Kirjasto

Kirjasto » Ajankohtaista

Tutustu Oppiportin uutuuksiin

Julkaistu: 8.1.2019 klo 12:56

Oamkissa on vuonna 2019 laaja käyttöoikeus Oppiportin sisältöihin. Oppiportin kokoelma päivittyy pitkin vuotta mm. uusilla oppikirjoilla, verkkokursseilla ja koulutuskokonaisuuksilla. Oppiportin sisältöjä voi lukea paikasta riippumatta etäkäytön kautta sekä tietokoneella että mobiililaitteilla.


Koulutuskokonaisuudet

Koulutuskokonaisuudet kokoavat yhteen useita valittuun aiheeseen liittyviä Oppiportin sisältöjä muodostaen niistä oppimiskokonaisuuden. Kokonaisuudet sisältävät verkkokursseja ja oppikirjoja.

Uutuuksia: Turvallisen lääkehoidon ABC hoitohenkilökunnalle, Lean terveydenhuollossa


Laitekoulutukset (uutuus)

Laitekoulutusten avulla voi opiskella terveydenhuollon laitteiden yleisiä käyttöperiaatteita. Koulutukset sisältävät laite- tai laiteryhmäkohtaisen itsenäisesti opiskeltavan aineiston sekä verkkotentin.

Uutuuksia: Hengityksen tuki- ja korvaushoidon laitteet, Potilaslämmittimet


Verkkokurssit

Verkkokurssit on tarkoitettu osaamisen kehittämiseksi. Kursseissa laajat tekstiosuudet on korvattu havainnollisella materiaaleilla, mm. videoilla, kuvilla, äänellä ja tenteillä. Jotta opiskelija saa todistuksen verkkokurssista, tulee hänen tehdä oma henkilökohtainen Duodecim-tili, jonne todistukset tallentuvat.

Uutuuksia: Avoimen haavan paikallishoito, Rokottamisen ABC, Tyypin 2 diabeteksen lääkehoito, Vuorovaikutus vakavasti sairaan kanssa


Oppikirjat

Oppiportin oppikirjat ovat laajoja kokonaisuuksia, joita päivitetään säännöllisesti. Erillistä lukuohjelmaa ei tarvita, eikä yhtäaikaisten käyttäjien määrää ole rajattu.

Uutuuksia: Farmakologia ja toksikologia, Kotisairaala, Kliininen neurofysiologia, Huume- ja lääkeriippuvuudet


Luennot ja videot

Oppiportti sisältää luentoja vaihtuvista aiheista sekä videoita, jotka käsittelevät mm. hoitotoimenpiteitä.

Uutuuksia: Vanhus päivystyksessä -luento, Päihdepsykiatrinen arviointi terveysasemalla -luento.


Lisätietoja Oppiportista voi kysyä kirjastosta!