Kirjasto

Rekisteriselosteet

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri

Laatimispäivä: 2.1.2002, 15.2.2006, 6.3.2008

1. Rekisterinpitäjä

Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kirjastonjohtaja Minna Koistinen

3. Rekisterin nimi

Oulun ammattikorkeakoulun kirjaston asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakassuhteen hoito kirjaston käyttäjään. Kirjasto käyttää rekisteriä lainauksen valvontaan, lainausoikeuden valvontaan sekä tilastointiin

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, osoitteet ja puhelinnumerot, sähköpostiosoite, asiakas- ja tilastointiryhmä sekä kirjastokortin numero. Tiedot asiakkaan voimassaolevista lainoista, varatusta aineistosta ja maksuista sekä palauttamattomaan aineistoon liittyvistä maksuista ja toimenpiteistä. Palautuksen yhteydessä lainaajakohtainen lainaustieto poistuu lainaaja- rekisteristä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet *

Asiakkaan ilmoittautumislomakkeella antamat ja henkilötietojen muutoslomakkeella lähettämät tiedot, Oamkin opiskelija- ja henkilökuntarekisterit, julkiset osoiterekisterit, Väestörekisterikeskus tai muu ulkopuolinen osoiterekisteri.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan tieteellisten kirjastojen yhteistilastoon, tilasto ei sisällä henkilötason tietoja. Laskutustapauksissa tietoja luovutetaan Oamkin käyttämälle perintätoimistolle. Henkilö- tai osoitetietoja ei luovuteta muuhun ulkopuoliseen käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto. Asiakkaan täyttämä ilmoittautumislomake tuhotaan.
B. ATK:lle tallennetut tiedot. Tietojen tekniseen suojaukseen käytetään standardeja menetelmiä. Kirjaston henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Henkilörekisteriin kirjatulla on oikeus tarkistaa henkilökohtaisen pyynnön perusteella rekisterissä olevien itseään koskevien tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kirjaston henkilökunnalle. Tietojen tarkistus voidaan toteuttaa välittömästi.Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.
Tarkistuspyynnön lähettäminen

10. Rekisteritietojen korjaaminen

Asiakastiedot korjataan viipymättä asiakkaan ilmoituksen mukaisesti ajantasaisiksi. Asiakkaan henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä. Tiedon korjaamisesta huolehtii kirjaston henkilökunta. Kirjastohenkilökunta korjaa oma-aloitteisesti itse huomaamansa virheet välittömästi.
Omien tietojen muuttaminen

* HetiL 10 § ei edellytä tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaannin kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.

 

Julkaisurekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kirjastonjohtaja Minna Koistinen

3. Rekisterin nimi

Oulun ammattikorkeakoulun julkaisurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Oulun ammattikorkeakoulun henkilökunnan julkaisutoiminnasta tiedottaminen ja tietojen ylläpito. Koska tietokanta on julkinen, tiedot ovat vapaasti kenen tahansa käytettävissä.

Julkaisurekisteriin

5. Rekisterin tietosisältö

Oamkin henkilökunnan julkaisujen bibliografiset tiedot ja asiasanat. Lisäksi vastuullisen tekijän nimi, yksikkö ja julkaisun luokitukset. Rekisteri ei sisällä henkilötunnuksia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Oulun ammattikorkeakoulun henkilökunta toimittaa tiedot rekisteriin vietäväksi. Tietoja voidaan tallentaa jatkuvasti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Säännönmukaista tietojen luovutusta ammattikorkeakoulun ulkopuolelle ei tehdä. Tietoja voidaan luovuttaa Kansalliskirjaston ylläpitämään artikkeliviitetietokantaan Artoon.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on julkinen ja vapaasti kenen tahansa käytettävissä www-selaimen avulla.

9. Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Henkilörekisteriin kirjatulla on oikeus tarkistaa henkilökohtaisen pyynnön perusteella rekisterissä olevien itseään koskevien tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kirjaston henkilökunnalle. Tietojen tarkistus voidaan toteuttaa välittömästi. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusta ei voi tehdä itse.

Julkaisurekisteriin

10. Rekisteritietojen korjaaminen

Julkaisutiedot korjataan tekijän/toimittajan ilmoituksen mukaisesti. Tiedon korjaamisesta huolehtii kirjaston henkilökunta. Kirjastohenkilökunta korjaa oma-aloitteisesti itse huomaamansa virheet.