Kansainväliset partnerimme

Oamkilla on liki 200 partneria noin 30 maassa. Suurin osa partnereistamme sijaitsee Euroopassa ja yhteistyö niihin kanavoituu pääasiassa Erasmus+-ohjelman kautta. Euroopan ulkopuolelle yhteistyötä tehdään yleensä kahdenvälisten sopimusten puitteissa.

Oamkin partnerikorkeakoulut on tallennettu MoveON-järjestelmään, jonka käyttöönotto on vielä kesken. Tällä hetkellä järjestelmästä voi nähdä opiskelijaliikkuvuusmahdollisuudet. Lähes kaikkien samojen partnerien kanssa tehdään myös opettaja- ja henkilöstövaihtoyhteistyötä, joten opiskelijaliikkuvuuspartnerit antavat hyvän kuvan Oamkin partneriverkostosta.

Oamkin yhteistyökorkeakoulut MoveOn-järjestelmässä