Oamkin hallitus ja organisaatio

Ammattikorkeakoulumme hallitus

Puheenjohtaja
Timo Levo

Jäsenet
Kari Mattila
Maire Mäki, vpj.
Markus Mäkitalo
Eija Rajakangas
Kalervo Ukkola
Mari Viljas

Esittelijänä toimitusjohtaja Jouko Paaso.

Ammattikorkeakoululaki

Uusi ammattikorkeakoululaki tuli voimaan 1.1.2015. Voit tutustua siihen Finlexissä.

Ammattikorkeakoulumme organisaatio

Oulun ammattikorkeakoulun organisaatio