BioG - Biokaasun kannattavuuslaskuri


Muuta vain vihreällä taustalla olevia perusarvoja alla olevan lomakkeen kautta.

Katso laskurin perusasetukset

Maatila

Tuote Määrä Yksikkö /
Metaania per yksikkö
Metaania m3/v
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
tn
tn
tn
tn
tn
tn
 Metaania yhteensä

Investoinnit

Tuote Kustannus

Kiinteät kulut

Kulu v / € / %

Kannattavuuslaskelma

# Tilan oma energiantarve MWh/a CHP CHP €
Sähkön oma käyttö
Tilan oma lämmöntarve
Porttimaksu

29-01-2020, 10:41