Ruka-Kuusamon metsät

Tervetuloa tutustumaan Ruka-Kuusamon metsiin

Näiltä sivuilta löydät tietoja Ruka–Kuusamon ja Kuusamon metsistä ja maiseman huomioon ottavasta metsänhoidosta. Sivuilla kerrotaan myös maisema-arvokaupasta, kaavoituksesta ja Rukan alueella toimivista metsään liittyviä oheispalveluja tarjoavista yrityksistä. Sivuilta löydät myös tietoja erilaisista reiteistä ja metsään liittyvistä kiinnostavista käyntikohteista.

Metsätoimijat / metsänomistajat
Matkailijat
Matkailuyrittäjät

Ruka-Kuusamon metsämaisema paranee

Ruka-Kuusamo alueella on toteutettu 4-vuotinen metsien käsittelyn monipuolistamiseen tähdännyt yhteishanke. Tutkijat ja alueen toimijat ovat yhteistyössä kehittäneet ja kokeilleet menettelytapoja, joiden myönteiset vaikutukset näkyvät maisemassa myös tulevaisuudessa. Aluetasolla on kehitetty tiedonkulkua ja elinkeinojen huomioimista, tilatasolla on tuotettu metsänomistajalle vaihtoehtoja metsien käsittelyyn. Näiltä sivuilta voit lukea hankkeen saavutuksista. Hankkeesta tarkemmin oamk.fi/motasu/.


Maisema-arvokauppa on sopimista

Maisema- ja virkistysarvokaupalla tarkoitetaan sopimusta, jossa metsänomistaja sitoutuu tietyllä alueella huomioimaan maisema- ja virkistysarvot metsien käsittelyssä. Tällöin metsänhoitoon ja -hakkuisiin liittyvät maisema-arvojen säilyttämisestä aiheutuneet tulonmenetykset ja lisäkustannukset korvattaisiin maanomistajalle.


Maisema ja metsänhoito Ruka–Kuusamon alueella - opas saatavilla

Oppaassa esitellään Ruka–Kuusamon alueelle soveltuvia metsänkäsittelymenetelmiä, joissa myös maisema ja metsien virkistyskäyttö otetaan huomioon. Opas on tarkoitettu sekä metsäammattilaisille että metsänomistajille helpottamaan päätöksentekoa. Oppaan saat Kuusamon metsänhoitoyhdistyksestä tai Suomen metsäkeskuksen Kuusamon toimistolta.

» Lue opas näköislehtenä (FlippingBook)