Yhdessä teemme laatua

Meillä laadukas toiminta tarkoittaa hyvin tehtyä jokapäiväistä työtä. Henkilökuntamme, opiskelijamme ja ulkoisten sidosryhmiemme edustajat osallistuvat toiminnan kehittämiseen työryhmissä sekä antamalla palautetta.

Pääsemme hyviin tuloksiin, kun suunnittelemme, toteutamme, arvioimme ja kehitämme toimintaamme järjestelmällisesti. Työmme tavoitteena on korkeakoulumme toiminnan ja tulosten jatkuva parantaminen.

Oamkissa keskustellaan ammattikorkeakoulun kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä avoimesti. Laatuleipuri-blogiin voivat kirjoittaa niin henkilöstö, opiskelijat kuin ulkoisten sidosryhmien edustajatkin.

Laatutyömme organisointi

Rehtori vastaa Oamkin strategian mukaisten päätehtävien toteutumisesta, toiminnan ohjauksesta ja tuloksellisuudesta. Hallintojohtaja vastaa laadunhallinnasta ja -järjestelmästä. Koulutus- ja tki-johtajat huolehtivat omien koulutusosastojensa toiminnan kehittämisestä, ja palveluyksiköiden johtajat ja päälliköt puolestaan kehittävät omien yksikköjensä toimintaa.

Laatyöhön osallistuvat kuitenkin kaikki oamkilaiset, sillä haluamme tehdä parhaamme ja olla ylpeitä omasta työstämme. Laatuasiota valmistellaan Laatukoordinaattorit-työryhmässä, jossa myös opiskelijakunta OSAKO on edustettuna.

Yhteystiedot

Hallintojohtaja Marja Sarajärvi
Laatukoordinaattori Sari Ahvenlampi
Laatukoordinaattori Marianne Isola