Luo kanssamme hyvinvointia pohjoiseen Suomeen

Oulun ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjan teema on Hyvinvointia pohjoiseen Suomeen. Kampanjan tarkoituksena on kehittää ja parantaa pohjoisen ihmisten mahdollisuuksia tulevaisuuden työmarkkinoilla. Samalla luomme alueen elinkeinoelämälle keinoja hyödyntää tieteen sovellutuksia tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen.

Kampanjan lahjoituksilla vahvistamme uuden tiedon ja taidon kehittymistä pohjoiseen Suomeen.

 

Ammattikorkeakoulujen varainhankinta avaa Oamkille uuden tavan syventää kumppanuuttamme työelämän ja alueemme asukkaiden kanssa.

Jokainen lahjoitettu euro auttaa Oamkia kehittämään korkeakouluamme vastaamaan entistä tehokkaammin työelämän muuttuviin tarpeisiin sekä antamaan parhaat eväät meiltä valmistuville asiantuntijoille.

Tällä kampanjalla tähtäämme pitkäkestoiseen yhteistyöhön ja kumppanuuksiin sekä luomaan hyvinvointia Pohjoiseen Suomeen.

Tervetuloa mukaan!

Jouko Paaso
Oulun ammattikorkeakoulun rehtori

 

OAMK VAHVANA VAIKUTTAJANA

VARAINHANKINTA-02.png

VARAINHANKINTA-06.png

VARAINHANKINTA_korjattu-03.png

varainhakinta-04.png

LAHJOITUSKOHTEET

  Sosiaali- ja terveysala

   

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksemme tarjoaa tulevaisuuden monitaitoiset osaajat alalle sekä tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia testata ja kehittää omaa toimintaansa Oamk SimLab -ympäristössä. Tekniikan ala

 

Teemme laajaa yhteistyötä tekniikan alan yritysten kanssa rakentaessamme tulevaisuuden teknologiasovelluksia sekä –taitoja. Uuden osaamisen myötä luomme onnistumisen mahdollisuuksia kumppaneillemme. 

 

Luonnonvara-ala

 

Luonnonvara-alan koulutus Oamkissa on lähes ainutlaatuinen koulutusohjelma, joka varmistaa tulevaisuuden ruokaketjun toteuttamisen sekä kehityksen.
Kulttuuriala

 

Kulttuurinalan koulutuksemme on tunnettua ja meiltä valmistuneet osaajat ovat keränneet kansainvälistä kiitosta. Uudet oppimistavat luovat mielenkiintoisia sovelluksia tulevaisuuteen. Tästä esimerkkinä Oulu GameLab.

Liiketalouden ala

  

Liiketalouden alan osaajamme pääsevät jo opintojen aikana tekemään paljon työelämäläheisiä projekteja, ja näin suuri osa valmistuneista opiskelijoistamme työllistyy alueellemme.

 

Opettajakorkeakoulu

 

Opettajakorkeakoulu kouluttaa vuosittain suuren määrän uusia opettajia. Valmistuneemme työskentelevät niin opetus- kuin johtotehtävissäkin.


 

LAHJOITUSVAROJEN KÄYTTÖ

Suuntaamme saadut lahjoitukset ammattikorkeakoulun opetuksen kehittämiseen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin varautumiseen. Lahjoituksilla voimme edesauttaa laitteiden, osaajien sekä taitojen hankintaa ja kehittämistä tulevaisuudessa. 

Ammattikorkeakoululle tehdyt lahjoitukset ovat suoraan käytettävissä kehitystyöhön. Yli 10 000€ lahjoitukset voidaan kohdentaa suoraan halutulle koulutusalalle. 

Valtio on varannut vastinrahoitukseen yhteensä 24 miljoonaa euroa. Vastinraha jaetaan ammattikorkeakouluille kerättyjen varojen suhteessa. Tämä vastinraha rahastoidaan ja sen mahdollisia sijoitustuottoja voidaan kohdentaa korkeakoulun kehittämiseen.

Lahjoitetut varat on tarkoitus käyttää kehitystyöhön ennen 31.12.2020.

NÄIN LAHJOITAT

Jokainen lahjoitettu euro on meille tärkeä. Voit tehdä lahjoituksen suoraan ammattikorkeakoulun tilille. Yritykset ja yhteisöt  voivat ottaa yhteyttä yhteyspäällikköömme ja kysyä lisätietoa lahjoittamisesta. Lue lisää.

LAHJOITTAJAT

 Julkaisemme luvan antaneiden lahjoituksen tehneiden yhteisöjen sekä yksityishenkilöjen tiedot sivuillamme.