus- ja TKI-johtaja Jukka Säkkinen puh. 050 595 7951, s-posti: jukka.sakkinen@oamk.fi ja Tiimipäällikkö Tauno Jokinen puh. 040 167 8042, s-posti: tauno.jokinen@oamk.fi.

Täytä hakulomake


Projektisuunnittelija

Hakemus jätettävä ennen 26.05

Tehtävänimike: Projektisuunnittelija
Osasto: Konetekniikka
Tiimi: Konetekniikka
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.6.2018-31.12.2020

Projektisuunnittelijan päätehtävänä on TKI-toiminta POTKUA-hankkeessa, yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Tämän lisäksi tehtäviin voi myös kuulua aihepiiriin liittyvien harjoitusten opetustehtäviä. Pääasialliset tehtävät ovat projektipäällikön alaisuudessa tehtävät hankesuunnitelman mukaiset suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustoimet. Päätehtävänä on hankkeen demonstraatiojärjestelmien kokoonpano- ja käytännön toteutus yhteistyössä projektipäällikön, erityisasiantuntijan ja yritysten edustajien kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai valmistusvaiheessa oleva opiskelija. Hakijalta edellytetään LEAN filosofian tuntemusta sekä kokemusta ja hyviä valmiuksia LEAN menetelmien käyttöönottamisesta ja niiden kouluttamisesta. Tehtävään valittavalta edellytämme myös valmiuksia aihealueen opettamiseen, englanninkieliseen opetukseen ja monimuotoisten opetusmenetelmien käyttöön.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen, ammattikorkeakoulu mukaan.

Työsuhteeseen sisältyy 6 kuukauden koeaika.

Työsuhteen ajankohta 1.6.1018-31.12.2020

Hakuaika 11.5.-25.5.2018

Lisätiedot:

Lisätietoja tehtävästä antavat Koulutus- ja TKI-johtaja Jukka Säkkinen puh. 050 595 7951, s-posti: jukka.sakkinen@oamk.fi ja Tiimipäällikkö Tauno Jokinen puh. 040 167 8042, s-posti: tauno.jokinen@oamk.fi.

Täytä hakulomake


Lehtori (pop/jazz-musiikki, teoria-aineet)

Hakemus jätettävä ennen 30.05

Tehtävänimike: Lehtori (pop/jazz-musiikki, teoria-aineet)
Osasto: Kulttuuri
Tiimi: Musiikki
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Osa-aikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan

Etsimme pop/jazz-painotteista osaamisperustaisen oppimisympäristön uudistajaa ja kehittäjää Oamkin musiikkipedagogikoulutukseen. Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään digitaalisia työkaluja ja verkko-opetusta, työelämäyhteistyötä, kansainvälisyyttä, tiimiopettajuutta ja eri oppimissisältöjen integraatiota.

Lehtorin tehtävään sisältyvät opetus ja ohjaus liittyvät musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelmaan, esim. rumpuopetus, pop/jazz-ensemblet, didaktiikka, musiikkiteknologia ja musiikin teoria-aineet. Tutkimus- ja kehitystyö liittyy ensisijaisesti koulutuksen kehittämiseen. Osa opetuksesta toteutetaan englannin kielellä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta opetettavalta alalta. Edellytämme lisäksi vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta.

Edellytämme hakijalta monipuolista ammatillista, pedagogista ja taiteellista osaamista vastuualueilla. Edellytämme lisäksi joustavaa yhteistyökykyä ja näkemyksellistä opetusalan kehittämiskykyä ja -tahtoa. Korkeakoulutason opetuskokemus ja kokemus opetussuunnitelmatyöstä luetaan hakijalle eduksi. Luemme eduksi myös kansainvälisen taiteellisen toiminnan ja laajan verkostoitumisen musiikkialalla.

Lisätiedot:

Tehtävä täytetään 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevana 60 % työajalla. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat AVAINTA ry:n opetusalan työehtosopimuksen (ammattikorkeakoulu) mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Tehtävän hakuaika on voimassa 15.- 29.5.2018 (klo 23:59 saakka). Työpaikkahakemus täytetään ja CV jätetään sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa: www.oamk.fi/rekrytointi

Lisätietoja tehtävästä antavaa koulutus- ja tki-johtaja Riitta Tötterström, riitta.totterstrom@oamk.fi, 050-3082924.

Täytä hakulomake


Opiskelijapalveluassistentti 6/18

Hakemus jätettävä ennen 31.05

Tehtävänimike: Opiskelijapalveluassistentti 6/18
Osasto: Kehittäminen
Tiimi: Opiskelijapalvelut
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 15.6.2018

Haemme opiskelijapalveluassistenttia 15.6.2018 alkavaan vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävän hoitajalta edellytetään tradenomin tutkintoa ja hyvää englanninkielen taitoa, arvostamme kokemusta ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluiden tehtävästä ja opiskelijahallinnon ohjelmistojen tuntemusta, Oulun ammattikorkeakoulun tuntemus lasketaan eduksi. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät AVAINTES:n TOB 3 ryhmän mukaan. Koeaika on 3kk. Sähköinen hakemus 30.5.2018 mennessä osoitteeseen www.oamk.fi/rekrytointi. (Huom! hakijan ei edellytetä täyttävän erillistä cv-tai hakemusliitettä sähköisen hakulomakkeen lisäksi.)

Lisätiedot:

Lisätietoa tehtävästä antaa opinto-ja kansainvälisten asioiden johtaja Allan Perttunen p. 050-5290988.

Täytä hakulomake